อัษฎางค์ ถอดความให้สิ้นสงสัย ทำไมขบวนการก้าว.. ถึงดิ้นรนแก้รธน.มาตรา 1

อัษฏางค์ ยมนาค นักประวัติศาสตร์ ได้โพสต์แสดงความเห็น เปิดประเด็นให้สังคมไทยร่วมคิด หัวหน้าพรรคก้าวไกล จุดพลุ "ต้องการแก้ไขมาตรา 1 คือต้องการอะไร?

สืบเนื่องจากการที่  นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคก้าวไกล  ได้อภิปรายเสนอญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ  โดยการโจมตีรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560  ที่่ผ่านกระบวนการประชามติ  เสียงส่วนใหญ่คนไทยให้ความเห็นชอบ ว่าเป็นนวัตกรรมที่ทำให้ประเทศไทยล้าหลัง  เพราะมีการให้ห้อำนาจส.ว.ที่มาจากการแต่งตั้ง มีส่วนร่วมในการเลือกนายกรัฐมนตรี  และนายกรัฐมนตรี   ไม่จำเป็นต้องมาจากการเลือกตั้ง  พร้อมเสนอความจำเป็นที่ต้องการมีการแก้ไข เพื่อหยุดยั้่งการสืบทอดอำนาจคสช.  

พร้อมระบุด้วยว่า ประเด็นที่เป็นข้อถกเถียงเรื่องการห้ามแก้ไขหมวด 1 และหมวด 2  ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560   สุดท้ายจะไม่ช่วยทำให้ข้อเรียกร้องประชาชน   ที่ต้องการระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขอย่างแท้จริง  นำมาพิจารณาและพูดกันด้วยเหตุด้วยผล     เพื่อให้ระบอบพระมหากษัตริย์อยู่ประชาธิปไตยได้อย่างมั่นคงสถาพร   รวมถึงยังพูดไปถึงหลักการของมาตรา 1 ว่า  "จะสวยงามหากมาตรา 1 เริ่มด้วยคำที่เรียบง่ายว่าอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชน"

 

ประเด็นน่าสนใจ ก็คือแนวคิดนี้  เป็นไปในทิศทางเเดียวกับ  นายปิยบุตร  แสงกนกกุล   เลขาธิการคณะก้าวหน้า  ที่อ้างว่าไม่มีความจำเป็นต้องปิดกั้นการแก้ไข หมวด 1 และ 2 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560

 

อัษฎางค์ ถอดความให้สิ้นสงสัย ทำไมขบวนการก้าว.. ถึงดิ้นรนแก้รธน.มาตรา 1


คลิกอ่านข่าวประกอบ :  ปิยบุตร โบ้ยเข้าใจผิดก้าวไกล แจงเหตุเปิดช่องแก้รธน.หมวดสถาบันฯ ช่อ พรรณิการ์ มาอีกแบบ ยกเหตุสเปนรื้อกม.โยงกษัตริย์  )  

ล่าสุด นายอัษฏางค์   ยมนาค  นักประวัติศาสตร์  ได้โพสต์แสดงความเห็นในประเด็นดังกล่าว ว่า  "ต้องการแก้ไขมาตรา 1 คือต้องการอะไร? มาตรา 1 (รูปแบบรัฐ) ระบุชัดเจนว่า...ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว จะแบ่งแยกมิได้


แปลให้อีกทีว่า
[1] ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักร
• ราชอาณาจักร หมายความว่า ประเทศที่ปกครองโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
[2] ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว จะแบ่งแยกมิได้
หมายความว่า ประเทศไทย จะต้องเป็นประเทศที่ปกครองโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข (เท่านั้น) และไม่สามารถแบ่งแยกได้

ท่านพิธาสุดหล่อแห่งพรรคก้าวไกล รวมทั้งคณะก้าวหน้าก้าวหลังของธนาธร ต้องการจะแก้มาตรา 1 
พร้อมทั้งพูดชัดถ้อยชัดคำว่า แก้มาตรา 1 ให้อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชน นั้นมีความหมายชัดเจนว่า ต้องการล้มเจ้า เพื่อให้ประชาชนได้เลือกประธารนาธิบดี มาเป็นประมุขของประเทศ
แบบนี้ จะอนุมานได้หรือไม่ว่า...
ต้องการ
[1] แบ่งแยกประเทศไทยออกเป็นส่วนๆ เสี่ยงๆ
[2] เปลี่ยนแปลงการปกครองจากที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เป็นอย่างอื่น เช่น มีประธานาธิบดีเป็นประมุข

 

อัษฎางค์ ถอดความให้สิ้นสงสัย ทำไมขบวนการก้าว.. ถึงดิ้นรนแก้รธน.มาตรา 1


นอกจากนี้ยังมีมาตรา 225 ที่ ได้บัญญัติเอาไว้ว่า... “การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐ จะกระทำมิได้”


ที่เสนอให้แก้ไขมาตรา 1 นั้นถ้าจะพูดภาษาชาวบ้านก็พูดได้ว่า “รัฐธรรมนูญกำหนดล็อคตายเอาไว้แล้วว่า แก้ไม่ได้ด้วยประการทั้งปวง”  และผู้ที่ต้องการแก้ไขมาตรา 1 คือผู้ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครอง จากการที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ไปเป็นประธานาธิบดี  และต้องการแยกประเทศไทยที่เป็นหนึ่งเดียว ออกเป็นประเทศอื่นๆ เพิ่มเติมขึ้นมา


ความผิดของผู้ที่ต้องการแบ่งแยกดินแดน  ...   และเปลี่ยนแปลงการปกครอง คืออะไร?

 

อัษฎางค์ ถอดความให้สิ้นสงสัย ทำไมขบวนการก้าว.. ถึงดิ้นรนแก้รธน.มาตรา 1