"วรงค์"ฟุ้ง 5 ข้อ ขบวนการทำลายชาติ 

นายแพทย์ วรงค์ เดชกิจวิกรม ได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุ 

นายแพทย์ วรงค์ เดชกิจวิกรม ได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุ 

#ขบวนการทำลายชาติ 
นับวันขบวนการทำลายประเทศ ยังมีความพยายามที่จ้องทำลายประเทศในหลายรูปแบบ เป็นการผสมผสานระหว่างขบวนการจากต่างประเทศ สามกีบในประเทศ และนักการเมือง 
พอที่จะประมวลปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ในช่วงนี้คือ 
"วรงค์"ฟุ้ง 5 ข้อ ขบวนการทำลายชาติ 

1.การปล่อยเฟคนิวส์ เรื่องสถาบันเบื้องสูงติดเชื้อโควิด และพยายามโจมตีสถาบันเบื้องสูงไปโยงเรื่องวัคซีน สุดท้ายความจริงก็ได้รับการพิสูจน์ 
2.การปล่อยเฟคนิวส์ เพื่อทำลายความน่าเชื่อถือวัคซีน ที่รัฐบาลนำมาฉีดให้ประชาชน เพื่อให้เกิดความปั่นป่วน และทำลายรัฐบาล 
3.การจัดอีเว้นท์ ไปฉีดวัคซีนที่อเมริกา และมีการไลฟ์ เพื่อด้อยค่าวัคซีน ที่จะใช้ในประเทศ 
4.การปล่อยเฟคนิวส์ เรื่องบริษัทแอคแคป แอสเซ็ทส์ ระบุมีวัคซีนซิโนฟาร์ม 20 ล้านโดส ทั้งๆที่ไม่เป็นความจริง และบริษัทนี้เป็นแค่บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
5.การที่พรรคการเมือง เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่...) พ.ศ....ว่าด้วยการเอาผิดเจ้าพนักงานยุติธรรมในฐาน ‘บิดเบือนกฎหมาย’ 
เพียงเพื่อต้องการทำลายกระบวนการยุติธรรม เปลี่ยนข้อความโจมตีจากอดีตว่า "ยุติธรรมสองมาตรฐาน" มาสู่ "ยุติธรรมที่มีการบิดเบือนกฎหมาย" 
ทั้งๆที่ในร่างเดิมของกฎหมาย มีการกำหนดเรื่อง
 

"วรงค์"ฟุ้ง 5 ข้อ ขบวนการทำลายชาติ 

"กระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดๆ ในตำแหน่งอันเป็นการมิชอบ"  และพวกนี้มาแก้ไขเป็น"กระทำการบิดเบือนกฎหมาย" และเพิ่มโทษหนักขึ้น เพื่อทำลายกระบวนการยุติธรรม ทั้งๆที่มาตรา 112 พวกเขากลับลดโทษ 
นี่คือขบวนการทำลายชาติ ที่ดำเนินเป็นแผนการ แต่ประเทศชาติอาจจะมีความโชคดีตรงที่ การกระทำของคนเหล่านี้ ประชาชนรับทราบว่า คนเหล่านี้มีพื้นฐานเป็นคนชั่ว หลอกลวงได้แม้แต่พวกเดียวกัน 
สิ่งที่รัฐบาลต้องตระหนักนั่นคือ ต้องรู้เท่าทัน และหามาตรการเชิงรุกในการจัดการคนเหล่านี้ และที่สำคัญที่สุด ความซื่อสัตย์สุจริตของคนในรัฐบาล จะเป็นจุดสำคัญ ที่ประชาชนจะให้การสนับสนุนและเอาชนะได้ แต่ถ้ามีการทุจริต คอรัปชั่น ของคนในรัฐบาล ทุกอย่างจะเข้าทางพวกทำลายชาติ และสถานการณ์จะแย่ลง

"วรงค์"ฟุ้ง 5 ข้อ ขบวนการทำลายชาติ