มติศาลรธน.เสียงข้างมาก วินิจฉัย ธัญญ์วาริน ส.ส.ก้าวไกล สิ้นสุดสมาชิกภาพส.ส. ปมถือหุ้นสื่อ อีก 28 ฝ่ายค้านรอด

สืบเนื่องจากการที่ศาลรัฐธรรมนูญ ได้นัดอ่านคำวินิจฉัยในสำนวนคำร้องที่นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 ว่า สมาชิกภาพ ส.ส.จำนวน 32 คนของฝ่ายรัฐบาล และอีก 32 คนของฝ่ายค้าน สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3) ว่าด้วยห้ามผู้สมัคร ส.ส.เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ หรือไม่ แยกเป็นกลุ่มส.ส.ของพรรคร่วมรัฐบาลและฝ่ายค้าน จำนวนฝั่งละ 32 คน

สืบเนื่องจากการที่ศาลรัฐธรรมนูญ ได้นัดอ่านคำวินิจฉัยในสำนวนคำร้องที่ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 ว่า สมาชิกภาพ ส.ส.จำนวน 32 คนของฝ่ายรัฐบาล และอีก 32 คนของฝ่ายค้าน สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3)  ว่าด้วยห้ามผู้สมัคร ส.ส.เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ หรือไม่  แยกเป็นกลุ่มส.ส.ของพรรคร่วมรัฐบาลและฝ่ายค้าน จำนวนฝั่งละ 32  คน
 


กระทั่งศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัย  สถานะ  29 ส.ส. พรรคร่วมรัฐบาล   ไม่สิ้นลงตามคำร้อง  เนื่องจากบริษัทที่ถูกระบุตามคำร้อง  ไม่เข้าข่ายประกอบกิจการสื่อฯ  


ขณะที่อีก 3 ส.ส. ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้จำหน่ายคดี เนื่องจากได้ผู้ถูกร้องได้พ้นสมาชิกภาพส.ส.ไปก่อนหน้า ประกอบด้วย 1.พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ สิ้นสุดลง ด้วยศาลจังหวัดพัทยา ได้อ่านคำพิพากษา ศาลฎีกาให้ลงโทษ พ.ต.ท.ไวพจน์ จำคุก 4 ปี ปรับ 200 บาท โดยไม่รอลงอาญา เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของ พ.ต.ท.ไวพจน์ สิ้นสุดลง ตามมาตรา 101 (13) ของรัฐธรรมนูญ   และ อีก 2 ราย คือ  ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล ลาออกจากเป็น ส.ส. พรรครวมพลังประชาชาติไทย และ นายสมเกียรติ ศรลัมพ์ ได้ลาออกจากการเป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาภิวัฒน์ 

 

มติศาลรธน.เสียงข้างมาก วินิจฉัย ธัญญ์วาริน ส.ส.ก้าวไกล สิ้นสุดสมาชิกภาพส.ส. ปมถือหุ้นสื่อ อีก 28 ฝ่ายค้านรอด

อ่านข่าว - ด่วน!! ศาลรธน.วินิจฉัย  29 ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาล รอดถูกร้องถือหุ้นสื่อ

ล่าสุดศาลรัฐธรรมนูญ ได้อ่านคำวินิจฉัยกรณีนายธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ (ปัจจุบันเป็น ส.ส.พรรคก้าวไกล) โดยมีมติเสียงข้างมากเห็นว่า นายธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ ถือครองหุ้นบริษัท เฮด อัพ โปรดักชั่น จำกัด และบริษัท แอมฟายน์ โปรดักชั่น จำกัด โดย

 

ทั้ง 2 บริษัทข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ประกอบกิจการเกี่ยวกับโฆษณา ภาพยนตร์ และการแสดง ซึ่งถือว่า เป็นสื่อกลาง ส่งข่าวสาร สาร หรือเนื้อหาสาระไปสู่ประชาชนที่สามารถสื่อความหมายให้ประชาชนทราบได้โดยทั่วไป แม้ไม่ปรากฏว่า บริษัท เฮด อัพฯ และบริษัท แอมฟายน์ฯ ได้ยื่นคำร้อง หรือประกอบกิจการจดแจ้งตาม พ.ร.บ.การพิมพ์ฯ พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการวิทยุและโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 พ.ร.บ.การจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 ก็ตาม แต่บริษัทย่อมดำเนินการขออนุญาตต่อนายทะเบียนตามกฎหมายในเรื่องนั้น ๆ ได้ ดังนั้นวัตถุประสงค์ของบริษัทจัดตั้งขึ้นเกี่ยวกับสื่อ นัยความหมายเดียวกับมาตรา 98 (3) แห่งรัฐธรรมนูญ

 

