พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติฯ ประกาศปิด พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน 17 ก.ค.-14 ก.ย. นี้

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ประกาศปิดพระที่นั่งศิวโมกขพิมาน ระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม - 14 กันยายน 2562 เพื่อเตรียมการติดตั้งนิทรรศการพิเศษ เรื่อง "จิ๋นซีฮ่องเต้ : จักรพรรดิองค์แรกของแผ่นดินจีนและกองทัพทหารดินเผา"

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ประกาศปิดพระที่นั่งศิวโมกขพิมาน ระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม - 14 กันยายน 2562 เพื่อเตรียมการติดตั้งนิทรรศการพิเศษ เรื่อง "จิ๋นซีฮ่องเต้ : จักรพรรดิองค์แรกของแผ่นดินจีนและกองทัพทหารดินเผา"

 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติฯ ประกาศปิด พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน 17 ก.ค.-14 ก.ย. นี้

โดยทางเพจ Education.National Museum Bangkok เที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ได้ประกาศปิดพระที่นั่งศิวโมกขพิมาน เพื่อเตรียมการติดตั้งนิทรรศการพิเศษ เรื่อง จิ๋นซีฮ่องเต้ : จักรพรรดิองค์แรกของแผ่นดินจีนและกองทัพทหารดินเผา โดยระบุข้อความว่า

 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติฯ ประกาศปิด พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน 17 ก.ค.-14 ก.ย. นี้

 

For English please see below,

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศปิดพระที่นั่งศิวโมกขพิมาน ระหว่างวันที่ ๑๗ กรกฎาคม - ๑๔ กันยายน ๒๕๖๒ เพื่อเตรียมการติดตั้งนิทรรศการพิเศษ เรื่อง "จิ๋นซีฮ่องเต้ : จักรพรรดิองค์แรกของแผ่นดินจีนและกองทัพทหารดินเผา"
ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน เร็ว ๆ นี้ สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๑๔๐๒, ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๓๓ (วันพุธ - อาทิตย์)

 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติฯ ประกาศปิด พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน 17 ก.ค.-14 ก.ย. นี้

Closure Announcement

The Siwamokkhaphiman Audience Hall will be closed 
During 17 July to 14 September 2019.
For the preparation of a special exhibition on
"Qin Shi Huang: The First Emperor of China and His Terracotta Warriors".

For more information, please contact:
0 2224 1402, 0 2224 1333 (Wednesday to Sunday)

 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติฯ ประกาศปิด พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน 17 ก.ค.-14 ก.ย. นี้

สำหรับพระที่นั่งศิวโมกขพิมาน เป็นพระที่นั่งเดิมภายในพระราชวังบวรสถานมงคล สร้างขึ้นครั้งแรกโดย สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท ต่อมารื้อสร้างใหม่โดย สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เดิมพระที่นั่งแห่งนี้เป็นพระที่นั่งโถง ต่อมา เมื่อใช้พระที่นั่งแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ในปี พ.ศ. 2430 จึงได้สร้างผนังขึ้นมา ปัจจุบัน พระที่นั่งองค์นี้เป็นสถานที่จัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ที่เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของประเทศไทย

 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติฯ ประกาศปิด พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน 17 ก.ค.-14 ก.ย. นี้

 จิ๋นซีฮ่องเต้ เป็นชื่อที่ปัจจุบันใช้เรียกพระเจ้าเจิ้ง แห่งเมืองฉิน มีความหมายตรงตัวว่า "ปฐมจักรพรรดิฉิน" พระองค์ทรงสถาปนาราชวงศ์ฉินเมื่อปีที่ 220 ก่อนคริสตกาล และทรงผนวกดินแดนจีนสำเร็จในปีที่ 221 ก่อนคริสตกาล เป็นอันสิ้นสุดยุครณรัฐพระองค์ไม่ทรงใช้ตำแหน่ง "หฺวัง" (ราชา) ดังที่เคยใช้กันมาในสมัยราชวงศ์ซางและราชวงศ์โจว แต่ทรงใช้ตำแหน่ง "หฺวังตี้" (ราชาธิราช หรือนิยมแปลกันว่า จักรพรรดิ) จึงถือกันว่า ทรงเป็นจักรพรรดิพระองค์แรกแห่งประเทศจีน ตำแหน่ง "หฺวังตี้" นี้พระเจ้าแผ่นดินจีนทรงใช้สืบต่อกันมาอีกสองพันปี

ในรัชสมัยของพระองค์ แม่ทัพนายกองของพระองค์มีบทบาทอย่างยิ่งในการขยายแว่นแคว้น การรบกับเผ่าเยฺว่ทางใต้เมืองฉู่ทำให้ดินแดนไป่เยฺว่ของเมืองหูหนานและกวั่งตงตกเป็นของเมืองฉิน ส่วนการรบกับพวกซฺยงหนูในเอเชียตอนกลางส่งผลให้เมืองฉินได้ดินแดนเอ้อเอ่อร์ตัวซือของกลุ่มซฺยงหนู แม้ที่สุดแล้วจะเป็นเหตุให้มั่วตู๋ ฉันยฺหวี ผู้นำซฺยงหนู สามารถผนวกดินแดนได้บ้างก็ตาม พระองค์ยังได้อำมาตย์ราชเสวกหลายคน เช่น หลี่ ซือ เจ้าพระยามหาอุปราช มาช่วยปฏิรูปการเมืองและเศรษฐกิจเพื่อจัดระเบียบประเพณีอันหลากหลาย เป็นเหตุให้ทรงเผาตำรา ฝังบัณฑิต

 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติฯ ประกาศปิด พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน 17 ก.ค.-14 ก.ย. นี้

พระองค์ยังทรงรวมกำแพงเมือง ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปนั้นเข้าเป็นกำแพงเมืองจีน สร้างถนนหนทางระบบใหม่เป็นการใหญ่ และสร้างสุสานหลวงโดยมีรูปปั้นองครักษ์ขนาดเท่าคนจริงคอยพิทักษ์อยู่ ระหว่างที่เสด็จอยู่ในราชสมบัตินั้น พระองค์ทรงเสาะแสวงหาน้ำอมฤตมาตลอด แต่สุดท้ายก็สวรรคตเมื่อปีที่ 210 ก่อนคริสตกาล

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : เพจ Education.National Museum Bangkok เที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

 

logo-pwa

เพิ่ม Tnews

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด