ศาลรัฐธรรมนูญ รับคำร้องฝ่ายค้านวินิจฉัยสถานะ ส.ส.นายสิระ เจนจาคะ ชี้คำพิพากษาคดีฉ้อโกงยังไม่สิ้นสุด

ศาลรัฐธรรมนูญ รับคำร้องฝ่ายค้านวินิจฉัยสถานะ ส.ส.นายสิระ เจนจาคะ ชี้คำพิพากษาคดีฉ้อโกงยังไม่สิ้นสุด

วันนี้ (2 ก.พ.64) การประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญวันนี้ ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์รับคำร้องไว้พิจารณากรณีประธานสภาผู้แทนราษฎร ส่งความเห็นของ ส.ส. 145 คน ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 82 วรรค 1 ว่าการที่นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เคยต้องคำพิพากษาของศาลแขวงปทุมวันเมื่อวันที่ 21 พ.ย.2538 

ว่ามีความผิดอาญาฐานฉ้อโกง ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 341 จำคุก 4 เดือน และให้นายสิระคืนหรือใช้ราคาทรัพย์แก่ผู้เสียหาย และริบสัญญาจะซื้อจะขาย เข้าข่ายมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 98(10) เป็นเหตุให้สมาชิกภาพ ส.ส.สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101(6) หรือไม่  โดยให้นายสิระยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายใน 15 วันนับแต่วันได้รับสำเนาคำร้อง 
 

ทั้งนี้ศาลรัฐธรรมนูญยังมีมติเสียงข้างมากเห็นว่ารัฐธรรมนูญมาตรา 98(10) บัญญัติว่า เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสาร หลักฐานที่ประธานสภาผู้แทนราษฎร ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ยังไม่ปรากฏหลักฐานว่าคดีดังกล่าวถึงที่สุดว่ากระทำความผิด เป็นกรณีจึงยังไม่ปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่านายสิระมีเหตุให้ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จึงมีคำสั่งยกคำขอดังกล่าว

ศาลรัฐธรรมนูญ รับคำร้องฝ่ายค้านวินิจฉัยสถานะ ส.ส.นายสิระ เจนจาคะ ชี้คำพิพากษาคดีฉ้อโกงยังไม่สิ้นสุด


ศาลรัฐธรรมนูญ รับคำร้องฝ่ายค้านวินิจฉัยสถานะ ส.ส.นายสิระ เจนจาคะ ชี้คำพิพากษาคดีฉ้อโกงยังไม่สิ้นสุด

>>Lazada มอบดีลสุดพิเศษ สนใจคลิก<<