"วราวุธ"ร่วมเดินขบวนรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก ปลื้ม ทส. ได้รางวัลชมเชย ร้านกาชาด2565

"วราวุธ" ชวนผู้บริหารกระทรวงฯ ขึ้นรถไฟฟ้าลดโลกร้อน ร่วมเดินขบวนรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก ปลื้ม ทส. ได้รางวัลชมเชย ร้านกาชาด ปี 2565


  เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565  ที่ผ่านมา ณ สวนลุมพินี  นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) และคณะผู้บริหาร ทส. เดินทางโดยรถไฟฟ้าบีทีเอส ไปยังงานกาชาด ประจำปี 2565 เพื่อร่วมขบวนเดินรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกและคัดแยกขยะร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมตรวจเยี่ยมแผนกควบคุมเสียงงานกาชาดของกรมควบคุมมลพิษ 

"วราวุธ"ร่วมเดินขบวนรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก ปลื้ม ทส. ได้รางวัลชมเชย ร้านกาชาด2565

"วราวุธ"ร่วมเดินขบวนรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก ปลื้ม ทส. ได้รางวัลชมเชย ร้านกาชาด2565

ในโอกาสนี้ รมว.ทส. ได้เข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงฯ ที่มาร่วมออกร้านกาชาด ทส. ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “Only together, everything is possible เพราะโลกมีเพียงใบเดียว ... ทุกอย่างเป็นไปได้ ถ้าเราร่วมกัน” ซึ่งปีนี้ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดร้านกาชาด ประเภทหน่วยงานภาครัฐ 

"วราวุธ"ร่วมเดินขบวนรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก ปลื้ม ทส. ได้รางวัลชมเชย ร้านกาชาด2565

"วราวุธ"ร่วมเดินขบวนรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก ปลื้ม ทส. ได้รางวัลชมเชย ร้านกาชาด2565

"วราวุธ"ร่วมเดินขบวนรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก ปลื้ม ทส. ได้รางวัลชมเชย ร้านกาชาด2565
 

"วราวุธ"ร่วมเดินขบวนรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก ปลื้ม ทส. ได้รางวัลชมเชย ร้านกาชาด2565
สำหรับการจัดงานกาชาดประจำปี 2565 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 18 ธันวาคม 2565 ภายใต้แนวคิด “9 ทศวรรษใต้ร่มพระบารมี สดุดีสภานายิกา สภากาชาดไทย”

"วราวุธ"ร่วมเดินขบวนรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก ปลื้ม ทส. ได้รางวัลชมเชย ร้านกาชาด2565

"วราวุธ"ร่วมเดินขบวนรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก ปลื้ม ทส. ได้รางวัลชมเชย ร้านกาชาด2565

  ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีการนำเสนอนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงเป็น พระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ และการจัดแสดงพรรณไม้ทรงโปรด กล้วยไม้ รองเท้านารีอินทนนท์ จากโครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ ตามพระราชดำริ ในพื้นที่ภาคเหนือ (ดอยอินทนนท์) รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทำความรู้จักกับคาร์บอนเครดิต และเรียนรู้วิธีปรับตัวในชีวิตประจำวันเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน

"วราวุธ"ร่วมเดินขบวนรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก ปลื้ม ทส. ได้รางวัลชมเชย ร้านกาชาด2565

นอกจากนี้ ยังมีการแจกกล้าไม้จากกรมป่าไม้วันละ 500 ต้น แจกน้ำดื่มผลิตจากน้ำบาดาลวันละ 500 ขวด แก่ประชาชนที่มาเที่ยวชมงาน พาเหรดมาสคอตจากองค์การสวนสัตว์ฯ และการแสดงดนตรีสดจากวงดนตรีอุทยานแห่งชาติพุเตย ตลอดจนกิจกรรมร่วมสนุกพร้อมของที่ระลึกมากมายตลอดทั้งวัน

"วราวุธ"ร่วมเดินขบวนรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก ปลื้ม ทส. ได้รางวัลชมเชย ร้านกาชาด2565

"วราวุธ"ร่วมเดินขบวนรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก ปลื้ม ทส. ได้รางวัลชมเชย ร้านกาชาด2565