หมอเหรียญทอง ลั่นเดือด ใกล้หมดความอดทน พร้อมแตกหักขยะแผ่นดิน

พลตรี นพ.เหรียญทอง แน่นหนา ผอ.รพ.มงกุฎวัฒนะ โพสต์ลั่นเดือด ใกล้หมดความอดทน ต้องยอมขัดพระราชประสงค์ ลุยปฏิบัติการเก็บขยะแผ่นดิน


นับถอยหลังสู่วันสำคัญทางการเมือง ภายใต้แรงกดดันจากกลุ่มม็อบปลดแอก  ในการนัดชุมนุมใหญ่  14 ต.ค. 2563   ซึ่งมีหมายกำหนดการเสด็จพระราชดำเนิน  ทรงตั้งเปรียญธรรม 9 ประโยคและเปรียญธรรม 6 ประโยค แก่พระภิกษุสามเณรที่สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคและเปรียญธรรม 6 ประโยค ประจำปี 2563 ในวันที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 17.00 น ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

 

หมอเหรียญทอง ลั่นเดือด ใกล้หมดความอดทน พร้อมแตกหักขยะแผ่นดิน


( คลิกอ่านข่าวประกอบ :   พุทธะอิสระ นัดหมายสำคัญ 13-14 ตุลาคม แสดงพลังปกป้องสถาบันฯ เตือนม็อบล้มเจ้าอย่าเหิมเกริม  )

ล่าสุด พลตรี นพ.เหรียญทอง แน่นหนา ผอ.รพ.มงกุฎวัฒนะ  ได้โพสต์ถึงบรรยากาศทางการเมืองที่จะเกิดขึ้น  ว่า  "ถ้าไม่ใช่เพราะพระบารมีของพระเจ้าอยู่หัวฯ...ผมจะเริ่ม "ปฏิบัติการเก็บขยะแผ่นดิน"ความรู้สึกของผม  ณ เวลานี้  บอกตรงๆว่า "รู้สึกเหลืออด"  มานานมากแล้ว แต่ก็ต้องอดทนอดกลั้น 

 

หมอเหรียญทอง ลั่นเดือด ใกล้หมดความอดทน พร้อมแตกหักขยะแผ่นดิน
 

...หากไม่สามารถอดทนอดกลั้นจน "ปฏิบัติการเก็บขยะแผ่นดิน" เริ่มขึ้นแล้ว   ผมขอน้อมรับอาญาแผ่นดินโดยไม่ขอพระราชทานอภัยโทษ  เพราะ"ปฏิบัติการเก็บขยะแผ่นดิน" ของผม  เป็นการขัดพระราชประสงค์ของพระเจ้าอยู่หัวฯ

...แต่หากสถานการณ์จำเป็นต้องแตกหักโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้ว  ผมขอเรียนให้พสกนิกรผู้จงรักภักดีทราบทั่วกันว่า ผมจะขัดพระราชประสงค์เพื่อปฏิบัติการเก็บขยะแผ่นดิน

แล้วพบกันวันพุธที่ 14 ต.ค.63 เวลา 10.00 น. ณ ลานพระบรมรูปทรงม้าครับ   ด้วยสัตย์ปฏิญาณถวายความปลอดภัยและปกป้องพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์พระมหากษัตริย์เจ้าจนชีวิตหาไม่


" 14 ต.ค.63 ตั้งแต่ 10.00 น. ผมขอเชิญพสกนิกรใต้ร่มพระบารมีพร้อมใจกันสวมเสื้อเหลืองอย่างถ้วนหน้า  โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า เ พื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายความจงรักภักดี   รับการเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ อย่างสมพระเกียรติ   ถวายอารักขาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท พร้อมปกป้องพระเกียรติยศ ...แล้วพบกันครับ"