ราชทัณฑ์ แจง "ทักษิณ" ต้องอยู่ รพ.ตำรวจต่อ รักษาตัวยังไม่สิ้นสุด เกิน30วัน

กรมราชทัณฑ์ แจงกรณีทักษิณ ที่อยู่ในความควบคุมของเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ออกมารักษาตัวโรงพยาบาลภายนอกครบ 30 วัน จำเป็นต้องรักษาตัวต่อเกินกำหนด


    วันที่ 20 กันยายน 2566 กรมราชทัณฑ์ชี้แจงประเด็นที่สื่อให้ความสนใจ    กรณีนายทักษิณ  ชินวัตร ที่อยู่ในความควบคุมของเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร  ซึ่งรับตัวไว้เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 และต่อมามีอาการป่วยฉุกเฉินต้องส่งตัวออกรักษาพยาบาลณ โรงพยาบาลตำรวจในคืนดังกล่าว  โดยจะครบระยะเวลาสามสิบวัน ที่ส่งตัวออกไปรักษาพยาบาลภายนอกในวันพรุ่งนี้ (21 กันยายน 2566) 

ราชทัณฑ์ แจง "ทักษิณ" ต้องอยู่ รพ.ตำรวจต่อ รักษาตัวยังไม่สิ้นสุด เกิน30วัน
  ในการนี้ กรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจำ พ.ศ.2563 กำหนดไว้ว่า กรณีผู้ต้องขังพักรักษาตัวนอกเรือนจำเกินกว่า สามสิบวัน ให้มีหนังสือขอความเห็นชอบจากอธิบดีพร้อมความเห็นของแพทย์ที่ทำการรักษาผู้ป่วยและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยกรมราชทัณฑ์ได้รับหนังสือจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร รายงานความเห็นแพทย์ของโรงพยาบาลตำรวจ

ระบุเหตุผลความจำเป็นของ นายทักษิณฯ ที่จำเป็นต้องรักษาตัวเกิน 30วัน เนื่องจากการรักษายังไม่สิ้นสุดเพราะได้เข้ารับการผ่าตัดฯ และยังคงต้องรักษาตัวอยู่ต่อ ณ โรงพยาบาลตำรวจ

ราชทัณฑ์ แจง "ทักษิณ" ต้องอยู่ รพ.ตำรวจต่อ รักษาตัวยังไม่สิ้นสุด เกิน30วัน
 

ราชทัณฑ์ แจง "ทักษิณ" ต้องอยู่ รพ.ตำรวจต่อ รักษาตัวยังไม่สิ้นสุด เกิน30วัน


    ทั้งนี้  ในห้วงระยะเวลาปี งบประมาณ พ.ศ.2566 กรมราชทัณฑ์มีสถิติผู้ต้องขังรักษาตัวนอกเรือนจำเกินกว่าสามสิบวัน จากเรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศกว่า 140 ราย  และในเดือนนี้มีสถิติ จำนวน 14 ราย ที่เสนอมายังกรมราชทัณฑ์ (รวมกรณีนายทักษิณฯ) และกรมราชทัณฑ์ได้เห็นชอบตามความเห็นของแพทย์ที่ทำการรักษาเสนอมา  โดยที่ผ่านมากรมราชทัณฑ์ดำเนินการตามความเห็นแพทย์ที่ทำการรักษาผู้ป่วย และคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของผู้ต้องขังเป็นสำคัญ ส่วนรายละเอียดของผู้ป่วยทุกราย ตามกฎหมายไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วยให้ทราบได้