อ.ชูชาติ สวนเต็มๆข้อกม. ผู้บริหารมธ.ไม่ฟ้อง ม็อบผิดอาญาบุกพังรั้ว  โยนเฉยเป็นเรื่องตร.จัดการ

"อ.ชูชาติ ศรีแสง" อดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ศาลยุติธรรม สุดหน่ายผู้บริหารธรรมศาสตร์ ออกมติไม่ให้ดำเนินคดีม็อบบุกพังรั้ว ทำลายทรัพย์สิน อ้างเป็นเหตุพนักงานสอบสวนต้องดำเนินการเอง

สืบเนื่องจาก กรณีเมื่อวันที่  30 กันยายน 2563 นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย  ได้ทำหนังสือแจ้งถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อให้เร่งแจ้งความดำเนินคดีเอากับผู้ที่ละเมิดกฎหมาย จากเหตุชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม เมื่อวันที่ 19 กันยายน  2563  โดยเริ่มจากการบุกรุกเข้าไปในบริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  รวมถึงมีการทำลายทรัพย์สินของทางราชการโดยบุคคลภายนอก ซึ่งมิได้เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแต่อย่างใด  อันถือว่าเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา หลายข้อหา หลายมาตรา อาทิ ม.358 ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ ที่บัญญัติไว้ว่า “ผู้ใดทำให้เสียหาย ทำลาย ทำให้เสื่อมค่าหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์ของผู้อื่นหรือผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย ผู้นั้นกระทำความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

อ.ชูชาติ สวนเต็มๆข้อกม. ผู้บริหารมธ.ไม่ฟ้อง ม็อบผิดอาญาบุกพังรั้ว  โยนเฉยเป็นเรื่องตร.จัดการ

รวมถึงยังมีความผิดฐานบุกรุก ตาม ม.362 ที่บัญญัติว่า “ผู้ใดเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่น เพื่อถือการครอบครองอสังหาริมทรัพย์นั้นทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หรือเข้าไปกระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของเขาโดยปกติสุข ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1  ปี หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ” แต่เนื่องจากการกระทำดังกล่าวได้กระทำโดยมีลักษณะใช้กำลัง หรือขู่เข็ญว่าจะใช้กำลัง โดยมีอาวุธซึ่งเป็นเครื่องตัดกุญแจ โดยร่วมกระทำความผิดด้วยกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปด้วย จึงเข้าข่ายความผิดตาม ม.365 อีกกระทงหนึ่งด้วย ซึ่งผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ต่อมา นายศรีสุวรรณ  ได้โพสต์ข้อความพร้อมหนังสือของ รศ.อานนท์  มาเม้า   ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกฎหมาย  ปฏิบัติการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   ชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินการ การร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดอาญา  ในการทำให้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเสียหาย    ว่า  "ม.ธรรมศาสตร์แจ้งมายังสมาคมฯตามคำร้องฯ ว่า คณะผู้บริหารฯได้มีมติมิให้ดำเนินคดีเอากับผู้ชุมนุมที่ทำลายทรัพย์สินของมหาลัยฯ  เมื่อคราวจัดชุมนุม 19 กันยา...เดี๋ยวเจอกัน มธ.#คุกมีไว้ขังเฉพาะคนเลว"

 

อ.ชูชาติ สวนเต็มๆข้อกม. ผู้บริหารมธ.ไม่ฟ้อง ม็อบผิดอาญาบุกพังรั้ว  โยนเฉยเป็นเรื่องตร.จัดการ
 

ล่าสุด   "อ.ชูชาติ ศรีแสง"  อดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ศาลยุติธรรม   ได้โพสต์แสดงความเห็นทางกฎหมายเพิ่มเติมว่า  "กรณีเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2563 มีกลุ่มผู้ชุมนุมทำลายประตูรั้วมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับความเสียหายแล้วบุกรุกเข้าไปในมหาวิทยาลัยธรรมศาตร์อันเป็นความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์และฐานบุกรุก ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 358, 362 และ 365 นั้น 

 

อ.ชูชาติ สวนเต็มๆข้อกม. ผู้บริหารมธ.ไม่ฟ้อง ม็อบผิดอาญาบุกพังรั้ว  โยนเฉยเป็นเรื่องตร.จัดการ

 

ต่อมาคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ  มิให้มหาวิทยาลัยดำเนินคดีอาญาแก่ผู้กระทำความผิดโดยอ้างว่า เนื่องจากทรัพย์สินที่เสียหายมิใช่ทรัพย์สินที่ใช้หรือมีไว้เพื่อสาธารณะประโยชน์และเป็นความผิดอาญาแผ่นดินที่พนักงานสอบสวนสามารถดำเนินคดีแก่ผู้กระผิดได้เองอยู่แล้ว 

ข้ออ้างที่ว่ามิให้ดำเนินคดีอาญาแก่ผู้กระทำความผิด   เนื่องจากทรัพย์สินที่เสียหายมิใช่ทรัพย์สินที่ใช้หรือมีไว้เพื่อสาธารณะประโยชน์และเป็นความผิดอาญาแผ่นดินที่พนักงานสอบสวนสามารถดำเนินคดีแก่ผู้กระผิดได้เองอยู่แล้ว เป็นข้ออ้างที่ใช้ไม่ได้เพราะไม่มีบทบัญญัติกฎหมายใดที่นำมาอ้างเช่นนี้ได้

 

อ.ชูชาติ สวนเต็มๆข้อกม. ผู้บริหารมธ.ไม่ฟ้อง ม็อบผิดอาญาบุกพังรั้ว  โยนเฉยเป็นเรื่องตร.จัดการ

ในฐานะศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความเสียใจที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไม่รักษาผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย  ขอเรียนถามคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยที่ร่วมกันลงมติดังกล่าวดังนี้

1.มีผู้ทุบทำลายรถยนต์ของท่านได้รับความเสียหาย ซึ่งผู้กระทำมีความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์และเป็นความผิดอันยอมความได้ 
2.มีผู้ลักรถยนต์ของท่านไป ซึ่งผู้กระทำมีความผิดฐานลักทรัพย์และเป็นความผิดอาญาแผ่นดิน

ทั้งสองกรณีดังกล่าวท่านจะไม่ดำเนินคดีอาญาแก่ผู้กระทำความผิดเพราะทรัพย์สินทรัพย์สินที่เสียหายมิใช่ทรัพย์สินที่ใช้หรือมีไว้เพื่อสาธารณะประโยชน์และเป็นความผิดอาญาแผ่นดินที่พนักงานสอบสวนสามารถดำเนินคดีแก่ผู้กระผิดได้เองอยู่แล้ว ใช่หรือไม่??

 

อ.ชูชาติ สวนเต็มๆข้อกม. ผู้บริหารมธ.ไม่ฟ้อง ม็อบผิดอาญาบุกพังรั้ว  โยนเฉยเป็นเรื่องตร.จัดการ

อ.ชูชาติ สวนเต็มๆข้อกม. ผู้บริหารมธ.ไม่ฟ้อง ม็อบผิดอาญาบุกพังรั้ว  โยนเฉยเป็นเรื่องตร.จัดการ

>> Lazada ช้อปดีลเด็ดลดต่อเนื่องจาก 11.11 แจกส่วนลด 150฿ คลิกเลย <<