"วราวุธ"ปลื้ม!! โครงการชายหาดปลอดบุหรี่คว้ารางวัลยอดเยี่ยมระดับโลก "กรมทะเล"ขึ้นรับรางวัลใน"วันงดสูบบุหรี่โลก"

กระแสรักสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันถูกหยิบยกขึ้นเป็นประเด็นของสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้องค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) ได้กำหนดหัวข้อ Tobacco: treat to our environment เนื่องใน “วันงดสูบบุหรี่โลก” ประจำปี พ.ศ. 2565

    ด้านนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ย้ำโครงการชายหาดปลอดบุหรี่ สะท้อนการแก้ไขปัญหาครบทุกมิติ ทั้งปัญหาสุขภาพ ความสะอาดชายหาด และรักษาระบบนิเวศทางทะเล เชื่อมั่นหากสิ่งแวดล้อมดี สุขภาพของมนุษย์ ย่อมดีตามไปด้วย

  "วราวุธ"ปลื้ม!! โครงการชายหาดปลอดบุหรี่คว้ารางวัลยอดเยี่ยมระดับโลก "กรมทะเล"ขึ้นรับรางวัลใน"วันงดสูบบุหรี่โลก"

   สำหรับปีนี้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ได้รับรางวัล World No Tobacco Day Awards 2022 จากองค์การอนามัยโลก ในงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2565 พร้อมถอดบทเรียนต่อเนื่อง กำหนดมาตรการติดตามการดำเนินงานตามมาตรการชายหาดปลอดบุหรี่อย่างเข้มข้น พร้อมสร้าง การรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่พี่น้องประชาชน ในงานนี้มี ดร. สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน โดยงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ในปีนี้จัดขึ้นที่ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี มีผู้สนใจเข้าร่วมภายในงานจำนวนมาก พร้อมผ่านสื่อออนไลน์ไปทั่วโลก 
"วราวุธ"ปลื้ม!! โครงการชายหาดปลอดบุหรี่คว้ารางวัลยอดเยี่ยมระดับโลก "กรมทะเล"ขึ้นรับรางวัลใน"วันงดสูบบุหรี่โลก"


  นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า คงปฏิเสธไม่ได้ถึงกระแสรักสุขภาพของสังคมในยุคปัจจุบัน นอกจากนี้ การผูกโยงปัญหาสุขภาพกับปัญหาด้านอื่น ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและครบทุกมิติ อย่างในปีนี้ องค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) เนื่องในวันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี ที่กำหนดให้เป็น “วันงดสูบบุหรี่โลก” ได้กำหนดหัวข้อรณรงค์ Tobacco: treat to our environment

"วราวุธ"ปลื้ม!! โครงการชายหาดปลอดบุหรี่คว้ารางวัลยอดเยี่ยมระดับโลก "กรมทะเล"ขึ้นรับรางวัลใน"วันงดสูบบุหรี่โลก"

ซึ่งเป็นการผูกเชื่อมระหว่างสุขภาพมนุษย์และสุขภาพสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกัน บนพื้นฐานความจริงสองสิ่งนี้ผูกยึดกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หากสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม สุขภาพมนุษย์ย่อมไม่ดีอย่างแน่นอน ในมุมมองของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการชายหาดปลอดบุหรี่ ที่ริเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 ด้วยหลักการที่ห่วงใยสุขภาพพี่น้องประชาชน ความสะอาดของชายหาด และความปลอดภัยของระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลที่มีโอกาสได้รับผลกระทบจากก้นบุหรี่ ตนเชื่อมั่นว่า โครงการฯ ดังกล่าว สามารถยกเป็นโครงการต้นแบบที่ช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างครบทุกมิติ 

"วราวุธ"ปลื้ม!! โครงการชายหาดปลอดบุหรี่คว้ารางวัลยอดเยี่ยมระดับโลก "กรมทะเล"ขึ้นรับรางวัลใน"วันงดสูบบุหรี่โลก"

