เปิดทรัพย์สิน "นายกชาย เดชอิศม์ ขาวทอง" รวย 586 ล้าน ปืน 7 กระบอก

เปิดบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินนักการเมือง นายเดชอิศม์ ขาวทอง สส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) แจ้งมีทรัพย์สิน 586 ล้าน ปืน 7 กระบอก

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สิน นายเดชอิศม์ ขาวทอง สส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์(ปชป.) รวย 586 ล้าน ปืน 7 กระบอก ส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนรวม 58,410,162บาท ที่ดิน 101แปลง 

 

เปิดทรัพย์สิน นายกชาย เดชอิศม์ ขาวทอง รวย 586 ล้าน ปืน 7 กระบอก

เปิดทรัพย์สิน นายกชาย เดชอิศม์ ขาวทอง รวย 586 ล้าน ปืน 7 กระบอก

 

โดยนายเดชอิศม์ ขาวทอง แจ้งว่า มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 586,610,839บาท โดยเป็นทรัพย์สินนายเดชอิศม์ 311,815,581บาท เป็นทรัพย์สิน น.ส.สุภาพร กำเนิดผล คู่สมรสที่อยู่กินกันฉันสามีภริยา 271,923,685บาท ทรัพย์สินบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 2,871,572บาท มีหนี้สิน 4,693,582บาท
 

เปิดทรัพย์สิน นายกชาย เดชอิศม์ ขาวทอง รวย 586 ล้าน ปืน 7 กระบอก

 

ส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนรวม 58,410,162บาท ที่ดิน 101แปลง มูลค่า 410,235,000บาท ที่จ.สงขลา โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 10หลัง มูลค่า 44,069,823บาท ที่จ.สงขลา กทม. รถยนต์ 12คัน มูลค่า 26,714,000บาท สิทธิและสัมปทาน 21,867,830บาท ทรัพย์สินอื่น ๆ 7,728,630บาท อาทิ อาวุธปืน 7กระบอก นาฬิกาหรู และเครื่องประดับอัญมณีต่าง ๆ มีหนี้สิน 4,693,582บาท

โดยนายศักดิ์สิทธิ ขาวทอง ส.ส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ลูกชายนายเดชอิศม์ แจ้งว่ามีทรัพย์สินรวม 173,728,570บาท เป็นทรัพย์สินนายศักดิ์สิทธิ์ 119,947,298บาท ทรัพย์สิน น.ส.ชัชฉัตร เอกอุรุ คู่สมรสที่อยู่กินกันฉันสามีภริยา 53,781,272บาท ทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นเงินฝากในบัญชีธนาคาร ที่ดิน เงินลงทุน