เริ่มนิ่ง กาง"โผครม.เศรษฐา1"ล่าสุด นายกฯควบ รมว.คลัง , อนุทิน-ชาดา มหาดไทย

อัปเดต"โผครม. เศรษฐา1" ล่าสุด เริ่มนิ่งชัดเจนมากขึ้น "เศรษฐา" ควบรมว.คลัง, หมอชลน่าน นั่งสาธารณสุข, "อนุทิน"ครองมหาดไทย


    ความคืบหน้าการจัดสรรโควตาเก้าอี้รัฐมนตรีให้กับพรรคร่วมรัฐบาล "โผครม. เศรษฐา1" ล่าสุด ซึ่งการแบ่งเก้าอี้คณะรัฐมนตรี เริ่มมีความชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ โดย นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีคนที่ 30 จะควบเก้าอี้ รมว.คลังเพื่อเร่งฟื้นเศรษฐกิจ ส่วน นพ.ชลน่าน มีชื่อมานั่งสาธารณสุข อีกรอบ ฝั่ง"พลังประชารัฐ" ลงตัวดูแลด้านความมั่นคง-ตำรวจ  ส่วนภูมิใจไทย คุมด้านการปกครอง "อนุทิน"ครองมหาดไทย vย่างไรก็ตาม ยังถือว่า โผครม.เศรษฐา1 ล่าสุด นั้นยังไม่100%  

เริ่มนิ่ง กาง\"โผครม.เศรษฐา1\"ล่าสุด นายกฯควบ รมว.คลัง , อนุทิน-ชาดา มหาดไทย

เริ่มนิ่ง กาง\"โผครม.เศรษฐา1\"ล่าสุด นายกฯควบ รมว.คลัง , อนุทิน-ชาดา มหาดไทย


เปิดโผครม. เศรษฐา 1 ล่าสุด  เก้าอี้ในกระทรวงต่างๆประกอบไปด้วย 

 

นายกรัฐมนตรี

นายเศรษฐา ทวีสิน (พรรคเพื่อไทย)  ควบ รมว.คลังฯ

 

รองนายกรัฐมนตรี 
1. นายชูศักดิ์ ศิรินิล (พรรคเพื่อไทย)
2. นายปานปรีย์ พหิทธานุกร (พรรคเพื่อไทย)
3.นายภูมิธรรม เวชยชัย (พรรคเพื่อไทย)
4.นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค (พรรครวมไทยสร้างชาติ)
5.นายอนุทิน ชาญวีรกูล (พรรคภูมิใจไทย) 
6.พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ (พรรคพลังประชารัฐ)

 

กระทรวงการคลัง        
7.นายเศรษฐา ทวีสิน  รมว. (พรรคเพื่อไทย) 
8.นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รมช.  (คนนอก) 

 

กระทรวงพาณิชย์
9.นายวราวุธ ศิลปอาชา  รมว. (พรรคชาติไทยพัฒนา) 
10. พรรคเพื่อไทย  รมช.

 

กระทรวงคมนาคม
11. นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.  (พรรคเพื่อไทย) 
12. นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ   รมช.   (คนนอก)
13. พรรคภูมิใจไทย    รมช. 

เริ่มนิ่ง กาง\"โผครม.เศรษฐา1\"ล่าสุด นายกฯควบ รมว.คลัง , อนุทิน-ชาดา มหาดไทย
กระทรวงมหาดไทย
14. นายอนุทิน ชาญวีรกูล    รมว.    (พรรคภูมิใจไทย)
15. นายชาดา ไทยเศรษฐ์    รมช.    (พรรคภูมิใจไทย)
16. นายสันติ พร้อมพัฒน์     รมช.    (พรรคพลังประชารัฐ) 

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
17. ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า   รมว.   (พรรคพลังประชารัฐ)
18. พรรคภูมิใจไทย       รมช.   
19. พรรคเพื่อไทย         รมช.

 

กระทรวงอุตสาหกรรม
20. ม.ล.ชโยทิต กฤดากร    รมว.   (พรรครวมไทยสร้างชาติ) 

 

กระทรวงพลังงาน 
21. นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค  รมว.    (พรรครวมไทยสร้างชาติ) 

 

กระทรวงการต่างประเทศ
22. นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์   รมว.    (พรรคเพื่อไทย)

 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส)
23. นายประเสริฐ จันทรรวงทอง   รมว.    (พรรคเพื่อไทย) 

 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


24. พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ  รมว.  (พรรคพลังประชารัฐ)

 

กระทรวงยุติธรรม
25. พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง  รมว.  (พรรคประชาชาติ)

 

กระทรวงแรงงาน
26. พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ  รมว.   (พรรคภูมิใจไทย) 

 

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
27. นายทรงศักดิ์ ทองศรี   รมว.    (พรรคภูมิใจไทย)

 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
28. นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล  รมว.  (พรรคเพื่อไทย)

 

กระทรวงวัฒนธรรม
29. นายสรอรรถ กลิ่นประทุม   รมว.   (พรรคภูมิใจไทย) 

 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย-นวัตกรรม
30. นางสาวธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์   รมว.   (พรรคเพื่อไทย) 

 

กระทรวงสาธารณสุข
31. นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว  รมว.    (พรรคเพื่อไทย) 

 

กระทรวงศึกษาธิการ 


32. นายสุทิน คลังแสง  รมว.     (พรรคเพื่อไทย) 

 

กระทรวงกลาโหม      
33. พรรคเพื่อไทย      รมว.     (โควต้ากลาง)        

 

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี


34. นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด (เพื่อไทย) 

35. พรรคเล็ก  รมช. 1 เก้าอี้