"อ.ชูชาติ"แจงชัดๆ ธนาธร-กก.บห.อนาคตใหม่"ผิดอาญา ปมกู้เงิน 191 ล้าน ถามกกต.สอบถึงไหน 8 เดือนผ่านมีคำตอบระทึก

"อ.ชูชาติ ศรีแสง" อดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ศาลยุติธรรม ไล่ละเอียดยิบข้อกฎหมาย ธนาธร จึงรุ่งเรื่องกิจ พร้อมอดีตกรรมการบริหารพรรค อนาคตใหม่ เข้าข่ายผิดกฎหมายอาญา ตามคำพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญ ล่าสุดกกต.เตรียมดำเนินการลงมติ หลังผลสอบสวนผ่าน 8 เดือนเสร็จเรียบร้อย

สืบเนื่องจากการที่ศาลรัฐธรรมนูญ   ชี้มูลความผิดกรรมการบริหาร และ พรรคอนาคตใหม่  กรณีกู้ยืมเงิน  นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ  อดีตหัวหน้าพรรค  จำนวนกว่า  191 ล้านบาท  อันเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนมาตรา 72 ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ที่ระบุ ไม่ให้พรรคการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมือง เช่น หัวหน้าพรรค กรรมการบริหารพรรค รับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  เมื่อวันที่  21 ก.พ. 2563  

 

"อ.ชูชาติ"แจงชัดๆ ธนาธร-กก.บห.อนาคตใหม่"ผิดอาญา ปมกู้เงิน 191 ล้าน ถามกกต.สอบถึงไหน 8 เดือนผ่านมีคำตอบระทึก


( คลิกอ่านข่าวประกอบ :  ศาลรธน.สั่งยุบพรรคอนค.แล้ว ชี้กระทำผิด ปมรับเงินกู้ธนาธร )

ต่อมาเมื่อวันที่  24 ก.พ.  2563   นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย  ได้เข้ายื่นคำร้องเพื่อขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)  เร่งแจ้งข้อกล่าวหา เพื่อดำเนินการฟ้องร้องนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ และกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ทั้ง 16 คนต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และดำเนินการเรียกเงินจากพรรคอนาคตใหม่  กว่า 191 ล้านบาทเข้ากองทุนพัฒนาการเมือง

 

"อ.ชูชาติ"แจงชัดๆ ธนาธร-กก.บห.อนาคตใหม่"ผิดอาญา ปมกู้เงิน 191 ล้าน ถามกกต.สอบถึงไหน 8 เดือนผ่านมีคำตอบระทึก


สืบเนื่องมาจากการที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่ และตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรคทั้งหมดเป็นเวลา 10 ปี และห้ามไปยุ่งเกี่ยวในการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาใหม่เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2563 ขณะที่ตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในประเด็นการกู้เงินของพรรคอนาคตใหม่นั้น ระบุไว้ชัดเจนว่าพรรคอนาคตใหม่มีเจตนาหลีกเลี่ยงการรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นตาม ม.66 โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมายตาม ม.72 แห่ง พรป.พรรคการเมือง 2560 โดยมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคอนาคตใหม่ทำการฝ่าฝืน ม.72 อันเป็นเหตุให้สั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ตาม ม.92 วรรคสอง ประกอบ ม.92 วรรคหนึ่ง (3)

ดังนั้น จึงเป็นบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะต้องดำเนินการต่อเนื่องให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ พรป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 ม. 124 ที่กำหนดให้เอาผิด ผู้บริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดให้แก่พรรคการเมืองมีมูลค่าเกินกว่า 10 ล้านบาทต่อปี ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผู้นั้น 5 ปี และมาตรา 125 ที่กำหนดเอาผิดพรรคการเมืองที่รับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดมีมูลค่าเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหัวหน้าพรรค กรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้น 5 ปี และให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดส่วนที่เกินมูลค่าที่กฎหมายกำหนดไว้ 10 ล้านบาทตกเป็นของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองด้วย

