แจกวิธีคำนวณ"ดอกเบี้ย" แบบลดต้นลดดอก

ดอกเบี้ยลดต้นลดดอกเป็นดอกเบี้ยที่ใช้กับสินเชื่อเกือบทุกประเภท ดังนั้นจึงควรทราบวิธีคำนวณดอกเบี้ยลดต้นลดดอกเอาไว้เพื่อจะได้จัดสรรเงินถูกต้อง

แจกวิธีคำนวณ\"ดอกเบี้ย\" แบบลดต้นลดดอก


ดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกเป็นดอกเบี้ยที่ใช้กับสินเชื่อเกือบทุกประเภทเช่นสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยสินเชื่อส่วนบุคคลเป็นต้นทำให้การทราบวิธีคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกที่ถูกต้องจะช่วยให้คุณสามารถบริหารจัดการและเตรียมเงินที่ต้องผ่อนชำระในแต่ละเดือนได้อย่างเป็นระเบียบแล้วดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกคืออะไร? มีวิธีคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกอย่างไรบ้าง? เรารวมมาให้แล้ว

 

ทำความรู้จักดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
ดอกเบี้ยลดต้นลดดอก (Effective Rate) คือดอกเบี้ยที่คำนวณจากเงินต้นที่เหลือในทุก ๆ งวดอธิบายง่าย ๆ คือเมื่อผ่อนชำระบางส่วนไปแล้วดอกเบี้ยที่จะต้องชำระในงวดต่อไปก็จะน้อยลงเรื่อย ๆ ซึ่งในการผ่อนชำระแต่ละครั้งก็จะมีการคิดค่างวดที่แตกต่างกันออกไปตามจำนวนเงินต้นที่เหลืออยู่

แจกวิธีคำนวณ\"ดอกเบี้ย\" แบบลดต้นลดดอก


ข้อดีของดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก


ข้อดีของดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกที่สำคัญก็คือเมื่อผ่อนชำระในแต่ละงวดอัตราดอกเบี้ยที่จะต้องจ่ายในงวดต่อไปก็จะถูกลงเรื่อย ๆ ยิ่งถ้าเดือนไหนสามารถจ่ายค่างวดได้เพิ่มขึ้นก็จะยิ่งทำให้เงินต้นที่ต้องผ่อนเหลือน้อยลงและจ่ายดอกเบี้ยน้อยลงตามไปด้วยเหมาะกับผู้ที่มีแผนจะหาเงินก้อนมาโปะเพื่อให้หนี้หมดไว ๆ


ข้อควรระวังของดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก


แม้ว่าดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกจะมีข้อดีที่น่าสนใจกว่าดอกเบี้ยประเภทอื่น ๆ คือยิ่งผ่อนชำระมากเท่าไหร่ดอกเบี้ยก็จะน้อยลงเท่านั้นในทางกลับกันหากคุณผิดนัดชำระหรือจ่ายล่าช้าดอกเบี้ยก็จะถูกคิดจากยอดเงินต้นคงเหลือไปเรื่อย ๆ ซึ่งอาจจะทำให้คุณต้องจ่ายค่าดอกเบี้ยมากขึ้นกว่าเดิมและยังอาจมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มขึ้นรวมถึงอาจจะต้องผ่อนชำระยาวขึ้นกว่าเดิมอีกด้วย


 


วิธีคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก


สำหรับวิธีคำนวณดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกที่ต้องจ่ายในแต่ละงวดนั้นจะต้องนำเงินต้นคงเหลือในงวดนั้น ๆ มาคำนวณตามสูตรดังนี้ (จำนวนเงินต้นคงเหลือ x อัตราดอกเบี้ย) / 365 x 31 = จำนวนที่นำไปหักดอกเบี้ยในแต่ละเดือน (31 = คิดอัตราดอกเบี้ยเป็นรายวัน) ยกตัวอย่างเช่นเงินต้นคงเหลือ 20,000 บาทอัตราดอกเบี้ย 20% ต่อปีก็จะมีอัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายในงวดนั้น = (20,000 x 20% x 30) / 365 = 328 บาท

แจกวิธีคำนวณ\"ดอกเบี้ย\" แบบลดต้นลดดอก


และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกที่เรารวบรวมมาให้ เมื่อได้ทำความรู้จักและทราบวิธีคำนวณไปแล้วก็สามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ได้เลย ซึ่งดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกนี้ก็จะใช้ในการคำนวณทั้งสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยสำหรับคนที่มีโฉนดที่ดินอยากได้เงินสินเชื่อรถยนต์และสินเชื่อส่วนบุคคล