นวัตกรรมไทยกับการก้าวเข้าสู่การพัฒนาผลักดันสมุนไพรในระบบอุตสาหกรรมเพื่อสร้างเศรษฐกิจ

ติดตามเพิ่มเติม www.tnews.co.th

        ในอดีตเมื่อเรามี อาการเจ็บป่วยเล็ก ๆ น้อย ๆ เรานั้นสามารถที่จะรักษาโรคเหล่านั้นได้เอง เพราะองค์ความรู้ที่ทำให้ได้เรารู้จักการใช้สมุนไพรที่มีสรรพคุณในการรักษาโรค จนมาเป็นตำรับยาที่รักษาโรคได้ในปัจจุบัน เรามีวิธีการปรุงง่าย ๆ ที่ไม่ซับซ้อนและสามารถนำมาใช้รักษาอาการเจ็บป่วยขั้นพื้นฐานได้หลายวิธีด้วยกัน เช่น การต้ม การชง การดอง การปั้นเป็นลูกกลอน  การตำคั้นเอาน้ำกิน และการพอก

 

นวัตกรรมไทยกับการก้าวเข้าสู่การพัฒนาผลักดันสมุนไพรในระบบอุตสาหกรรมเพื่อสร้างเศรษฐกิจ

 

        ด้วยศักยภาพความก้าวหน้าของสมุนไพรไทย จึงมีส่วนช่วยทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจ และสุขภาพของคนไทย เป็นที่ยอมรับของชาวต่างชาติ ภาครัฐจึงมีความจำเป็นต้องส่งเสริมการปลูก และการแปรรูปสารสกัดจากสมุนไพรให้มีมาตรฐาน ให้เป็นที่ยอมรับของสากล ทั้งนี้เพราะในปัจจุบันแนวโน้มเรื่องของการดูแลสุขภาพ ดูเหมือนว่าจะถูกพูดถึงมากที่สุด ซึ่งเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงความใส่ใจในปัญหาสุขภาพที่ยากต่อการรักษา เป็นเหตุให้เรามีความจำเป็นต้องหันมาใส่ใจกับการดูแลสุขภาพด้วยผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ

 

        และด้วยเหตุนี้ จึงสอดคล้องกับขบวนการขับเคลื่อนของ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับภาครัฐ และภาคเอกชนต่างๆ ผลิตสารสกัดจากสมุนไพรหลากหลายชนิด อาทิเช่น สารสกัดจากขมิ้น สารสกัดจากฟ้าทะลายโจร     สารสกัดจากกระชายดำ โดยการนำสารสกัดเหล่านั้นมาใช้ในการเป็นส่วนผสมของอาหารเสริม เครื่องดื่ม และเวชสำอางต่างๆ

 

นวัตกรรมไทยกับการก้าวเข้าสู่การพัฒนาผลักดันสมุนไพรในระบบอุตสาหกรรมเพื่อสร้างเศรษฐกิจ

 

นวัตกรรมไทยกับการก้าวเข้าสู่การพัฒนาผลักดันสมุนไพรในระบบอุตสาหกรรมเพื่อสร้างเศรษฐกิจ

 

นวัตกรรมไทยกับการก้าวเข้าสู่การพัฒนาผลักดันสมุนไพรในระบบอุตสาหกรรมเพื่อสร้างเศรษฐกิจ

 

       ปัจจุบันกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้ต่อยอดแผนแม่บทสมุนไพรที่ว่าต้องพัฒนาอุตสาหกรรม สารสกัดให้มีมาตรฐาน พร้อมส่งเสริมมาตรฐานการเก็บสมุนไพรในป่าชุมชนตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำอย่างยั่งยืน  พร้อมทั้งสร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในทุกภูมิภาคของประเทศไทยให้เป็นขนานนามไปทั่วโลก