ล่าสุดมี 130 ล้าน เปิดบัญชีทรัพย์สิน "พล.อ.ประยุทธ์" อดีตนายกรัฐมนตรี

ป.ป.ช. เปิดเผย บัญชีทรัพย์สิน "พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา" อดีตนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 2 ในรอบ 9 ปี ล่าสุดมี 130 ล้านบาท

ล่าสุดมี 130 ล้าน เปิดบัญชีทรัพย์สิน "พล.อ.ประยุทธ์" อดีตนายกรัฐมนตรี : จากที่ก่อนหน้านี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อดีตนายกรัฐมนตรี ได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อ ป.ป.ช.เป็นครั้งที่ 2 ในรอบ 9 ปี หลังพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ล่าสุด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ของ พล.อ.ประยุทธ์ กรณี พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 2566

 

ล่าสุดมี 130 ล้าน เปิดบัญชีทรัพย์สิน \"พล.อ.ประยุทธ์\" อดีตนายกรัฐมนตรี

โดย เป็นข้อมูลในรอบ 9 ปี นับตั้งแต่ ป.ป.ช. เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของ พล.อ.ประยุทธ์ กรณีเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 2557 ซึ่งมีรายละเอียดว่า พล.อ.ประยุทธ์ และ นางนราพร จันทร์โอชา ภรรยา แจ้งมีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 130,191,162.92 บาท มีรายละเอียด ดังนี้

 

ล่าสุดมี 130 ล้าน เปิดบัญชีทรัพย์สิน \"พล.อ.ประยุทธ์\" อดีตนายกรัฐมนตรี


พล.อ.ประยุทธ์ 98,663,683 บาท ได้แก่ เงินฝาก 13,773,881 บาท เงินลงทุนในตราสารหนี้ กองทุนเปิด และทรัสต์ รวม 8 รายการ 64,102,742 บาท ที่ดิน 2 รายการ 3,256,060 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 1,800,000 บาท ยานพาหนะ 4 คัน 10,720,000 บาท ทรัพย์สินอื่น 5,011,000 บาท

 


นางนราพร 31,527,479 บาท ได้แก่ เงินฝาก 10,415,479 บาท ที่ดิน 3 รายการ 5,892,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 1,800,000 บาท ยานพาหนะ 1 คัน 1,200,000 บาท ทรัพย์สินอื่น 12,220,000 บาท

 

ล่าสุดมี 130 ล้าน เปิดบัญชีทรัพย์สิน \"พล.อ.ประยุทธ์\" อดีตนายกรัฐมนตรี

สำหรับทรัพย์สินอื่นๆ พล.อ.ประยุทธ์ แจ้งมี แหวน กำไลข้อมือ 10 วง นาฬิกา 9 เรือน สร้อยคอทองคำพร้อมพระ 6 เส้น ปืน 9 กระบอก จักรยาน 2 คัน มูลค่ารวม 5 ล้านบาท ส่วนนางนราพร มีชุดเครื่องประดับ 25 ชุด นาฬิกา 4 เรือน มูลค่ารวม 12 ล้านบาท

 


อีกทั้งยังแจ้งมีรายได้ทั้งหมด 3,303,239 เป็นของ พล.อ.ประยุทธ์ 2,849,888 บาท จาก เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง 1,507,080 บาท เงินบำนาญ 898,176 บาท เบี้ยประชุม 300,000 บาท เงินเชิดชูเกียรติกรณีได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 72,000 บาท ดอกเบี้ยเงินฝาก (ปี 65) 45,314 บาท เงินปันผลจากกองทุน (ปี 65) 27,318 บาท ส่วน นางนราพร มีรายได้ 453,351 บาท จากเงินบำนาญ เบี้ยประชุม

 


แจ้งมีรายจ่ายทั้งหมด 2,663,814 เป็นของ พล.อ.ประยุทธ์ 2,263,814 บาท ของ นางนราพร 400,000 บาท

 


อย่างไรก็ตาม หากนับตั้งแต่เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 2557 ทาง ป.ป.ช. ที่ได้เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินของ พล.อ.ประยุทธ์ ขณะนั้นมีจำนวนทั้งสิ้น 128,664,535 บาท ซึ่งหากเทียบกับปัจจุบัน ถือว่า พล.อ.ประยุทธ์ มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 1,526,627 บาท

ล่าสุดมี 130 ล้าน เปิดบัญชีทรัพย์สิน \"พล.อ.ประยุทธ์\" อดีตนายกรัฐมนตรี

 

ข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