 

"อ.ชูชาติ"แจงชัดๆ ธนาธร-กก.บห.อนาคตใหม่"ผิดอาญา ปมกู้เงิน 191 ล้าน ถามกกต.สอบถึงไหน 8 เดือนผ่านมีคำตอบระทึก

ล่าสุด  นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)  กล่าวตอบคำถามสื่อมวลชน  ถึงความคืบหน้าการพิจารณาการดำเนินคดีอาญากับอดีตกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ ภายหลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ยุบพรรค ว่า   ในส่วนของคดีเงินกู้ขณะนี้สำนวนได้มาถึงกกต.เรียบร้อยแล้ว  โดยอยู่ระหว่างพิจารณา  และคาดว่าจะสามารถลงมติในเร็วๆนี้ หรือถ้าสัปดาห์หน้าสามารถลงมติได้ ก็น่าจะมีการดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบกฎหมาย  ซึ่งการพิจารณาที่ผ่านมามีความจำเป็นต้องใช้เวลา เนื่องจากต้องมีการรวบรวมพยานหลักฐาน และข้อเท็จจริง เพื่อประกอบการตัดสินใจว่าจะดำเนินคดีต่อไปหรือไม่ หรือดำเนินคดีในด้านใด และใครบ้าง ทั้งนี้ยืนยันว่าพยานหลักฐานทางเจ้าหน้าที่ของกกต.ที่มีหน้าที่สืบสวน สอบสวนได้ดำเนินการครบถ้วนแล้ว โดยเรื่องนี้กกต.จะต้องศึกษาโดยละเอียดก่อนที่จะลงมติ  "ทั้งนี้กระบวนการจากนี้จะเป็นการดำเนินคดีอาญา โดยหลังกกต.มีมติจะให้มีการมอบอำนาจเจ้าหน้าที่ไปร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อไป"


ทั้งนี้มีข้อมูลว่ากรรมการบริหารพรรคที่ดำรงตำแหน่งอยู่  ณ วันที่มีการทำสัญญากู้เงินคือ วันที่  2 ม.ค. 2562 และ 11 เม.ย. 2562  เป็นเวลา 10 ปี มีทั้งหมด 16 คน ประกอบด้วย

 

"อ.ชูชาติ"แจงชัดๆ ธนาธร-กก.บห.อนาคตใหม่"ผิดอาญา ปมกู้เงิน 191 ล้าน ถามกกต.สอบถึงไหน 8 เดือนผ่านมีคำตอบระทึก

1.นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค (พ้นสภาพ ส.ส.)
2. น.ส.กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ รองหัวหน้าพรรค ลําดับที่ 1
3. นายชํานาญ จันทร์เรือง รองหัวหน้าพรรค ลําดับที่ 2
4. พล.ท.พงศกร รอดชมภู รองหัวหน้าพรรค ลําดับที่ 3
5. นายรณวิต หล่อเลิศสุนทร รองหัวหน้าพรรค ลําดับที่ 4 (ไม่ได้เป็น ส.ส.)
6. นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรค
7. นายนิติพัฒน์ แต้มไพโรจน์ เหรัญญิกพรรค (ไม่ได้เป็น ส.ส.)
8. นายไกลก้อง ไวทยการ นายทะเบียนสมาชิกพรรค
9. น.ส.พรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรค
10. นายสุรชัย ศรีสารคาม กรรมการบริหารพรรค
11. น.ส.เยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์ กรรมการบริหารพรรค
12. นายชัน ภักดีศรี กรรมการบริหารพรรค (ไม่ได้เป็น ส.ส.)
13. นายเจนวิทย์ ไกรสินธุ์ กรรมการบริหารพรรค
14. นายสุนทร บุญยอด กรรมการบริหารพรรค (ไม่ได้เป็น ส.ส.)
15. น.ส.จารุวรรณ ศรัณย์เกตุ กรรมการบริหารพรรค
และ 16.นายนิรามาน สุไรมาน (ลาออกจากพรรคแล้ว)


ขณะที่ก่อนหน้านั้น  "อ.ชูชาติ   ศรีแสง"  อดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ศาลยุติธรรม  ได้โพสต์ถึงประเด็นข้อกฎหมาย สืบเนื่องมาจากคำวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่  ว่า  ".....พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560

.....มาตรา 66 บุคคลใดจะบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดให้แก่พรรคการเมือง มีมูลค่าเกินสิบล้านบาทต่อพรรคการเมืองต่อปีมิได้ และในกรณีที่บุคคลนั้นเป็นนิติบุคคล การบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดให้แก่พรรคการเมืองไม่ว่าพรรคเดียวหรือหลายพรรคเกินปีละห้าล้านบาท ต้องแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมใหญ่คราวต่อไปหลังจากบริจาคแล้ว
.....พรรคการเมืองจะรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งมีมูลค่าเกินวรรคหนึ่งมิได้

.....มาตรา 72 ห้ามมิให้พรรคการเมืองและผู้ดํารงตําแหน่งในพรรคการเมืองรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า มีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

.....มาตรา 124 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 66 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนดห้าปี

.....มาตรา 126 ผู้ดํารงตําแหน่งในพรรคการเมืองผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 72 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น

.....เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์  2563 ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ กรณีที่นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวพรรคให้พรรคกู้ยืมเงินจำนวน 191   ล้านบาทเศษ เป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนมาตรา 66  วรรคหนึ่ง และการที่พรรคอนาคตใหม่รับเงินจำนวนดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 66  วรรคสอง และมาตรา  72

.....นายธนาธรโดยส่วนตัวเข้าข่ายมีความผิดตามมาตรา 124  มีโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

......นายธนาธร ในฐานะหัวหน้าพรรค นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรค นางสาวพรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรค และกรรมการบริหารพรรคคนอื่นๆ เข้าข่ายมีความผิดตามมาตรา 126  มีโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น


.....รัฐธรรมนูญมาตรา 211 วรรคสี่ บัญญัติว่า คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระ และหน่วยงานของรัฐ
.....นับตั้งแต่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยจนถึงวันนี้เป็นเวลา 8 เดือนแล้ว แต่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต. ยังหาได้กระทำการใดๆ เพื่อมีการดำเนินคดีแก่นายธนาธรกับพวกตามมาตรา 124 และ มาตรา 126 ไม่   .....กกต.ทำอะไรกันอยู่ จึงละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ที่ต้องกระทำ ?

 

"อ.ชูชาติ"แจงชัดๆ ธนาธร-กก.บห.อนาคตใหม่"ผิดอาญา ปมกู้เงิน 191 ล้าน ถามกกต.สอบถึงไหน 8 เดือนผ่านมีคำตอบระทึก

 

"อ.ชูชาติ"แจงชัดๆ ธนาธร-กก.บห.อนาคตใหม่"ผิดอาญา ปมกู้เงิน 191 ล้าน ถามกกต.สอบถึงไหน 8 เดือนผ่านมีคำตอบระทึก

 

"อ.ชูชาติ"แจงชัดๆ ธนาธร-กก.บห.อนาคตใหม่"ผิดอาญา ปมกู้เงิน 191 ล้าน ถามกกต.สอบถึงไหน 8 เดือนผ่านมีคำตอบระทึก

"อ.ชูชาติ"แจงชัดๆ ธนาธร-กก.บห.อนาคตใหม่"ผิดอาญา ปมกู้เงิน 191 ล้าน ถามกกต.สอบถึงไหน 8 เดือนผ่านมีคำตอบระทึก

Lazada ยกขบวน ระเบิดราคา ลดกระหน่ำกว่าหนึ่งแสน รายการ สูงสุด 90%