กรมทะเล จับมือ พันธมิตร แถลงข่าว โครงการ "Go Green Active กิจกรรมดำน้ำอนุรักษ์ ทำลายสถิติโลก"

กรมทะเล จับมือ เอ็มซีเอ็ม การท่องเที่ยวฯ และพันธมิตร แถลงข่าว โครงการ "Go Green Active กิจกรรมดำน้ำอนุรักษ์ ทำลายสถิติโลก"

    วันที่ 6 ตุลาคม 2565 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ร่วมกับบริษัท เอ็มซีเอ็ม คอมมูนิเคชั่น จำกัด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และหน่วยงานพันธมิตร จัดงานแถลงข่าว โครงการ "Go Green Active กิจกรรมดำน้ำอนุรักษ์ ทำลายสถิติโลก" โดยมีนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยคุณสิริรักษ์ ศิริพงษ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็มซีเอ็ม คอมมูนิเคชั่น จำกัด นายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคใต้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นางรัชดาภรณ์ โออิน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต และดร. อิทธิกร ขำเดช นายกสมาคม Thai Life Saving 

กรมทะเล จับมือ พันธมิตร แถลงข่าว โครงการ "Go Green Active กิจกรรมดำน้ำอนุรักษ์ ทำลายสถิติโลก"
   กล่าวถึงความสำคัญของโครงการฯ ในการนี้มีนายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก ทช. บริษัท เอ็มซีเอ็ม คอมมูนิเคชั่น จำกัด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ตลอดจนหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมงานแถลงข่าว ณ ห้องประชุมจารุวัสตร์ ชั้น 10 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

กรมทะเล จับมือ พันธมิตร แถลงข่าว โครงการ "Go Green Active กิจกรรมดำน้ำอนุรักษ์ ทำลายสถิติโลก"
   สำหรับการจัดแถลงข่าวในครั้งนี้ เป็นการประชาสัมพันธ์โครงการ "Go Green Active กิจกรรมดำน้ำอนุรักษ์ ทำลายสถิติโลก"  ให้ประชาชนที่สนใจได้ทราบถึงกำหนดการ รูปแบบการจัดกิจกรรม และรายละเอียดต่างๆ ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากหน่วยงานพันธมิตร ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนเป็นอย่างดี โดยกรม ทช. ในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบดูแล อนุรักษ์แนวปะการัง และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล พร้อมสนับสนุนโครงการฯ อย่างเต็มที่ อธิบดี ทช. กล่าวว่า กรม ทช. พร้อมสนับสนุนยานพาหนะ อาหาร อุปกรณ์ดำน้ำ เจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญ 30 นาย และเครือข่ายอาสาสมัครนักดำน้ำ จำนวน 200 คน เข้าร่วมโครงการฯ โดยจะจัดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่แนวปะการังประมาณ 13,932 ไร่

กรมทะเล จับมือ พันธมิตร แถลงข่าว โครงการ "Go Green Active กิจกรรมดำน้ำอนุรักษ์ ทำลายสถิติโลก"

    กรมทะเล จับมือ พันธมิตร แถลงข่าว โครงการ "Go Green Active กิจกรรมดำน้ำอนุรักษ์ ทำลายสถิติโลก"

  และอ่าวป่าตองประมาณ 633.42 ไร่ ปัญหาผลกระทบและสาเหตุสำคัญที่ทำให้แนวปะการังมีสภาพเสื่อมโทรมอย่างหนึ่งคือผลกระทบจากขยะที่ปกคลุมบนแนวปะการัง โครงการดังกล่าวถือเป็นโครงการที่ดีที่อาสาสมัครนักดำน้ำจะร่วมด้วยช่วยกันเก็บขยะใต้น้ำ รวมถึงฟื้นฟูแนวปะการัง ซึ่งกรมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมดังกล่าวจะช่วยประชาสัมพันธ์ ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี และการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยว ประชาชน ผู้ประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้องให้เห็นความสำคัญ ช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

 

กรมทะเล จับมือ พันธมิตร แถลงข่าว โครงการ "Go Green Active กิจกรรมดำน้ำอนุรักษ์ ทำลายสถิติโลก"

กรมทะเล จับมือ พันธมิตร แถลงข่าว โครงการ "Go Green Active กิจกรรมดำน้ำอนุรักษ์ ทำลายสถิติโลก"

ตลอดจนรณรงค์ลดปริมาณขยะ ลดผลกระทบของขยะที่มีต่อแนวปะการัง ลดความเสี่ยงอันตรายต่อสัตว์ทะเลหายากต่อไป นอกจากนี้ กรมฯ จะดำเนินการจัดงาน “มหกรรม ทส. พบประชาชน : ทรัพยากรสร้างมูลค่า พัฒนาคุณภาพชีวิต ปลุกจิตสำนึก รักสิ่งแวดล้อม พร้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ” ในห้วงเดียวกันกับการจัดโครงการฯ ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 20 พฤศจิกายน 2565 ณ บริเวณหาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต 

กรมทะเล จับมือ พันธมิตร แถลงข่าว โครงการ "Go Green Active กิจกรรมดำน้ำอนุรักษ์ ทำลายสถิติโลก"
     ทั้งนี้ โครงการฯ จะเปิดรับสมัครเพื่อเฟ้นหานักดำน้ำ จำนวน 1,000 ท่าน ร่วม CLEAN & GREEN ไปด้วยกัน เพื่อบันทึกสถิติความยิ่งใหญ่ลง Guinness World Records รวมทั้งยังเป็นการร่วมกันฟื้นฟูการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตให้กลับมาอวดสายตาชาวโลกอย่างสวยงามอีกครั้ง สำหรับท่านใดที่สนใจโครงการฯ และอยากร่วมสร้างประวัติศาสตร์ที่สำคัญ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ https://www.gogreenactive.com/home/index.html หรือเบอร์โทรศัพท์ 088-795-0953

กรมทะเล จับมือ พันธมิตร แถลงข่าว โครงการ "Go Green Active กิจกรรมดำน้ำอนุรักษ์ ทำลายสถิติโลก"