ธ.ก.ส. แจง ข่าวปล่อยกู้ฉุกเฉิน 5 หมื่น เป็นข่าวปลอม อย่าหลงเชื่อเด็ดขาด

ธ.ก.ส. แจง ข่าวปล่อยกู้ฉุกเฉิน 5 หมื่น เป็นข่าวปลอม อย่าหลงเชื่อเด็ดขาด หลังจากที่หลายคนแห่ถามรายละเอียด หวังจะขอกู้ จากกรณีที่มีข่าวออกมาว่า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีการปล่อยกู้ฉุกเฉินรายละไม่เกิน 5 หมื่นบาท คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.85% ต่อเดือนนั้น  ไม่เป็นข่าวจริง ซึ่งเป็นโครงการเก่าที่หมดอายุไปแล้ว

ธ.ก.ส. แจง ข่าวปล่อยกู้ฉุกเฉิน 5 หมื่น เป็นข่าวปลอม อย่าหลงเชื่อเด็ดขาด หลังจากที่หลายคนแห่ถามรายละเอียด หวังจะขอกู้ จากกรณีที่มีข่าวออกมาว่า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีการปล่อยกู้ฉุกเฉินรายละไม่เกิน 5 หมื่นบาท คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.85% ต่อเดือนนั้น  ไม่เป็นข่าวจริง ซึ่งเป็นโครงการเก่าที่หมดอายุไปแล้ว

ธ.ก.ส. แจง ข่าวปล่อยกู้ฉุกเฉิน 5 หมื่น เป็นข่าวปลอม อย่าหลงเชื่อเด็ดขาด

ล่าสุด (27 มิถุนายน 2563) ทีเอ็นเอ็น รายงานว่า ธ.ก.ส. ชี้แจงแล้วว่า เรื่องนี้เป็นข่าวปลอม แต่ยอมรับว่า เคยให้สินเชื่อนี้จริง และสิ้นสุดการจ่ายเงินกู้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 กล่าวคือเป็นโครงการที่จบไปแล้ว

ธ.ก.ส. แจง ข่าวปล่อยกู้ฉุกเฉิน 5 หมื่น เป็นข่าวปลอม อย่าหลงเชื่อเด็ดขาด

ส่วนสินเชื่อฉุกเฉินในปัจจุบัน จะเป็นการดูแลและเยียวยาผลกระทบของลูกค้าต่อโควิด 19 มีวัตถุประสงค์การกู้เงินคือ เอาไปใช้จ่ายในครัวเรือนที่จะเป็นและฉุกเฉิน ซึ่งผู้กู้ต้องเป็นเกษตรกร หรือบุคคลในครอบครัวเกษตรกรที่ยังไม่เป็นลูกค้าเงินกู้ของ ธ.ก.ส.

สำหรับรายละเอียดของโครงการนั้น มีวงเงินกู้ต่อรายไม่เกิน 1 หมื่นบาท ระยะเวลาการจ่ายเงินกู้ไม่เกิน 30 ธันวาคม 2563 และมีอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 0.1 ต่อเดือน ส่วนการกำหนดระยะเวลาการชำระหนี้เป็นรายเดือน ราย 3 เดือน หรือราย 6 เดือน ตามแต่ความสามารถของลูกค้า แต่การชำระหนี้ต้องคืนเสร็จไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน

ธ.ก.ส. แจง ข่าวปล่อยกู้ฉุกเฉิน 5 หมื่น เป็นข่าวปลอม อย่าหลงเชื่อเด็ดขาด

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.baac.or.th หรือโทร. 02 5550555

ธ.ก.ส. แจง ข่าวปล่อยกู้ฉุกเฉิน 5 หมื่น เป็นข่าวปลอม อย่าหลงเชื่อเด็ดขาด