"ไพศาล พืชมงคล"แฉ ขบวนการ IO หลอกลวงประชาชนว่าประเทศไทยมีฐานะที่มั่นคงมาก

"ไพศาล พืชมงคล" โพสต์ข้อความระบุ เลิกโกหกเรื่องเงินทุนสำรองระหว่างประเทศได้แล้ว

นาย "ไพศาล พืชมงคล" อดีตที่ปรึกษาพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุ 

เลิกโกหกเรื่องเงินทุนสำรองระหว่างประเทศได้แล้ว!!!

1. IO บางพวกกำลังหลอกลวงประชาชนว่าประเทศไทยมีฐานะที่มั่นคงมาก เพราะมีเงินทุนสำรองระหว่างประเทศมาก

โกหกทั้งเพ!

แจกโค้ดส่งฟรีลาซาด้า

ไพศาล พืชมงคล

2. เงินทุนสำรองระหว่างประเทศไม่ใช่ทรัพย์สินของรัฐบาล

แต่เป็นทรัพย์สินของธนาคารแห่งประเทศไทย อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของธนาคารแห่งประเทศไทย และเป็นกิจการเฉพาะของธนาคารแห่งประเทศไทย

ไม่เกี่ยวกับการทำงานของรัฐบาลเลย!

3. เงินทุนสำรองระหว่างประเทศ ประกอบด้วยเงินสองส่วน

ส่วนแรก คือ เงินลงทุนที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ เป็นเงินตราต่างประเทศ เมื่อนำเข้ามาแล้วก็ต้องนำไปมอบที่ธนาคารแห่งประเทศไทย และรับเงินบาทจากธนาคารแห่งประเทศไทยในมูลค่าเท่ากัน

เงินบาทที่ผู้ลงทุนรับไปนั้น เขาจะนำมาแลกกลับเป็นเงินตราต่างประเทศ เพื่อส่งกลับไปต่างประเทศเมื่อใดก็ได้ และเมื่อนั้นก็ต้องชำระด้วยเงินทุนสำรองระหว่างประเทศ

ส่วนที่สอง คือ เงินได้จากการส่งสินค้าหรือบริการไปยังต่างประเทศ เมื่อมีรายได้เป็นเงินตราต่างประเทศ ผู้ประกอบการก็ต้องมอบเงินตราต่างประเทศนั้นแก่ธนาคารแห่งประเทศไทย และรับเอาธนบัตรเงินบาทจำนวนเท่ากันจากธนาคารแห่งประเทศไทย

เมื่อใดที่ผู้ประกอบการต้องการซื้อหรือชำระเงินแก่ต่างประเทศก็จะนำเงินบาทมามอบแก่ธนาคารแห่งประเทศไทยและรับเอาเงินตราต่างประเทศจากกองทุนสำรองระหว่างประเทศไปชำระต่างประเทศ

4. ดังนั้น จำนวนเงินในกองทุนเงินตราระหว่างประเทศจึงไม่ใช่ทรัพย์สินของธนาคารแห่งประเทศไทยและยิ่งไม่ใช่ทรัพย์สินของรัฐบาลไทย!

แต่เป็นเงินที่มีภาระผูกพัน เมื่อมีการแลกเปลี่ยนเงินตรา จากเงินตราต่างประเทศเป็นเงินบาท หรือจากเงินบาทเป็นเงินตราต่างประเทศ!

อย่ามาหลอกให้คนโง่อีกเลย

เรื่องนี้เอามาหลอกไม่พอ ยังอวดรู้อวดเก่งว่าพูดในสิ่งที่คนอื่นไม่รู้

ทั้งที่เป็นเรื่องลวงโลกและหลายกรณีก็เป็นเรื่องที่ไปลอกขี้ปากลวงโลกเขามา

ไพศาล พืชมงคล

แจกโค้ดส่งฟรีลาซาด้า