"พิธา ลิ้มเจริญรัตน์"โพสต์ข้อความ ขอคนละชื่อ "รื้อระบอบประยุทธ์"

"พิธา ลิ้มเจริญรัตน์"โพสต์ข้อความ ขอคนละชื่อ "รื้อระบอบประยุทธ์"

"พิธา ลิ้มเจริญรัตน์" ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Pita Limjaroenrat - พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ โดยมีเนื้อหาดังนี้

"พิธา ลิ้มเจริญรัตน์"โพสต์ข้อความ ขอคนละชื่อ "รื้อระบอบประยุทธ์"

[ ขอคนละชื่อ รื้อระบอบประยุทธ์]

.

ท่ามกลางวิกฤตของประเทศในทุกมิติ การจะทำให้ประเทศไทยเดินหน้าต่อไปได้ พี่น้องประชาชนจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จำเป็นต้องแก้ไขสภาพแวดล้อมในระดับโครงสร้างที่เป็นอุปสรรคกีดขวางประเทศ และสิ่งที่ เป็นกติกาสูงสุดของประเทศ ก็คือ “รัฐธรรมนูญ” ดังนั้น การแก้ไขรัฐธรรมนูญจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะพาประเทศไทยเดินหน้าออกจากมหาวิกฤต ออกจากปัญหาทางการเมือง เพื่อเดินไปเจอแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์

.

แต่ที่ผ่านมาเรากลับได้เห็น ส.ว. และ ส.ส. ฝ่ายรัฐบาลบางส่วนร่วมมือกันคว่ำการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ปิดทางไปสู่การทำรัฐธรรมนูญใหม่ แม้กระทั่งการโหวตร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ ก็ยังมีการตีรวน ทำให้องค์ประชุมไม่ครบ ส่งผลให้การประชุมร่วมกันของรัฐสภาต้องล่มไป

.

สิ่งเหล่านี้ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า สมาชิกรัฐสภาส่วนมากไม่มีความจริงใจ ทำเช่นนี้เพื่อถ่วงเวลาการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ทอดยาวออกไป ไม่สนใจการแก้ไขปัญหาของประเทศ นึกแต่จะรักษาอำนาจของตนเองและคนที่แต่งตั้งตัวเองเข้ามา ดังสำนวนที่บอกว่า “ต้นไม้พิษก็ย่อมให้ผลเป็นเป็นพิษด้วย”

.

พวกเขาเหล่านั้นจึงเป็นทั้งนั่งร้านและเป็นองครักษ์พิทักษ์ “ระบอบประยุทธ์” ให้ดำรงอยู่ต่อไปด้วย

.

ถ้าหาก “ระบอบประยุทธ์” ยังดำรงอยู่ต่อไป คนที่ได้เสวยสุข คือ คนในเครือข่ายระบอบประยุทธ์เพียง 1% ของประเทศ ขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศนี้กลับต้องเป็นผู้จ่ายราคาลำบาก ชีวิตที่ไร้อนาคต และไร้ความหวัง

.

ผมเห็นว่าเราจะอยู่กันแบบนี้ต่อไปไม่ได้ หนทางที่จะพาประเทศออกจากวิกฤตไปได้คือจะต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ดังนั้นผมจึงตั้งใจที่จะผลักดันให้เกิดการทำประชามติ เพื่อถามประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญว่าจะให้มีการยกเลิกรัฐธรรมนูญ 2560 และจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับหรือไม่ นอกจากนี้เมื่อยกเลิกรัฐธรรมนูญทั้งฉบับแล้ว ประชาชนเห็นว่าจะให้มีการทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับโดยสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ หรือ สสร. ที่มาจากการเลือกตั้งที่เป็นธรรมด้วยหรือไม่

.

อย่างไรก็ตาม ในระหว่างนี้ควรต้องทำการแก้ไขรัฐธรรมนูญนรายมาตราคู่ขนานกันไปด้วย เพื่อเอา “ระบอบประยุทธ์” ออกจากการเมืองไทยให้ได้ก่อน

.

ผมและพรรคก้าวไกลจะทำใน 2 แนวทางด้วยกัน คือ

.

1. ร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมให้ได้ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐธรรมนูญกำหนด

.

2. ร่วมกับกลุ่ม “Re-solution ถึงเวลารัฐธรรมนูญใหม่” รณรงค์แคมเปญ #ขอคนละชื่อรื้อระบอบประยุทธ์ เพื่อล่ารายชื่อประชาชนทั่วประเทศเข้าชื่อกันให้ได้มากที่สุดเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราใน 4 ประเด็นใหญ่ได้แก่

.

- ล้ม วุฒิสภา เดินหน้าสภาเดี่ยว

- โละ ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระ ปฏิรูปที่มา อำนาจ การตรวจสอบ

- เลิก ยุทธศาสตร์ชาติ ปลดโซ่ตรวนอนาคตประเทศ

- ล้าง มรดกรัฐประหารหยุดวงจรอุบาทว์ขวางประชาธิปไตย

.

ด้วยเหตุนี้ ผมจึงอยากชวนพี่น้องประชาชนทุกคนมาร่วมกันเป็นหนึ่งชื่อรื้อระบอบประยุทธ์ให้ถล่มทลาย และอยากขอให้ช่วยกันชวนคนในครอบครัว เพื่อนฝูง ญาติมิตร มาร่วมกันลงชื่อเช่นเดียวกัน

.

สำหรับช่วงที่มีสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ทุกท่านสามารถลดความเสี่ยงได้ด้วยการลงชื่อทางไปรษณีย์หรือบริการชนส่งใดๆ ก็ได้

.

ขั้นตอนการลงชื่อมีดังนี้

.

1. พิมพ์แบบฟอร์ม หรือ “เอกสารหมายเลข 7” ใส่ในกระดาษ A4 แล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

.

2. ถ่ายเอกสารสำเนาบัตรประชาชน เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง จากนั้นขีดคร่อมว่า “เพื่อเสนอร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (นายปิยบุตร แสงกนกกุล นายพริษฐ์ วัชรสินธุ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)”

.

3. ส่งเอกสารไปที่

“Re-Solution สำนักงานคณะก้าวหน้า

1768 อาคารไทยซัมมิททาวเวอร์ ชั้นที่ 5

ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310”

.

#ขอคนละชื่อรื้อระบอบประยุทธ์


"พิธา ลิ้มเจริญรัตน์"โพสต์ข้อความ ขอคนละชื่อ "รื้อระบอบประยุทธ์"

 

"พิธา ลิ้มเจริญรัตน์"โพสต์ข้อความ ขอคนละชื่อ "รื้อระบอบประยุทธ์"