พุทธะอิสระ  ส่งทนายแจ้งเอาผิด 5 นร.ทำคลิปล้อเลียนสถาบันฯแล้ว คิวต่อไปผอ.รร.พรตพิทยพยัต

"อดีตพระพุทธอิสระ" เหลือทนพฤติกรรม 5 นักเรียนห้าว ทำคลิปล้อเลียนสถาบันเบื้องสูง ขณะสถาบันการศึกษาทำหนังสื่อแจง แค่รับทราบปัญหา ขออภัยที่ทำให้เกิดความเสียหาย

สืบเนื่องจากกรณีนักเรียนจำนวน  5 คน  ของโรงเรียนพรตพิทยพยัต  แขวงและเขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ  ได้มีการทำคลิปล้อเลียนสถาบันพระมหากษัตริย์  เผยแพร่ผ่านช่องทางโซเชียล   “ติ๊กต็อก” (TikTok) กระทั่งต่อมา  “งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนพรตพิทยพยัต”   ได้มีการนำภาพหนังสือประกาศเรื่อง การดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โพสต์ไว้มีใจความสำคัญว่า  “เนื่องด้วยนักเรียนโรงเรียนพรตพิทยพยัตได้มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอลงโซเชียล ซึ่งเป็นคลิปที่กระทำไม่เหมาะสม  ทางโรงเรียนได้รับทราบปัญหาและดำเนินการเชิญผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนรับทราบปัญหาและร่วมกันดำเนินการแก้ไขปัญหา  และนักเรียนได้ยอมรับผิดและสำนึกในการกระทำครั้งนี้แล้ว..."  ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงมาตรการในลักษณะดังกล่าว

 

พุทธะอิสระ  ส่งทนายแจ้งเอาผิด 5 นร.ทำคลิปล้อเลียนสถาบันฯแล้ว คิวต่อไปผอ.รร.พรตพิทยพยัต


( คลิกอ่านข่าวประกอบ  :  กระแสไม่จบ ร.ร.พรตพิทยพยัต แค่ประกาศขอโทษ 5 นร.รับผิด ทำคลิปจาบจ้วงสถาบันฯ )


ล่าสุด  "อดีตพระพุทธอิสระ"  ได้มีการโพสต์แสดงความเห็นต่อพฤติกรรมอันมิบังควรที่เกิดขึ้น  ว่า  "เมื่อห้าวนัก งั้นก็จัดให้ !  จากภาพข่าวที่เผยแพร่ในสังคมออนไลน์ “ติ๊กต๊อก” ชื่อคลิป “เชี่ย เอ้ย เชียร์” ในคลิป มีภาพเยาวชนหญิง-ชาย แต่งชุดนักเรียนในโรงเรียน พรตพิทยพยัต แขวง/เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ตามภาพที่ปรากฏเยาวชนหญิง-ชายทั้ง 5 คน นี้ได้ทำกิจกรรมเชียร์อยู่ตรงหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ 

 

พุทธะอิสระ  ส่งทนายแจ้งเอาผิด 5 นร.ทำคลิปล้อเลียนสถาบันฯแล้ว คิวต่อไปผอ.รร.พรตพิทยพยัต

ด้วยกิริยาท่าทางเข้าข่ายความผิดละเมิดก ฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 6 มาตรา 50(1) และละเมิดกฎหมายอาญา มาตรา 116(3) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7  ปี

วันนี้พุทธะอิสระ เลยให้ทนายไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ ณ สน.จรเข้น้อย  เมื่อห้าวกันนัก งั้นก็จัดไป!  ส่วน ผอ.โรงเรียน เดี๋ยวจะจัดให้ทีหลัง โทษฐานปล่อยปละละเลย ให้เด็กนักเรียน มาย่ำยีหัวใจคนไทยให้เจ็บปวด

 

พุทธะอิสระ  ส่งทนายแจ้งเอาผิด 5 นร.ทำคลิปล้อเลียนสถาบันฯแล้ว คิวต่อไปผอ.รร.พรตพิทยพยัต

 

