ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ เเละผู้นำชุมชนชาวสมุทรปราการ ร่วมเดินขบวนแสดงความรักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

   เมื่อเวลา 10.00 น. ของวันที่ 21 ต.ค.63 ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ ออกแถลงการณ์แสดงจุดยืนปกป้องสถาบันหลักของชาติ พร้อมทั้งขอให้ผู้ชุมนุมทางการเมืองหยุดการกระทำที่พาดพิงต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  โดยเหล่า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล อาสาสมัครสาธารณสุข และกลุ่มพลังมวลชนในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรปราการ นำโดย นายไพบูลย์ พิณเที่ยง กำนันตำบลท้ายบ้าน ประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ รวมตัวแสดงพลังเพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ 

ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.อำเภอเมืองสมุทรปราการ รวมตัวเดินขบวนเเสดงพลังเพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ
 โดยมีการอ่านแถลงการณ์ของชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองสมุทรปราการ ในการรวมพลังปกป้องสถาบันหลักของชาติ จากนั้นได้ยื่นหนังสือผ่านนายอำเภอเมืองสมุทรปราการ ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อส่งต่อไปยังรัฐบาลเพื่อแสดงจุดยืนของชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ และกลุ่มพลังมวลชนในการปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ภายหลังจากยื่นหนังสือได้ร่วมกันเดินรณรงค์แสดงจุดยืนในการปกป้องสถาบันหลักของชาติ

ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.อำเภอเมืองสมุทรปราการ รวมตัวเดินขบวนเเสดงพลังเพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ
 

ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.อำเภอเมืองสมุทรปราการ รวมตัวเดินขบวนเเสดงพลังเพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ
ประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ กล่าวว่า สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นสถาบบันเก่าแก่ที่สุดที่คู่มากับชาติไทย และเป็นสถาบันที่ประชาชนคนไทยเคารพเทิดทูน ตลอดมา หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 บทบาทของพระมหากษัตริย์มิได้ลดน้อยลง ประชาชนคนไทยยังคงให้ความรัก ความศรัทธา และความจงรักภักดีมาจนถึงปัจจุบัน ปัจจุบันมีกลุ่มผู้ชุมนุมเรียกร้องทางการเมือง มีการกระทำพาดพิงต่อ สถาบันพระมหากษัตริย์ ในนามชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวอำเภอเมือง สมุทรปราการ ผู้มีความจงรักภักดี ขอแสดงจุดยืน และรวมพลังปกป้อง สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตลอดไป

ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.อำเภอเมืองสมุทรปราการ รวมตัวเดินขบวนเเสดงพลังเพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ

ประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัญหาทางการเมืองควรแก้ไขด้วยวิธีการทางการเมือง ทุกคนมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันได้ แต่ไม่ควรที่จะแตกแยกในสังคม และไม่ควรนำความคิดเห็นแตกต่างทางการเมืองพาดพิงสถาบันหลักของชาติ 

 

ขอบคุณ
ประชาสัมพันธ์สมุทรปราการ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์

 

ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.อำเภอเมืองสมุทรปราการ รวมตัวเดินขบวนเเสดงพลังเพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ

Lazada ยกขบวน ระเบิดราคา ลดกระหน่ำกว่าหนึ่งแสน รายการ สูงสุด 90%