ศาลฎีการับคำร้องของ ป.ป.ช. สั่ง"ปารีณา ไกรคุปต์"หยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส.ทันที

ศาลฎีการับคำร้องของ ป.ป.ช. สั่ง"ปารีณา ไกรคุปต์"หยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส.ทันที ฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรง

25 มี.ค. 64 ศาลฎีกามีคำสั่งรับคำร้องในคดีที่ ป.ป.ช.ร้องขอให้ศาลวินิจฉัยการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงของ "น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์" ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ กรณียึดถือ ครอบครอง และใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐโดยมิชอบเพื่อประกอบกิจการฟาร์มเลี้ยงไก่ในชื่อ เขาสนฟาร์ม และเขาสนฟาร์ม 2 ในบริเวณพื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

โดย ป.ป.ช.ขอให้ศาลฎีกามีคำสั่ง ดังนี้

1.ให้ น.ส.ปารีณา หยุดปฏิบัติหน้าที่นับแต่วันที่ศาลฎีกาประทับรับฟ้องจนกว่าจะมีคำพิพากษา

2.ให้ น.ส.ปารีณา พ้นจากตำแหน่งนับแต่วันหยุดปฏิบัติหน้าที่ และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้คัดค้านและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนดเวลาไม่เกิน 10 ปี หากมีความผิดจริง

ศาลได้พิจารณาแล้วเห็นว่า คดีนี้ ป.ป.ช. มีการชี้ช่องพยานหลักฐานชัดเจน และดำเนินการตามระเบียบของศาลอย่างครบถ้วน และตามข้อบังคับ การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ไม่ได้ตัดอำนาจของ ป.ป.ช. ตามรัฐธรรมนูญ ศาลจึงมีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย ซึ่งเมื่อศาลไม่ได้มีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ย่อมส่งผลให้ น.ส.ปารีณา ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส. จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษา

ส่วนที่ น.ส.ปารีณา ร้องคัดค้าน โดยอ้างว่า ป.ป.ช. ใช่อำนาจไต่สวน โดยมิชอบ ศาลเห็นว่าเป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณากันในชั้นการพิจารณา จึงมีคำสั่งนัดไต่สวนนัดแรก ในวันที่ 30 เม.ย. 2564 เวลา 09.30 น. 

ทั้งนี้ น.ส.ปารีณา สามารถยื่นคำคัดค้านได้ภายใน 14 วัน

 

ศาลฎีการับคำร้องของ ป.ป.ช. สั่ง\"ปารีณา ไกรคุปต์\"หยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส.ทันที >>Lazada มอบดีลช้อปสุดพิเศษ สนใจคลิก<<