"มาดามเดียร์" ลั่น ถึงเวลาต้องเปลี่ยน เหนื่อยไหม 17 ปี วังวนแห่งความขัดแย้ง

"มาดามเดียร์" วทันยา บุนนาค ลั่น 17 ปีที่ผ่านมา เราติดอยู่ในวังวนแห่งสงคราม ความขัดแย้งภายใน นักการเมืองโกงกิน สร้างเงื่อนไขนำไปสู่ การรัฐประหาร วันนี้ถึงเวลาต้อง “เปลี่ยน”

"มาดามเดียร์" วทันยา บุนนาค โพสต์ข้อความ ผ่านเฟซบุ๊ก เดียร์ วทันยา บุนนาค ระบุข้อความว่า 

17 ปีในวังวนแห่งความขัดแย้งที่ผ่านมาเหนื่อยไหม?

17 ปีที่ผ่านมา แล้วเรามีอะไรดีขึ้นบ้างไหม?

มาดามเดียร์ ลั่น ถึงเวลาต้องเปลี่ยน เหนื่อยไหม 17 ปี วังวนแห่งความขัดแย้ง

ตลอดเวลาที่ผ่านมาเราติดอยู่ในวังวนแห่งสงคราม ความขัดแย้งภายใน นักการเมืองโกงกิน จนสร้างเงื่อนไขนำไปสู่

การรัฐประหาร

ที่วันนี้กลายเป็นวงจรอุบาทว์วนเวียนซ้ำซาก กลายเป็นอุปสรรคการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย และการพัฒนาประเทศ

มาดามเดียร์ ลั่น ถึงเวลาต้องเปลี่ยน เหนื่อยไหม 17 ปี วังวนแห่งความขัดแย้ง

  • วันนี้ถึงเวลาต้อง “เปลี่ยน”

ด้วยการเริ่มต้นจากการเลือกนักการเมืองที่ดี ไม่ขายตัว ขายอุดมคติ ขายจิตวิญญาณเพื่อแลกกับเงินเพื่อเข้าไปในสภา

เพราะนักการเมืองเหล่านั้นจะเข้าไปหาผลประโยชน์ อำนาจของตัวเอง ไม่มีคำว่า “ประชาชน”

มาดามเดียร์ ลั่น ถึงเวลาต้องเปลี่ยน เหนื่อยไหม 17 ปี วังวนแห่งความขัดแย้ง