ศรีสุวรรณ​ ฟ้องนายกฯและคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ออกประกาศเชิญชวนให้นิติบุคคลต่างด้าวสามารถถือกรรมสิทธิ์ที่ดินในไทยได้ถึง 35 ไร่


 10 พ.ย.65 ที่ศาลปกครองกลาง ถนนแจ้งวัฒนะ นายศรีสุวรรณ​ จรรยา​ เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย พร้อมตัวแทนประชาชนประมาณ 30 คน เข้ายื่นฟ้องศาลปกครองกลาง เพื่อฟ้องนายกรัฐมนตรี และคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน( BOI ) กรณีออกประกาศเชิญชวนให้นิติบุคคลต่างด้าวสามารถถือกรรมสิทธิ์ที่ดินในไทยได้ถึง 35 ไร่ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา 


  นายศรีสุวรรณ วันนี้มา ฟ้องนายกรัฐมนตรี และคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(BOI) ฐานกระทำการโดยมิซอบด้วยกฎหมาย มีลักษณะเป็นการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบ กรณีออกประกาศให้นักลงทุนที่เป็นนิติบุคคลจากต่างด้าวที่มีทุนจดทะเบียนเพียง 50 ล้านบาท ก็สามารถซื้อที่ดินหรือถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินในไทยได้ถึง 35 ไร่

ศรีสุวรรณ เอาจริง ฟ้องนายกฯ  เพิกถอนประกาศให้ต่างด้าวซื้อที่ดินในไทย 35 ไร่

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 8 ส.ค.65 ที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการเสริมการลงทุน (BOI) ได้ออกประกาศอนุญาตให้นิติบุคคลต่างด้าวที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสามารถซื้อหรือถือกรรมสิทธิ์โนที่ดินสำหรับเป็นที่ตั้งสำนักงานและที่พักอาศัยในไทยได้ไม่เกิน 35 ไร่ แบ่งเป็นที่ดินสำหรับเป็นที่ตั้งสำนักงานได้ไม่เกิน 5 ไร่ ที่ดินสำหรับเป็นที่พักอาศัยของผู้บริหาร หรือผู้ชำนาญการได้ไม่เกิน 10 ไร่ ที่ดินสำหรับเป็นที่พักอาศัยของคนงานได้ไม่เกิน 20 ไร่ 

ศรีสุวรรณ เอาจริง ฟ้องนายกฯ  เพิกถอนประกาศให้ต่างด้าวซื้อที่ดินในไทย 35 ไร่

  เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ ใหญ่กว่าร่างกฎกระทรวงที่กระทรวงมหาดไทยเสนอให้ต่างด้าวเข้ามาอยู่อาศัยในประเทศไทย 1 ไร่ และทางครม.ได้ถอนมติดังกล่าวไปแล้ว แต่เรื่องประกาศของบีโอไอเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่เราไม่สามารถปล่อย หรือเพิกเฉยไปได้เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่กระทบต่อพี่น้องประชาชนคนไทยทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ เพราะในประกาศของบีโอไอผู้ที่เข้ามาลงทุนสามารถซื้อที่ดินได้ในพื้นที่เขตเทศบาล เขตที่มีประกาศผังเมืองด้านที่อยู่อาศัย เพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญทางสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย และตัวแทนประชาชน จำเป็นต้องนำเรื่องนี้มาฟ้องต่อศาลปกครองให้เพิกถอนประกาศดังกล่าว

ศรีสุวรรณ เอาจริง ฟ้องนายกฯ  เพิกถอนประกาศให้ต่างด้าวซื้อที่ดินในไทย 35 ไร่
  อย่างไรก็ตามบีโอไอเคยมีประกาศออกมาแล้ว 1 ครั้ง แต่ครั่งนั้นมีการกำหนดระยะเวลา 5 ปี แต่ประกาศครั้งนี้ไม่มีการกำหนดระยะเวลาเลย ทำให้นักลงทุนจะเข้ามาเมื่อไหร่ก็ได้และที่สำคัญเมื่อเข้ามาแล้วก็มีโอกาสมาสร้างครอบครัวเปลี่ยนแปลงวัฒนะธรรม ประเพณีทางสังคม และอาจจะทำให้ที่ดินและที่พักอาศัยมีราคาสูงขึ้น ทำให้คนไทยที่ยากจนไม่สามารถซื้อที่ดินดังกล่าวได้ วันนี้จึงมายื่นให้ศาลปกครองกลาง สั่งระงับเพิกถอนประกาศของบีโอไอ

ศรีสุวรรณ เอาจริง ฟ้องนายกฯ  เพิกถอนประกาศให้ต่างด้าวซื้อที่ดินในไทย 35 ไร่

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมที่ thainews