ครม.ไฟเขียว เยียวยาโควิด เเจกคนละ3,500 นาน2เดือน

พล.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุม ครม. เรื่อง มาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 จำนวนเงิน3,500 ต่อคนต่อเดือน

12 ม.ค. 64 พล.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุม ครม. เรื่อง มาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 โดยระบุว่า มาตรการเยียวยารายได้ครอบคลุมทุกกลุ่ม เราไม่ทิ้งกัน เยียวยาเกษตรกร ครอบคลุมอาชีพอิสระ เเรงงานนอกระบบ เเละเกษตรกร 3,500 ต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน 

ครม.ไฟเขียว เยียวยาโควิด เเจกคนละ3,500 นาน2เดือน  

 

   ทั้งนี้จะมีการให้ทำรายละเอียดเรื่องดังกล่าว เข้า ครม. สัปดาห์หน้า คาดว่าเริ่มใช้ได้ ปลายมกราคม หรือต้นก.พ.64 ลงทะเบียนผ่าน โครงการเราชนะ  คาดเปิดลงทะเบียนหลังครม.มีมติในสัปดาห์หน้า วันที่19 ม.ค.64 เพื่อให้ประชาชนกดเงินได้ภายในสิ้นเดือนนี้หรืออย่างช้าต้นเดือนกุมภาพันธ์ 

ครม.ไฟเขียว เยียวยาโควิด เเจกคนละ3,500 นาน2เดือน


   รวมไปถึงให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำต่อไป อัตราดอกเบี้ยต่ำ 0.1-0.5% ต่อเดือน อนุมัติโครงการคนละครึ่งเปิดเพิ่ม 1 ล้านสิทธิ ในช่วงปลายเดือนมกราคม  คาดพร้อมให้ลงทะเบียนภายในวันที่ 20ม.ค.64 นี้ ฯลฯ  พร้อมกันนี้ยังมีมาตรการ ลดค่าไฟ 2 เดือน เริ่มรอบบิล ก.พ. และ มี.ค. ไฟบ้าน หากไม่เกิน 150 หน่วย/ เดือน ใช้ฟรี 90 หน่วย หากเกิน 150 หน่วย ให้ฟรีตามที่กำหนด ในกิจการขนาดเล็กใช้ฟรี 50 หน่วยแรก

ครม.ไฟเขียว เยียวยาโควิด เเจกคนละ3,500 นาน2เดือน

 สรุป 6 มาตรการเร่งด่วนเยียวยาโควิด-19ระลอกใหม่ของทางรัฐบาล ช่วงเดือน ม.ค.-มี..ค.64 

1.มาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน สำหรับประชาชนทั่วไป

1.1 มาตรการช่วยเหลือค่าใช้น้ำประปา ลดร้อยละ 10 กำหนดระยะเวลา 2 เดือน สำหรับใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา
ประจำเดือน ก.พ. และ มี.ค. 2564 (ประเภทที่อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก 6.76 ล้านรายทั่วประเทศ วงเงิน 395 ล้านบาท)

1.2 มาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า กำหนดระยะเวลา 2 เดือน สำหรับใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าประจำเดือน ก.พ. และ มี.ค. 2564
แนวทางการดำเนินงาน กลุ่มใช้น้อยกว่า 150 หน่วย ฟรี 90 หน่วยแรกทุกราย จำนวน 10.13 ล้านราย มูลค่า 3,650 ล้านบาท
กลุ่มใช้เกิน 150 หน่วย ปรับขั้นส่วนลดใหม่ จำนวน 11.83 ล้านราย มูลค่า 3,752 ล้านบาท
กิจการขนาดเล็ก ฟรี 50 หน่วยแรกทุกราย จำนวน 1.74 ล้านราย มูลค่า 800 ล้านบาท


1.3 มาตรการช่วยเหลือค่าอินเทอร์เน็ต มอบหมายให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) ประสานขอความร่วมมือกับผู้ให้บริการเครือข่ายระบบโทรคมนาคมในการพิจารณากำหนดมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตของครัวเรือน


2.มาตรการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด-19 ให้กระทรวงพาณิชย์ประสานกระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


3. มาตรการสนับสนุนผู้ประกอบการที่ใช้โรงงานของตัวเองเป็นสถานที่ในการกักตัวในพื้นที่โรงงงาน (Factory quarantine) กระทรงมหาดไทยโดยผู้ว่าราชการจังหวัดในแต่ละละพื้นที่ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ


4. การปรับปรุงเงื่อนไขของโครงการเราเที่ยวด้วยกัน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขของโครงการเพื่อช่วยลดผลกระทบให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการที่ประสบปัญหาและมีข้อจำกัดของการเดินทางในช่วงที่ยังมีการดำเนินมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิดระลอกใหม่

5. มาตรการช่วยเหลือด้านสภาพคล่องและลูกหนี้ของธนาคารพาณิชย์ กระทรวงการคลังประสานธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อหารือและพิจารณาเตรียมมาตรการช่วยเหลือด้านสภาพคล่องและลูกหนี้ของธนาคารพาณิชย์เพิ่มเติม

6. มาตรการช่วยเหลือด้านแรงงาน ให้กระทรวงแรงงานติดตามและเร่งรัดดำเนินโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่รวมทั้งพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด

 

ครม.ไฟเขียว เยียวยาโควิด เเจกคนละ3,500 นาน2เดือน

>>Lazada มอบดีลช๊อปสุดพิเศษ สนใจคลิก<<