"พรรคก้าวไกล" แจงชัด ยืนยัน ไม่มีนโยบาย ตัดงบบำนาญข้าราชการ

"พรรคก้าวไกล" ได้ออกมาโพสต์ชี้แจง ถึง พี่น้องข้าราชการบำนาญ ยันชัด ไม่เคยเสนอและไม่มีนโยบาย ตัดงบบำนาญข้าราชการ

เพจเฟซบุ๊ก พรรคก้าวไกล - Move Forward Party ของ พรรคก้าวไกล ได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุ 

สวัสดีพี่น้องข้าราชการบำนาญทุกท่าน

เราเข้าใจว่าที่ผ่านมา หลายท่านมีความไม่สบายใจเกี่ยวกับพรรคก้าวไกล เนื่องจากได้รับข่าวสารว่าพรรคก้าวไกลเสนอให้ ตัดลดบำนาญข้าราชการ หรืออภิปรายดูถูก-ดูแคลน ข้าราชการ ว่าเป็น “ช้างป่วย”

เราต้องขออภัยประชาชนเป็นอย่างสูงที่การใช้คำพูดอุปมาอุปมัยและความไม่ชัดเจนในการสื่อสารของเรา อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดและความไม่สบายใจของประชาชนบางส่วน

ทางเราต้องขอยืนยันว่าพรรคก้าวไกล

  1. ไม่เคยเสนอและไม่มีนโยบายตัดบำเหน็จบำนาญข้าราชการใดๆ ทั้งสิ้น
  2. ไม่เคยอภิปรายหรือมีแนวคิดที่จะดูถูกดูแคลนข้าราชการบำนาญ - คำว่า “ช้างป่วย” ที่ถูกอภิปรายในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เป็นการพูดถึงระบบและโครงสร้างงบประมาณทั้งหมดของประเทศ ที่จำเป็นต้องมีการหารายได้ใหม่ ไม่ใช่การพูดถึงข้าราชการแต่อย่างใด

เราเข้าใจดีว่าพี่น้องข้าราชการหลายคนทำงานกันอย่างแข็งขันตลอดชีวิตการทำงานเพื่อรับใช้ประชาชนและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้า - หลายๆ ครั้งที่เราเห็นโครงการอะไรที่สำเร็จ คนที่ปรากฎในหน้าข่าวมักจะเป็นนักการเมืองอย่างพวกเรา แต่เราตระหนักอยู่เสมอว่าคนทำงานที่ทำให้ทั้งหมดเป็นจริงได้ ก็คือข้าราชการอย่างท่านที่ลงมือลงแรงอยู่เบื้องหลัง

เราเข้าใจดีว่าพี่น้องข้าราชการหลายคน ตัดสินใจมารับราชการและยอมรับเงินเดือนที่ไม่สูงนักเมื่อเทียบกับเพื่อนๆ ระดับเดียวกันที่ทำงานในภาคส่วนอื่นๆ เพื่อแลกกับการมีชีวิตที่มั่นคงในยามที่เกษียณอายุจากระบบบำเหน็จบำนาญ

เราเข้าใจดีว่าบำนาญมีความสำคัญต่อความมั่นคงของท่านอย่างไร - การไปตัดหรือลดบำนาญข้าราชการ เป็นเสมือนการไปหักเงินก้อนที่รัฐเคยสัญญาไว้กับท่านมาเป็นสิบๆ ปี ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรม และเป็นสิ่งที่เราพรรคก้าวไกลจะไม่ทำ

ในฐานะพรรคการเมืองที่ฝันเห็นประชาชนทุกคนทุกสาขาอาชีพมีสวัสดิการที่มั่นคงในทุกช่วงวัย เราขอยืนยันอีกครั้งว่าเราไม่เคยเสนอและไม่มีนโยบายในการตัดหรือลดบำนาญและสวัสดิการของข้าราชการทั้งในปัจจุบันและในอดีต และขอยืนยันว่าบำนาญของท่านจะมั่นคงภายใต้รัฐบาลก้าวไกล

นอกเหนือจากนั้น พรรคก้าวไกลยังมีนโยบายในการขยายระบบสวัสดิการให้กับประชาชนในหลายด้าน ที่จะเพิ่มความมั่นคงให้กับข้าราชการบำนาญเช่นกัน (เช่น ระบบดูแลผู้ป่วยติดบ้าน-ติดเตียง ด้วยงบประมาณเฉลี่ย 9,000 บาท/คน/เดือน) รวมถึงนโยบายในการส่งเสริมให้ข้าราชการที่ทุ่มเททำงานรับใช้ประชาชน โดยเฉพาะข้าราชการชั้นผู้น้อย ได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรม เข้าถึงเครื่องมือในการทำงานที่ทันสมัย มีกระบวนการประเมินที่ยึดผลงานเป็นหลักในการเพิ่มโอกาสความก้าวหน้าทางอาชีพ และอยู่ในระบบที่ปลดล็อกให้ทุกท่านสามารถทำงานรับใช้ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เราขอขอบคุณทุกท่านจากใจจริงสำหรับการรับใช้ประชาชนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และหวังว่าในเร็วๆ นี้ เราจะได้ทำงานร่วมกับข้าราชการทุกคนในการขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าสู่อนาคตที่ดีกว่าของพวกเราทุกคน

สื่อชิ้นนี้ผลิตโดย พรรคก้าวไกล เลขที่ 167 ชั้น 4 ซอยรามคำแหง 42 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 จำนวนที่ผลิต 1 โพสต์ วันที่ผลิต 29 มีนาคม 2566

พรรคก้าวไกล แจงชัด ยืนยัน ไม่มีนโยบาย ตัดงบบำนาญข้าราชการ