ขณะเดียวกันศาลรัฐธรรมนูญ ยับพบข้อพิรุธกรณีการโอนหุ้นของนายธัญญ์วาริน ที่โอนหุ้นให้บุคคลอื่น โดยพบว่า มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 31 ก.ค. 2562 ทั้ง 2 บริษัท และนำส่งต่อนายทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในวันเดียวกัน โดยเป็นการดำเนินการภายหลังถูกยื่นคำร้องถือครองหุ้นสื่อต่อศาลรัฐธรรมนูญ

 

ตามเอกสารจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พบว่า 2 บริษัทดังกล่าวระบุในแบบ บอจ.5 ว่า โอนหุ้นตั้งแต่ 11 ม.ค. 2562 อย่างไรก็ดีการประชุมผู้ถือหุ้นของ 2 บริษัทข้างต้นที่ผ่านมากระทำในเดือน เม.ย. เป็นหลัก ดังนั้นการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 31 ก.ค. 2562 จึงเป็นการกระทำที่ผิดปกติวิสัย นอกจากนี้หากนายธัญญ์วาริน มีการโอนหุ้นดังกล่าวจริง ย่อมสามารถแจ้งต่อนายทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยเร็ว ก่อนที่จะมีการยื่นคำร้องคดีนี้ได้

 

ขณะเดียวกันศาลรัฐธรรมนูญ ได้ให้นายธัญญ์วาริน มาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา แต่นายธัญญ์วารินไม่ได้มาชี้แจงแต่อย่างใด จึงเป็นการผิดปกติวิสัยในการต่อสู้คดี เมื่อข้อพิรุธหลายประการดังกล่าวประกอบกัน พฤติการณ์แห่งคดีทั้งปวงฟังได้ว่า นายธัญญ์วาริน เป็นผู้ถือหุ้นบริษัท เฮด อัพฯ และบริษัท แอมฟายน์ฯ ในวันที่ 6 ก.พ. 2562 อันเป็นวันที่พรรคอนาคตใหม่ยื่นบัญชีรายชื่อ ส.ส. เสนอต่อ กกต.

 

มติศาลรธน.เสียงข้างมาก วินิจฉัย ธัญญ์วาริน ส.ส.ก้าวไกล สิ้นสุดสมาชิกภาพส.ส. ปมถือหุ้นสื่อ อีก 28 ฝ่ายค้านรอด


ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่าสมาชิกภาพ ส.ส.ของนายธัญญ์วาริน สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3) ตั้งแต่วันที่ 6 ก.พ. 2562 ซึ่งเป็นวันที่พรรคอนาคตใหม่ยื่นบัญชีรายชื่อ ส.ส. เสนอต่อ กกต.(ข้อมูล : สำนักข่าวอิศรา)


ส่วนอีก  28  ส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้าน   ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยังคงสมาชิกสภาพส.ส.ต่อไป  นอกจากนี้ ศาลรัฐธรรมนูญยังได้สั่ง  จำหน่ายคดี 3 รายคือ 1.พล.ท.พงศกร รอดชมภู 2.นายสุรชัย ศรีสารคาม และ 3. นายชำนาญ จันทร์เรือง เนื่องจากพ้นสมาชิกภาพ ส.ส.ไปก่อนหน้านี้แล้ว

 

มติศาลรธน.เสียงข้างมาก วินิจฉัย ธัญญ์วาริน ส.ส.ก้าวไกล สิ้นสุดสมาชิกภาพส.ส. ปมถือหุ้นสื่อ อีก 28 ฝ่ายค้านรอด

 

มติศาลรธน.เสียงข้างมาก วินิจฉัย ธัญญ์วาริน ส.ส.ก้าวไกล สิ้นสุดสมาชิกภาพส.ส. ปมถือหุ้นสื่อ อีก 28 ฝ่ายค้านรอด

 

มติศาลรธน.เสียงข้างมาก วินิจฉัย ธัญญ์วาริน ส.ส.ก้าวไกล สิ้นสุดสมาชิกภาพส.ส. ปมถือหุ้นสื่อ อีก 28 ฝ่ายค้านรอด

 

มติศาลรธน.เสียงข้างมาก วินิจฉัย ธัญญ์วาริน ส.ส.ก้าวไกล สิ้นสุดสมาชิกภาพส.ส. ปมถือหุ้นสื่อ อีก 28 ฝ่ายค้านรอด

 

มติศาลรธน.เสียงข้างมาก วินิจฉัย ธัญญ์วาริน ส.ส.ก้าวไกล สิ้นสุดสมาชิกภาพส.ส. ปมถือหุ้นสื่อ อีก 28 ฝ่ายค้านรอด

มติศาลรธน.เสียงข้างมาก วินิจฉัย ธัญญ์วาริน ส.ส.ก้าวไกล สิ้นสุดสมาชิกภาพส.ส. ปมถือหุ้นสื่อ อีก 28 ฝ่ายค้านรอด

>> Hot Sale ลาซาด้า ยกขบวนสินค้า ลดกระหน่ำทุกรายการ สูงสุด 90% <<