กลุ่มอาชีวะป้องสถาบันฯ เตรียมเคลื่อนไหวใหญ่ แถลง 7 ข้อย้ำชัด ม็อบจาบจ้วงเบื้องสูง เจตนาเปลี่ยนปท.

กลุ่มตัวแทนกลุ่มศิษย์เก่าอาชีวะปกป้องสถาบัน จำนวน 30 สถาบัน นำโดยนายอภิชิต เสมศรี , นายอริยะ รัตนภูผา และนายยุทธนา จุฑามณี (ตัวแทนกลุ่ม) และนายฐากูร นวลแก้ว (โฆษก) พร้อมตัวแทนกลุ่มอื่นๆ แถลงข่าวเรื่องการปกป้องสถาบัน ณ ห้องประชุมเตาปูนแมนชั่น

กลุ่มตัวแทนกลุ่มศิษย์เก่าอาชีวะปกป้องสถาบัน จำนวน 30 สถาบัน นำโดยนายอภิชิต เสมศรี  , นายอริยะ รัตนภูผา และนายยุทธนา จุฑามณี (ตัวแทนกลุ่ม) และนายฐากูร นวลแก้ว (โฆษก) พร้อมตัวแทนกลุ่มอื่นๆ  แถลงข่าวเรื่องการปกป้องสถาบัน  ณ  ห้องประชุมเตาปูนแมนชั่น 

โดยระบุว่าจากเหตุการณ์ที่มีกลุ่มผู้ประท้วงได้ออกมาทำกิกรรม โดยมีการรวมตัวเพื่อเสนอข้อเรียกร้องตามสถานที่ต่างๆในช่วงเวลาที่ผ่านมา ทำให้สถานการณ์ในปัจจุบันถือว่า เกิดวิกฤตเกี่ยวกับความมั่นคงภายในประเทศ  ทั้งนี้เป็นที่ทราบกันดีว่าได้มีกลุ่มคนทั้งในและนอกประทศที่ไม่หวังดี แทรกตัวเข้มาด้วยการให้ข้อมูล และการชี้แนะเยาวชน โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ เพื่อหวังผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในการปกครอง โดยให้ข้อมูลในเชิงลบ บิดเบือน แฝงการยุยงปลุกปั่น เป็นขบวนการเพื่อให้เกิดการแตกแยกของคนไทยกันเอง โดยหลักจะเจาะเข้าทางกลุ่มนิสิต นักศึกษาและผู้ที่กำลังจะบรรลุนิติภาวะผ่านสื่อโชเชียล กระทำการเผยแพร่และส่งต่อข้อมูลกันในวงกว้าง ซึ่งการเข้าถึงรวดเร็วง่ายดายและกระทำอย่างต่อเนื่องนั้น การปลูกฝั่ซ้ำๆ เป็นกลยุทธหลักให้คนกลุ่มนี้บรรลุการชักนำ เพื่อความสัมฤทธิ์ผลของผู้ไม่หวังดี

 

"จากตรวจสอบข้อมูลพบหลักฐาน  ผู้ไม่หวังดีเหล่านั้นพร้อมที่จะหาจังหวะเพื่อช่วงชิงการเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่ตามเป้าหมาย  โดยการระดมคนรุ่นใหม่ให้กระทำการ พลิกประวัติศาสตร์สู่การจาบจ้วง กระทำการหมิ่นราชวงศ์เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง ซึ่งครั้งที่ร้ายแรงสุดคือเหตุการณ์เมื่อวันที่ 14 ตุลาคมที่ผ่านมาหลังจากวันที่คนไทยทั้งประเทศน้อมรำลึกถึงวันครบรอบ การเสด็จสวรรคตขององค์พ่อหลวงรัชกาลที่ 9 ศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติเพียงแค่วันเดียว ได้คนกลุ่มหนึ่งมีเจตนาออกมาขวางเส้นทางเสด็จฯ และล้อมรถยนต์พระที่นั่ง  พร้อมมีการใช้ถ้อยคำ และแสดงออกถึงการกาบจ้วง หมิ่นต่อราชวงศ์ ดังปรากฏตามสื่อต่างๆ อย่างชัดจน เป็นการกระทำที่คนไทยทั้งประเทศไม่สามารถขอมรับได้ 

 

หลังจากนั้นได้มีเหตุการณ์ที่จาบจ้วงออกมาบ่อยครั้ง กระจายในหลายจุดแบบรายวัน ไม่ว่าจะเป็นการชูป้ายข้อความของคนบางคนในกลุ่มม็อบ มีการใช้ถ้อยคำที่ให้ร้ายพาดพิงต่อองค์พระมหากษัตริย์ การทำลายพระบรมฉายาลักษณ์ในหลายพื้นที่ และล่าสุดได้กระทำการหมิ่นต่อองค์รัชทายาทแล้ว ตามที่หลายคนคงทราบดีจากสื่อหลายสำนัก โดยเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริง และมีแนวโน้มที่จะขยายออกไปเป็นวงกว้าง ก่อให้เกิดวิกฤติต่อความมั่นคงและความสามัคคีของคนในชาติ ณ เวลานี้"

 

กลุ่มอาชีวะป้องสถาบันฯ เตรียมเคลื่อนไหวใหญ่ แถลง 7 ข้อย้ำชัด ม็อบจาบจ้วงเบื้องสูง เจตนาเปลี่ยนปท.