ขณะที่ก่อนหน้านั้น   นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย  ได้โพสต์แสดงความเห็นว่า ตามที่มีกลุ่มนักเรียนของโรงเรียนพรตพิทยพยัต เขตลาดกระบัง กทม. ได้ร่วมกันแสดงพฤติกรรมล้อเลียนเสียดสีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อันเป็นที่เคารพรักยิ่งของปวงชนชาวไทย โดยถ่ายเป็นคลิปวีดีโอแล้วนำไปเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียเป็นที่รับรู้กันโดยทั่วไป เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันของสังคมไทยนั้น

 

พฤติการณ์และการกระทำของกลุ่มนักเรียนดังกล่าว ผู้อำนวยการโรงเรียนพรตพิทยพยัตได้รับทราบปัญหาแล้ว และต่อมาได้ออกประกาศแจ้งให้สาธารณะทราบว่า ทางโรงเรียนได้ดำเนินการเชิญผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนรับทราบปัญหาและร่วมกันดำเนินการแก้ไขปัญหา ซึ่งทางด้านผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนได้ยอมรับผิดและได้สำนึกในการกระทำครั้งนี้แล้ว สรุปสุดท้ายได้แจ้งว่าทางโรงเรียนต้องขออภัยที่ทำให้เกิดความเสียหายและจะกำชับให้นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียนต่อไป ซึ่งการประกาศดังกล่าวชี้ว่าเป็นการกระทำความผิดที่ไม่ร้ายแรง แค่การว่ากล่าวตักเตือนเท่านั้น

 

แต่พฤติการณ์และการกระทำของกลุ่มนักเรียนดังกล่าว เป็นความผิดที่ร้ายแรง ชี้ได้ชัดเจนว่าประพฤติตนไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน ตามกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา หรือกรณีทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของสถานศึกษา หรือฝ่าฝืนระเบียบของสถานศึกษา ซึ่งจากการประกาศดังกล่าว มิได้บ่งชี้ว่าทางผู้อำนวยการโรงเรียนพรตพิทยพยัตได้สั่งลงโทษนักเรียนกลุ่มดังกล่าว ตามกฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562 ประกอบระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา พ.ศ.2548 

 

รวมถึงพฤติการณ์และการกระทำของนักเรียนกลุ่มดังกล่าว ยังเข้าข่ายความผิดในข้อ 1(6) ของกฎกระทรวงอังกล่าวที่กำหนดห้ามกระทำการใด ๆ อันน่าจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือรวมกลุ่มหรือมั่วสุม เพื่อกระทำการดังกล่าว ซึ่งโทษที่เหมาะสมจะต้องสั่ง “ทำทัณฑ์บน” และต้องสั่งให้ทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามระเบียบของโรงเรียนเท่านั้น เพื่อมิให้กลุ่มนักเรียนดังกล่าวกล้ากระทำความผิดหรือเป็นแบบอย่างของพฤติกรรมการเลียนแบบที่ไม่เหมาะสมต่อไป

 

ส่วนการที่ ผอ.โรงเรียนดังกล่าวมิได้ลงโทษนักเรียนกลุ่มดังกล่าว ให้เป็นไปตามครรลองที่กฎหมายกำหนด อาจถือได้ว่าเป็นการให้ท้ายเด็กนักเรียนก็เป็นไปได้ ด้วยเหตุดังกล่าวสมาคมฯ  จึงนำความดังกล่าวแจ้งร้องเรียนไปยัง รมว.ศึกษาธิการ เพื่อขอให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวน ผอ.โรงเรียนพรตพิทยพยัต เพื่อเอาผิดตามกฎของกระทรวงศึกษาธิการต่อไป หรือสั่งย้าย ผอ.โรงเรียนดังกล่าวมาประจำที่กระทรวงฯ ต่อไป 

พุทธะอิสระ  ส่งทนายแจ้งเอาผิด 5 นร.ทำคลิปล้อเลียนสถาบันฯแล้ว คิวต่อไปผอ.รร.พรตพิทยพยัต

>> Hot Sale ลาซาด้า ยกขบวนสินค้า ลดกระหน่ำทุกรายการ สูงสุด 90% <<