“บุหรี่ไม่เพียงแต่ทำลายสุขภาพของมนุษย์ แต่ยังส่งผลร้ายทำลายต่อสุขภาพของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งหากถูกทิ้งอย่างไร้จิตสำนึก หลายคนเลิกบุหรี่เพราะอยากให้สุขภาพตนดี ระบบนิเวศทางทะเลก็ไม่ต้องการแม้เพียงเศษก้นบุหรี่มาทำร้าย สุขภาพของเขาเช่นกัน” นายวราวุธ กล่าว

"วราวุธ"ปลื้ม!! โครงการชายหาดปลอดบุหรี่คว้ารางวัลยอดเยี่ยมระดับโลก "กรมทะเล"ขึ้นรับรางวัลใน"วันงดสูบบุหรี่โลก"

"วราวุธ"ปลื้ม!! โครงการชายหาดปลอดบุหรี่คว้ารางวัลยอดเยี่ยมระดับโลก "กรมทะเล"ขึ้นรับรางวัลใน"วันงดสูบบุหรี่โลก"

ด้านนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวว่า วันนี้ (31 พ.ค. 2565) ตนในนามของเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) รู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่องค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) ได้ประกาศผลการพิจารณามอบรางวัลประจำปีเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก จำนวน 26 รางวัลจากทั่วโลก โดย “โครงการชายหาดปลอดบุหรี่” ได้รับรางวัลชนะเลิศ World No Tobacco Day Awards 2022 เป็น 1 ใน 4 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

"วราวุธ"ปลื้ม!! โครงการชายหาดปลอดบุหรี่คว้ารางวัลยอดเยี่ยมระดับโลก "กรมทะเล"ขึ้นรับรางวัลใน"วันงดสูบบุหรี่โลก"

"วราวุธ"ปลื้ม!! โครงการชายหาดปลอดบุหรี่คว้ารางวัลยอดเยี่ยมระดับโลก "กรมทะเล"ขึ้นรับรางวัลใน"วันงดสูบบุหรี่โลก"

  สำหรับโครงการ “ชายหาดปลอดบุหรี่” เป็นอีกหนึ่งโครงการแห่งความมุ่งมั่นและตั้งใจที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ผลักดันมาตั้งแต่สมัยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังคงดำรงตำแหน่งอธิบดีโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 นับตั้งแต่ปี 2560 ที่กรม ทช. ได้ดำเนินโครงการชายหาดปลอดบุหรี่

"วราวุธ"ปลื้ม!! โครงการชายหาดปลอดบุหรี่คว้ารางวัลยอดเยี่ยมระดับโลก "กรมทะเล"ขึ้นรับรางวัลใน"วันงดสูบบุหรี่โลก"

 โดยการลงพื้นที่รณรงค์กว่า 1,825 ครั้ง จัดตั้งตู้เพื่อเป็นพื้นที่สำหรับผู้ที่ต้องการสูบบุหรี่ จำนวน หลายสิบตู้ บริเวณชายหาดจัดเก็บขยะก้นบุหรี่บริเวณชายหาดกว่า262 จุด เก็บขยะก้นบุหรี่ได้เฉลี่ยกว่า 3 ล้านชิ้นต่อปี ลดการทิ้งขยะก้นบุหรี่ใหม่เป็นศูนย์ ด้วยความตั้งใจของเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและความร่วมมือของพี่น้องประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำให้โครงการ “ชายหาดปลอดบุหรี่” ประสบความสำเร็จ เป็นที่ประจักษ์ และตนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือเช่นนี้ เพื่อรักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้คงอยู่อย่างสมดุลและยั่งยืน ต่อไป “นายโสภณ กล่าว”

"วราวุธ"ปลื้ม!! โครงการชายหาดปลอดบุหรี่คว้ารางวัลยอดเยี่ยมระดับโลก "กรมทะเล"ขึ้นรับรางวัลใน"วันงดสูบบุหรี่โลก"

"วราวุธ"ปลื้ม!! โครงการชายหาดปลอดบุหรี่คว้ารางวัลยอดเยี่ยมระดับโลก "กรมทะเล"ขึ้นรับรางวัลใน"วันงดสูบบุหรี่โลก"

"วราวุธ"ปลื้ม!! โครงการชายหาดปลอดบุหรี่คว้ารางวัลยอดเยี่ยมระดับโลก "กรมทะเล"ขึ้นรับรางวัลใน"วันงดสูบบุหรี่โลก"