ทางกลุ่มศิษย์เก่าอาชีวะปกป้องสถาบัน  จึงไม่สามารถนิ่งเฉยต่อการกระทำ และพฤติกรมดังกล่าวได้อีกต่อไป จึงขอแสดงจุดยืนดังนี้ 1.กลุ่มศิษย์เก่าอาชีวะปกป้องสถาบันจะดำรงไว้ ซึ่งระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ,2.กลุ่มศิษย์ค่าอาชีวะปกป้องสถาบัน เรามาจากการรวมตัวของ ศิษย์เก่าที่เคยผ่านการการศึกษามาจากสภาบันอาชีวะ  แต่รามีที่ยึดเหนี่ยวร่วมกันภายใต้ธงไตรรงค์คือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  โดยเรารวมได้มากกว่า 30 แห่ง และเนื่องจากเราเป็นศิษย์จากอาชีวะสถานศึกษาที่เราร่ำเรียนมาในปัจจุบันจึงไม่เกี่ยวข้องการแถลงข่าวนี้ ,3.ขอให้ผู้ที่อยู่เบื้องหลังจงหยุดการกระทำ ก้าวล่วงบิเบือนข้อมูลต่อสถาบัน การยุยงปลุกปั่นเพื่อนำมา ซึ่งการเปลี่ยนแปลงประเทศ การยุยงทำให้ประชาชนแตกแยก 

4.การแสดงออกของประชาชน ถือเป็นสิทธิเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตย ไม่ว่าจะเป็นการชุมนุม การจัดกิจกรรมใดๆ ถือเป็นสิทธิของบุกกล ทางกลุ่มจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยว และขัดขวาง แต่ต้องไม่ก้าวล่วง และมีพฤติกรรมที่หมื่นต่อสถาบัน ย้ำ "ต้องไม่จาบจ้วงสถาบันโดยเด็ดขาด"  5.แนวทางการขับเคลื่อนของกลุ่ม เราจะยึดแนวสันติ ไม่ทำร้ายประชาชน ยกเว้นผู้ที่จาบจ้วง หรือ  เพื่อป้องกันตัวเองและปกป้องประชาชนที่จงรักภักดี 

เราพร้อมจะปกป้องสถาบัน โดยถวายความจงรักภักดีถึงที่สุด ,6.กลุ่มอาชีวะปกป้องสถาบัน จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมือง และการทำงานของรัฐบาล และ  7.เราจะมีกิจกรรมแรกโดยเข้าร่วมกับคุณบิณฑ์ บรรลือฤทธ์ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน ในวันอาทิตย์ที่ 1 พ.ย.นี้ ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เวลา 16.00 น.

ส่วนกิจกรรมอื่นหลังจากนั้น เราได้มีมติในการจัดเวทีการแสดงความจงรักภักดี  โดยรูปแบบการแสดงจากศิลปินปกป้องสถาบัน สลับการพูดของบุคคลร่วมอุดมการณ์เดียวกับทางกลุ่ม ส่วนการกำหนดวันเวลาและสถานที่โปรดติดตามอีกครั้ง

นายฐากูร กล่าวต่อท้ายว่า ทางกลุ่มศิษย์เก่าอาชีวะปกป้องสถาบัน จึงขอเรียกร้องให้นักศึกษากลุ่มอาชีวะของพระราชา ออกมายืนเคียงข้างประชาชนทั้งศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและขอเชิญชวนผู้ที่จงรักกักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ พร้อมกันออกมาร่วมกันแสดงจุดยืนเพื่อปกป้องราชบัลลังก์ให้อยู่คู่แผ่นดินนี้สืบไป

 

กลุ่มอาชีวะป้องสถาบันฯ เตรียมเคลื่อนไหวใหญ่ แถลง 7 ข้อย้ำชัด ม็อบจาบจ้วงเบื้องสูง เจตนาเปลี่ยนปท.

 

 

กลุ่มอาชีวะป้องสถาบันฯ เตรียมเคลื่อนไหวใหญ่ แถลง 7 ข้อย้ำชัด ม็อบจาบจ้วงเบื้องสูง เจตนาเปลี่ยนปท.

 

กลุ่มอาชีวะป้องสถาบันฯ เตรียมเคลื่อนไหวใหญ่ แถลง 7 ข้อย้ำชัด ม็อบจาบจ้วงเบื้องสูง เจตนาเปลี่ยนปท.

กลุ่มอาชีวะป้องสถาบันฯ เตรียมเคลื่อนไหวใหญ่ แถลง 7 ข้อย้ำชัด ม็อบจาบจ้วงเบื้องสูง เจตนาเปลี่ยนปท. Hot Sale Lazada ยกขบวนสินค้า ลดกระหน่ำทุกรายการ สูงสุด90%

logo-pwa

เพิ่ม Tnews

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด