เติมพลังใจให้ชีวิตสู้ต่อ สุขที่ได้รับจาก สปส.มอบสุข ของสองแม่-ลูกทุพพลภาพ จังหวัดภูเก็ต

เติมพลังใจให้ชีวิตสู้ต่อ สุขที่ได้รับจาก สปส.มอบสุข ของสองแม่-ลูกทุพพลภาพ จังหวัดภูเก็ต โดยการลงพื้นที่ของ นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่


    ชีวิตที่เหมือนเคราะห์ซ้ำกรรมซัดของ นายฉัตรดนัย วรเพชรายุทธ อายุ 38 ปี ผู้ประกันตนมาตรา 33 จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเคยเป็นเสาหลักของครอบครัว กลับพลิกผันไปเมื่อต้องกลายเป็นผู้ทุพพลภาพจากโรคหลอดเลือดสมองอุดตัน ทำให้แขนและขาข้างซ้ายอ่อนแรง ไม่สามารถเดินได้ ต้องนั่งรถเข็น รับรู้แต่พูดไม่ได้ ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพ เดือนละ 4,177.50 บาท ตลอดชีวิต

 

   โดยครั้งนี้โครงการ"สปส.มอบสุข" นำโดย นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่นายฉัตรดนัยและมารดาถึงบ้าน

   เลขาธิการ สปส. กล่าวว่า การลงพื้นที่เยี่ยมหรือการเข้ามาดูแลผู้ประกันตนทุพพลภาพนั้น เป็นการทำงานเชิงรุกที่ท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบนโยบายให้สำนักงานประกันสังคมว่า ผู้ประกันตน นายจ้างและลูกจ้าง คือพี่น้องและครอบครัวประกันสังคม ขอให้สำนักงานประกันสังคมเข้าไปอำนวยความสะดวก ช่วยเหลือและเยียวยาในเชิงรุก เพื่อให้ผู้ประกันตนมีกำลังใจในการทำงานและดำรงชีพอยู่ได้ 

เติมพลังใจให้ชีวิตสู้ต่อ สุขที่ได้รับจาก สปส.มอบสุข ของสองแม่-ลูกทุพพลภาพ จังหวัดภูเก็ต


“อยากให้ความมั่นใจว่า สำนักงานประกันสังคมจะดูแลพี่น้องผู้ประกันตนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม พร้อมช่วยเหลืออย่างฉับไวและรวดเร็ว เพราะสำนักงานประกันสังคมจะคอยอยู่เคียงข้างผู้ประกันตนทุก ๆ คนตลอดไป” 

 

ด้านนางเพ็ญจันทร์ วรเพชรายุทธ มารดาผู้ดูแลนายฉัตรดนัย บอกว่า แม้ตัวแม่เองจะป่วยหลายโรครุมเร้า แต่แม่ก็สู้อยู่เสมอเพื่อลูก ซึ่งสำนักงานประกันสังคมได้ช่วยเหลือให้ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพ และได้นำมาใช้จ่ายในครอบครัว  
“ขอบคุณเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมทุก ๆ คน ทุก ๆ ฝ่าย ทำให้แม่มีกำลังใจที่จะต่อสู้กับลูก ขอบคุณที่เมตตา ถึงเราจะไม่รู้จักกัน และเพราะความดีที่แม่ทำมาตลอด สิ่งที่ได้รับคือ ความใจดีของทุก ๆ คน ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ”

นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมผู้ประกันตนทุพพลภาพที่จังหวัดภูเก็ตอีก 2 ราย คือ นางสาวสมใจ บุณนะบุรี อายุ 63  ปี ผู้ประกันตนมาตรา 39 ทุพพลภาพจากโรคเส้นเลือดในสมองตีบ ทำให้แขนและขาข้างขวาอ่อนแรง เดินไม่ได้ต้องช่วยพยุง ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพ เดือนละ 2,400 บาท ตลอดชีวิต

 

อีกรายคือ นายมานพ เรืองแก้ว อายุ 62 ปี ผู้ประกันตนมาตรา 40 ทุพพลภาพจากอาการเจ็บป่วยโรคน้ำกัดเท้าและโรคเบาหวาน ทำให้ต้องตัดขาทั้งสองข้าง ต้องนั่งรถเข็น ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพเดือนละ 1,000 บาท เป็นเวลา 15 ปี

 ภารกิจการลงพื้นที่เชิงรุกภายใต้โครงการ สปส.มอบสุข ยังคงเดินหน้าช่วยเหลือและพร้อมให้กำลังใจผู้ประกันตนทุพพลภาพต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับความคุ้มครองดูแล เพราะทุกคนคือครอบครัวประกันสังคม


#สปส.มอบสุข
#Website: www.sso.go.th
#Facebook: สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
#Instagram: sso_1506
#Twitter: @sso_1506
#YouTube: สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
#Hotline: 1506 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
#LINE: @SSOTHAI
#TikTok: @SSONEWS1506