เคาะแล้ว ครม.ไฟเขียวแต่งตั้ง "หมอทวีศิลป์" นั่งรองปลัดสาธารณสุขคนต่อไป

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เคาะแล้ว ครม.ไฟเขียวแต่งตั้ง "หมอทวีศิลป์" นั่งรองปลัดสาธารณสุขคนต่อไป แทนผู้เกษียณอายุราชการ

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 มีรายงาน คณะรัฐมนตรีที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีนั่งเป็นประธาน ได้เห็นชอบ แต่งตั้ง หมอทวีศิลป์ เป็น  "รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข"
 

เคาะแล้ว ครม.ไฟเขียวแต่งตั้ง "หมอทวีศิลป์" นั่งรองปลัดสาธารณสุขคนต่อไป

 

โดยรายางนเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีนั่งเป็นประธาน ได้เห็นชอบข้าราชการระดับสูง ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอจำนวน 7 ตำแหน่ง ทดแทนตำแหน่งที่จะว่าง สับเปลี่ยนหมุนเวียน และผู้ดำรงตำแหน่ง
 

ซึ่ง 7 ตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งแทนผู้เกษียณอายุราชการ มีดังนี้

 

เคาะแล้ว ครม.ไฟเขียวแต่งตั้ง "หมอทวีศิลป์" นั่งรองปลัดสาธารณสุขคนต่อไป

 

1. นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมควบคุมโรค
2. นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
3. นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
4. นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมการแพทย์

5. นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

6. นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

7. นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Thainewsonline