"ธนาธร"ลั่น เดินหน้าต่อ รื้อระบอบประยุทธ์

ธนาธร เผย ขอบคุณทุกรายชื่อที่ร่วมผลักดันร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับ “รื้อระบอบประยุทธ์” ร่วมกันเดินหน้าต่อแม้วันนี้จะยังไม่สำเร็จ

นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุ 

[ ขอบคุณทุกรายชื่อที่ร่วมผลักดันร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับ “รื้อระบอบประยุทธ์” ร่วมกันเดินหน้าต่อแม้วันนี้จะยังไม่สำเร็จ ]

วันนี้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับ “รื้อระบอบประยุทธ์” ถูกสมาชิกรัฐสภาปัดตก ไม่รับหลักการในวาระหนึ่ง ด้วยคะแนน 473 ต่อ 206 เสียง และงดออกเสียง 6 เสียง ในจำนวนผู้ไม่รับหลักการร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน เป็นส.ว. ถึง 224 คน

ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ

ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เกิดจากการรณงค์ของคณะก้าวหน้า, กลุ่มคอนแลป, ไอลอว์ และพรรคก้าวไกล จนได้รับรายชื่อจากประชาชนเป็นจำนวน 150,921 รายชื่อ

แม้วันนี้ตัวร่างจะถูกปัดตกไปในกระบวนการรัฐสภา แต่เราได้ปักธงทางความคิดที่สำคัญไว้ในสังคมไทยแล้ว

การอภิปรายร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ทำให้ข้อเสนอของการมีสภาเดี่ยว ยกเลิกการมีอยู่ของวุฒิสภา ได้รับการถกเถียงในสภาและอย่างกว้างขวางในสังคม

การอภิปรายร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ทำให้เราได้เห็นถึงความเป็นไปได้อื่น ๆ ที่จะทำให้ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระยึดโยงกับประชาชน

เป็นธรรมดาของการถากถางทางใหม่ ที่จะยังไม่สำเร็จในเร็ววัน แต่อย่างน้อยวันนี้ พวกเราได้ร่วมกันกรุยทางทางความคิด ปักหลักวางฐานไว้ก่อน

 

ขอขอบคุณตัวแทนของพวกเรา ปิยบุตร แสงกนกกุล, พริษฐ์ วัชรสินธุ, ชลธิชา แจ้งเร็ว, เอกรินทร์ ต่วนศิริ และณัชปกร นามเมือง ที่ทำหน้าที่อย่างสมศักดิ์ศรี สง่างาม และหนักแน่นเต็มไปด้วยเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของทุกองค์กร อาสาสมัคร และผู้ที่ร่วมงานรณรงค์ทุกคน ที่ทำงานอย่างหนักในช่วงรวบรวมรายชื่อ เพื่อนำร่างฯ เข้าสภา

และที่สำคัญที่สุด ผมขอขอบคุณผู้ร่วมลงชื่อและผู้สนับสนุนทุกคน ที่มีส่วนทำให้เราได้อภิปรายถึงปัญหาและความเป็นไปได้ใหม่ในรัฐสภา หนึ่งรายชื่อของทุกคน ช่วยปักธงความคิดครั้งสำคัญให้กับสังคม

หนทางยังอีกยาวไกล เดินต่อไปด้วยความมุ่งมั่นร่วมกัน

ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