อาจารย์ มธ.ลำปาง ประกาศเริ่มหยุดสอน ประท้วงมหาวิทยาลัย ร่วมก่อตั้งอนาคตใหม่มากับมือ

สืบเนื่องจากกรณีที่ นายอนุสรณ์ อุณโณอาจารย์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา พร้อมนักวิชาการส่วนหนึ่ง รวมตัวกันที่ลานปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(มธ.) ท่าพระจันทร์ ได้ไปยื่นแถลงการณ์และทำกิจกรรมที่หน้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อเรียกร้องต่อรัฐบาล 3 ข้อ ซึ่งหลักๆ คือต้องการให้นายกฯ ลาออก การแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการปฏิรูปสถาบันให้สอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตย

สืบเนื่องจากกรณีที่ นายอนุสรณ์ อุณโณอาจารย์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา พร้อมนักวิชาการส่วนหนึ่ง รวมตัวกันที่ลานปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(มธ.) ท่าพระจันทร์ ได้ไปยื่นแถลงการณ์และทำกิจกรรมที่หน้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อเรียกร้องต่อรัฐบาล 3 ข้อ ซึ่งหลักๆ คือต้องการให้นายกฯ ลาออก การแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการปฏิรูปสถาบันให้สอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตย

ต่อมามีรายงานข่าวว่า ผศ.ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี อาจารย์ประจำวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้โพสต์เฟซบุ๊กเป็นภาพตัวเองถือป้ายใจความว่า "Strike 22 ตุลาฯ 63 #ไม่เรียน #ไม่สอน มหาลัยรับใช้ระบอบอำนาจนิยม" พร้อมทั้งให้เหตุผลระบุอีกว่า "เพื่อให้การแสดงจุดยืนของนักศึกษามีประสิทธิภาพ ผมในฐานะผู้ปฏิบัติงานขอสนับสนุน การ #หยุดเรียน #หยุดสอน ที่ มธ.ลำปาง ตามภารกิจที่ผมต้องเดินทางไปสอนที่ลำปางทุกวันพฤหัสบดี เทอม 1/2563 วิชาการเมืองการปกครองไทยสมัยใหม่ และเศรษฐกิจการเมืองของกลุ่มประเทศรัฐสวัสดิการ ทั้งในห้องเรียนและการบรรยายแบบออนไลน์ จนกว่ามหาวิทยาลัยจะยืนตัวตรงต่อหน้าเผด็จการ #strike #เสรีภาพทุกตารางนิ้ว #เราต้องการมหาวิทยาลัยมีกระดูกสันหลัง"

 

อาจารย์ มธ.ลำปาง ประกาศเริ่มหยุดสอน ประท้วงมหาวิทยาลัย ร่วมก่อตั้งอนาคตใหม่มากับมือ

 

ล่าสุดเพจซึ่งต้องพิสูจน์ ได้โพสต์เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า "22 ต.ค.63 อาจารย์มธ.ประกาศหยุดสอน ตรวจสอบ  ผศ.ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี อาจารย์มธ.ที่ประกาศหยุดสอน เป็นหนึ่งใน ผู้ร่วมจดจัดตั้งพรรคอนาคตใหม่ https://futureforwardparty.org/?p=11213" ทำให้มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก 

 

อาจารย์ มธ.ลำปาง ประกาศเริ่มหยุดสอน ประท้วงมหาวิทยาลัย ร่วมก่อตั้งอนาคตใหม่มากับมือ

 

อาจารย์ มธ.ลำปาง ประกาศเริ่มหยุดสอน ประท้วงมหาวิทยาลัย ร่วมก่อตั้งอนาคตใหม่มากับมือ

อย่างไรก็ตาม สำหรับข้อเรียกร้องต่อรัฐบาล 3 ข้อ คือ
1.ขอประนามการใช้กำลังเข้าสลายการชุมนุมบริเวณแยกปทุมวัน เมื่อวันที่ 16 ตุลาคมที่ผ่านมา เพราะไม่เป็นไปตามหลักการและขั้นตอนที่เป็นสากล และเป็นการใช้กำลังที่ไม่ได้สัดส่วน หรือเกินกว่าเหตุ เพราะผู้ชุมนุมไม่ได้มีอาวุธ ไม่มีพฤติการณ์รุนแรง และจำนวนมากเป็นเยาวชน รัฐบาลต้องยุติสลายการชุมนุมและรับผิดชอบต่อความผิดพลาดนี้

 

2.รัฐบาลต้องยุติการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการขจัดผู้เห็นต่าง ต้องยกเลิกการตั้งข้อหาและต้องปล่อยตัวผู้ชุมนุมทุกคนอย่างไม่มีเงื่อนไข เพราะผู้ชุมนุมได้ใช้สิทธิ์ตามที่ได้รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ และกติการะหว่างประเทศที่ไทยได้ลงสัตยาบัน ต้องยกเลิก พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ที่เอาผิดผู้แสดงความเห็นต่างหรือวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล รวมถึงต้องยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรง และการบังคับใช้กฎหมายที่ลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างไม่สมควรแก่เหตุ

 


3.รัฐบาลต้องรับข้อเสนอของกลุ่มผู้ชุมนุมไปพิจารณาอย่างแท้จริง ต้องการให้นายกฯ ลาออก การแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการปฏิรูปสถาบันให้สอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตย โดยจัดตั้งคณะกรรมการศึกษา และให้ข้อเสนอแนะที่มาจากตัวแทนฝ่ายต่างๆในภาควิชาการ ประชาชน และนักเรียนนิสิตนักศึกษา เพราะที่ผ่านมาการเขียนกติกาสูงสุดปราศจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายตั้งแต่ต้น ทำให้แทบไม่มีโอกาสที่ประเทศไทยจะหลุดพ้นจากวิกฤตที่ดำเนินมาอย่างยืดยาวนาน

 

อาจารย์ มธ.ลำปาง ประกาศเริ่มหยุดสอน ประท้วงมหาวิทยาลัย ร่วมก่อตั้งอนาคตใหม่มากับมือ

 

อาจารย์ มธ.ลำปาง ประกาศเริ่มหยุดสอน ประท้วงมหาวิทยาลัย ร่วมก่อตั้งอนาคตใหม่มากับมือ

Lazada ยกขบวน ระเบิดราคา ลดกระหน่ำกว่าหนึ่งแสน รายการ สูงสุด 90%