ใครไปเลือกตั้ง 28 พ.ย. ต้องฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม ล่าสุดตรวจสอบความจริงแล้ว

จากการเผยแพร่ข้อมูลว่าการไปเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภา อบต. วันที่ 28 พ.ย. 64 ต้องฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้ว ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับทาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้ว

โดยรูปภาพที่มีเนื้อหาระบุว่าเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภา อบต. วันที่ 28 พ.ย. 64 นี้ผู้ที่จะไปเลือกตั้งต้องฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้วนั้น ทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ชี้แจงว่า

ไปเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภา อบต. ต้องฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

ตามมาตราการกับทางกรมควบคุมโรค จะมีแค่เจ้าหน้าคอยวัดอุณหภูมิ หากมีประชาชนที่มีอุณหภูมิเกินกว่ามาตราฐานจะมีการจับแยก และมีการเตรียมหน้ากากอนามัย พร้อมแอลกอฮอล์ ให้สำหรับประชาชนชนที่ลืม ทั้งนี้อธิบดีกรมควบคุมโรค ได้แนะนำวิธีการเตรียมความพร้อมก่อนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งอบต. เพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ด้วยการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือด้วยเจลแอกอฮอล์หลังสัมผัสสิ่งของ และเว้นระยะห่าง

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.ect.go.th หรือโทร. 02 1418888

สรุป : ไม่มีการกำหนดว่าผู้ที่จะไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภา อบต. วันที่ 28 พ.ย. 64 จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้วเท่านั้น

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ไปเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภา อบต. ต้องฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19