"มาดามเดียร์" เดินหน้าดัน 2ร่างกฎหมาย สมรสเท่าเทียม-อากาศสะอาด เข้าสภาฯ

มาดามเดียร์ ทำตามสัญญาประชาชน ยื่นร่างกฎหมาย สมรสเท่าเทียมและร่างกฎหมายอากาศสะอาด สะท้อนจุดยืนเคารพสิทธิเสรีภาพและความเท่าเทียม


   14 ธ.ค.66 "มาดามเดียร์"น.ส.วทันยา บุนนาค สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมคณะ ยื่นร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม และ ร่างกฎหมายอากาศสะอาด  เพื่อนำยื่นต่อสภาผู้แทนราษฎรให้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาและประกาศบังคับใช้ต่อไป พร้อมเชื่อมั่นว่ากฎหมายฉบับนี้จะสามารถผ่านการพิจารณาและประกาศใช้ได้ภายในรัฐบาลชุดนี้ เพราะเป็นสิ่งที่ทางรัฐบาลได้ให้ความสำคัญเช่นกัน 
 

"มาดามเดียร์" เดินหน้าดัน 2ร่างกฎหมาย สมรสเท่าเทียม-อากาศสะอาด เข้าสภาฯ


   โดย น.ส.วทันยา กล่าวว่า เมื่อครั้งที่ตนได้ทำหน้าที่ สส.ในสมัยที่ผ่านมา แม้ว่าตนจะเป็น สส.ในฝั่งของรัฐบาล แต่เมื่อมีกฎหมายสมรสเท่าเทียมและคู่ชีวิต ตนก็ได้ลงมติให้ความเห็นชอบกับกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ

 

   เพื่อแสดงจุดยืนในความคิดเกี่ยวกับการรักษาสิทธิเสรีภาพและความเท่าเทียม แต่ก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดายที่กฎหมายสมรสเท่าเทียมถึงไปไม่ถึงฝัน และวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีอีกครั้งที่ตนและคณะจัดทำกฎหมายได้นำร่างกฎหมายมายื่นต่อ สส.ในนามส่วนตัวเพื่อนำเข้าสู่วาระการประชุมของสภาต่อไป 

 

"มาดามเดียร์" เดินหน้าดัน 2ร่างกฎหมาย สมรสเท่าเทียม-อากาศสะอาด เข้าสภาฯ
 

 

   นอกจากนี้ มาดามเดียร์ ยังได้กล่าวต่อถึงกฎหมายอากาศสะอาด ว่า เป็นหนึ่งในนโยบายที่พรรคประชาธิปัตย์ได้ประกาศเป็นหนึ่งในนโยบายของกรุงเทพฯ ในการรณรงค์หาเสียงในครั้งที่ผ่านมา ปี2566 และวันนี้ตนพร้อมกับคณะได้จัดทำร่างเสร็จสมบูรณ์แล้ว พร้อมที่จะให้ สส.ได้นำยื่นต่อสภา