MEA จัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ในหลายพื้นที่ เนื่องในโอกาสวันสถาปนา 63 ปี

การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA มีความห่วงใย และตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนทุกภาคส่วนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่ ประกอบกับเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบ 63 ปี ในวันที่ 1 สิงหาคม 2564 นี้  MEA จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสนับสนุนและช่วยเหลือ วัด ชุมชน หน่วยงาน รวมถึงองค์กร ต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างต่อเนื่อง ดังนี้

การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA มีความห่วงใย และตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนทุกภาคส่วนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ประกอบกับเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบ 63 ปี ในวันที่ 1 สิงหาคม 2564 นี้  MEA จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสนับสนุนและช่วยเหลือ วัด ชุมชน หน่วยงาน รวมถึงองค์กร ต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างต่อเนื่อง ดังนี้

MEA จัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ในหลายพื้นที่ เนื่องในโอกาสวันสถาปนา 63 ปี

วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 นายวิชัย จามาติกุล ผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตวัดเลียบ สนับสนุนเงินจำนวน 20,000 บาท ให้แก่วัดพระพิเรนทร์ เพื่อเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงฌาปนกิจศพผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 และสนับสนุนเงินจำนวน 13,000 บาท ให้แก่โรงเรียนวัดใหม่อมตรส เพื่อเป็นทุนการศึกษา และจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนที่จำเป็น

MEA จัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ในหลายพื้นที่ เนื่องในโอกาสวันสถาปนา 63 ปี

วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 นายทวีศักดิ์ สมานสิน ผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตบางเขน ลงพื้นที่มอบเครื่องใช้สำหรับสถานพยาบาล ได้แก่ ชุด PPE ถุงมือทางการแพทย์ หน้ากากอนามัย กระดาษทิชชู่ผสมแอลกอฮอล์ ให้แก่ศูนย์พักคอยผู้ป่วย COVID-19 ศูนย์กีฬารามอินทราซอย 5 เขตบางเขน ศูนย์พักคอยผู้ป่วย COVID-19 ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ เขตจตุจักร และ มัสยิดตัรกีย่าตุ้สเอี๊ยะห์ชาน ซอยพหลโยธิน 69/7 เขตบางเขน

MEA จัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ในหลายพื้นที่ เนื่องในโอกาสวันสถาปนา 63 ปี

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 นายศราวุฒิ วรรธนะพันธุ์ ผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตนวลจันทร์ มอบโทรทัศน์ขนาด 55 นิ้ว และ 65 นิ้ว หน้ากากอนามัย เจลล้างมือแอลกอฮอล์ และ face shield ให้แก่ศูนย์พักคอยผู้ป่วย COVID-19 ซอยโยธินพัฒนา 11 เขตลาดพร้าว

MEA จัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ในหลายพื้นที่ เนื่องในโอกาสวันสถาปนา 63 ปี

ทั้งนี้ MEA จะดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อนของทุกภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ให้ผ่านพ้นไปด้วยกัน และถือเป็นช่วงวันคล้ายวันสถาปนาครบ 63 ปี ของ การไฟฟ้านครหลวง ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่มุ่งมั่นตอบสนองเจตนารมณ์ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" อย่างแท้จริง

MEA จัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ในหลายพื้นที่ เนื่องในโอกาสวันสถาปนา 63 ปี

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร Energy for city life, Energize smart living

MEA จัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ในหลายพื้นที่ เนื่องในโอกาสวันสถาปนา 63 ปี

MEA จัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ในหลายพื้นที่ เนื่องในโอกาสวันสถาปนา 63 ปี

MEA จัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ในหลายพื้นที่ เนื่องในโอกาสวันสถาปนา 63 ปี