ไทยร่วมใจ เเจ้งคิวฉีดวัคซีนใหม่ ผู้ที่โดนเลื่อนจากคิวนัดเดิม15-18มิ.ย.เตรียมตัวให้พร้อม

อัพเดตล่าสุดไทยร่วมใจ ได้รับการจัดสรรวัคซีน100,000 โดส เพื่อใช้ในศูนย์ฉีดนอก รพ. 25แห่ง ทำการเเจ้งคิวฉีดวัคซีนใหม่เเล้ว สำหรับผู้ที่มีคิวตั้งเเต่15-18มิ.ย.นี้

  โครงการไทยร่วมใจ กรุงเทพปลอดภัย เปิดให้บริการฉีดวัคซีนเเก่ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33  ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 - 59 ปี 10 เดือน ซึ่งไม่ได้เป็น กลุ่มโรคเสี่ยงที่ได้ลงทะเบียนกับระบบหมอพร้อมไปแล้ว โดยมีจุดรับฉีดวัคซีน "ไทยร่วมใจ กรุงเทพปลอดภัย" นอกโรงพยาบาล จำนวน 25 จุด ล่าสุดได้ประกาศกำหนดฉีดวัคซีนออกมาเเล้ว สำหรับผู้ที่มีคิวฉีดตั้งเเต่วันที่ 15-18 มิ.ย.64


ไทยร่วมใจ ได้รับการจัดสรรวัคซีนมา 100,000 โดส  เพื่อใช้ในศูนย์ฉีด นอก รพ. 25 แห่ง ขอแจ้งให้กับผู้ที่มีคิวนัดฉีดวัคซีนของวันที่ 15, 16, 17, 18 มิถุนายน มาฉีดวัคซีนตามคิวเเจ้งคิวฉีดวัคซีนใหม่  ดังนี้ 

ไทยร่วมใจ เเจ้งคิวฉีดวัคซีนใหม่ ผู้ที่โดนเลื่อนจากคิวนัดเดิม15-18มิ.ย.เตรียมตัวให้พร้อม
 -คิวฉีดเดิม 15 มิ.ย. เปลี่ยนเป็น คิวฉีดใหม่ 22 มิ.ย.


- คิวฉีดเดิม 16 มิ.ย. เปลี่ยนเป็น คิวฉีดใหม่ 23 มิ.ย.


 -คิวฉีดเดิม 17 มิ.ย.เปลี่ยนเป็น  คิวฉีดใหม่ 24 มิ.ย.


- คิวฉีดเดิม 18 มิ.ย. เปลี่ยนเป็น คิวฉีดใหม่ 25 มิ.ย.

ไทยร่วมใจ เเจ้งคิวฉีดวัคซีนใหม่ ผู้ที่โดนเลื่อนจากคิวนัดเดิม15-18มิ.ย.เตรียมตัวให้พร้อม

เรื่องของเวลาและสถานที่ยังคงเป็นตามคิวนัดเดิมผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางมาฉีด ในคิวฉีดใหม่  กรุณาติดต่อที่สายด่วนวัคซีน 1516  สำหรับผู้ที่มีคิวฉีดวัคซีน ตั้งแต่วันที่ 19 มิ.ย. เป็นต้นไป ไทยร่วมใจจะแจ้งให้ทราบต่อไป เมื่อได้รับการจัดสรรวัคซีน ปล.ผู้ที่เคยยกเลิกคิวฉีดวันที่ 15,16,17,18 มิ.ย. นั้น  สามารถใช้สิทธิคิวฉีดเดิมได้

ไทยร่วมใจ เเจ้งคิวฉีดวัคซีนใหม่ ผู้ที่โดนเลื่อนจากคิวนัดเดิม15-18มิ.ย.เตรียมตัวให้พร้อม


สำหรับผู้ที่ “ยกเลิกหรือเลื่อน”
คิวฉีดวัคซีน ไทยร่วมใจ
วันที่ 15/16/17/18 มิ.ย. 64
สามารถเข้ารับสิทธิ์แบบ “walk-in” ได้ที่จุดบริการเดิม
**นำหลักฐานการยกเลิก/เลื่อนคิวฉีดเดิม มาแสดงที่จุดรับบริการ
ไทยร่วมใจ เเจ้งคิวฉีดวัคซีนใหม่ ผู้ที่โดนเลื่อนจากคิวนัดเดิม15-18มิ.ย.เตรียมตัวให้พร้อม

จุดรับฉีดวัคซีน "ไทยร่วมใจ กรุงเทพปลอดภัย" นอกโรงพยาบาล จำนวน 25 จุด ดังนี้

ไทยร่วมใจ เเจ้งคิวฉีดวัคซีนใหม่ ผู้ที่โดนเลื่อนจากคิวนัดเดิม15-18มิ.ย.เตรียมตัวให้พร้อม

ที่มา