นายกฯยัน ผู้ป่วยโควิด ถือเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินห้าม รพ. เอกชนปฏิเสธ-เก็บเงิน

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ยันผู้ป่วยโควิด – 19 ยังถือเป็นผู้ป่วยฉุกเฉิน ห้าม รพ. เอกชนปฏิเสธการรักษาหรือเรียกเก็บค่ารักษา

   รายงานล่าสุด พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยืนยันรัฐบาลยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด – 19


 ทั้งนี้ ผู้ป่วยโควิด – 19 ยังถือเป็นผู้ป่วยฉุกเฉิน สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หากสถานพยาบาลเอกชนมีการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากผู้ป่วยโควิด – 19 หรือญาติ ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกประกาศฉบับเดิม จะถือว่าเป็นการกระทำผิดพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 รัฐบาลยังไม่มีการปรับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดใด ๆ ในขณะนี้ โดยคำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสำคัญ

นายกฯยัน ผู้ป่วยโควิด ถือเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินห้าม รพ. เอกชนปฏิเสธ-เก็บเงิน

นายกฯ ยันผู้ป่วยโควิด-19 เป็นผู้ป่วยฉุกเฉิน ห้าม รพ. เอกชนปฏิเสธการรักษาหรือเรียกเก็บค่ารักษา