สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเชิญชวนคนไทยใช้สิทธิเลือกตั้ง นายก อบจ. และ  สมาชิก อบจ.

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเชิญชวนคนไทยใช้สิทธิเลือกตั้ง นายก อบจ. และ สมาชิก อบจ.

         ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 จะมีการจัดการเลือกตั้ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในพื้นที่ ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งโดยพร้อมเพรียง เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น โดยร่วมกันสรรหาตัวแทนที่ดี มีความสามารถเพื่อเข้ามาแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นของท่านได้อย่างตรงจุด

        เพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารการเลือกตั้งท้องถิ่น ท่านสามารถติดตามข้อมูลต่าง ๆ จากช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นดังกล่าวของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ดังนี้

1. เว็บไซต์ www.ect.go.th

2. แฟนเพจ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

3. Twitter "สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง"

4. YouTube ช่อง ECT Thailand

5. Line Official Account "ECT THAILAND"

6. Instagram “@ectthailand”

7. สายด่วน 1444

8. โทรศัพท์ 02141 8888

หรือที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทุกจังหวัด

      หรือสามารถตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น  เช่น รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การตรวจสอบหน่วยเลือกตั้ง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ฯลฯ ได้บนโทรศัพท์มือถือ ผ่านแอปพลิเคชัน SMART VOTE ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android

 

เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส


สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเชิญชวนคนไทยใช้สิทธิเลือกตั้ง นายก อบจ. และ  สมาชิก อบจ.