ทำหมันฟรี นนทบุรี ร่วมมือ 7-11 จัดงาน “ชุมชนคนรักหมา 4 ขาหน้าเซเว่น ครั้งที่ 1”

จ. นนทบุรี ร่วมกับ เซเว่น อีเลฟเว่น จัดงาน “ชุมชนคนรักหมา 4 ขาหน้าเซเว่น ครั้งที่ 1” บริการทำหมันสุนัขและแมว พร้อมบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เนื่องในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก

จังหวัดนนทบุรี, ปศุสัตว์ จ.นนทบุรี ร่วมกับ เซเว่น อีเลฟเว่น จัดกิจกรรมเนื่องในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก 28 กันยา 2566 ภายใต้โครงการ “ชุมชนคนรักหมา 4 ขาหน้าเซเว่น” เพื่อบริการทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนับบ้าฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อลดการเกิดโรคทางระบบสืบพันธุ์ ลดพฤติกรรมก้าวร้าว และเพื่อสุขภาพที่ดีของสัตว์เลี้ยงในระยะยาว โดยมีบริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด (พีซีจี) และ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลเพ็ทฟู้ด จำกัด (เจอร์ไฮ) ร่วมนำอาหารสุนัขและอาหารแมว มามอบให้กับประชาชนที่มาร่วมงาน ตั้งแต่เวลา 8.30-12.00 น. ณ ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น สาขา 18555 (แยกนนทบุรี-รัตนาธิเบศร์) ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

ทำหมันฟรี นนทบุรี ร่วมมือ 7-11 จัดงาน “ชุมชนคนรักหมา 4 ขาหน้าเซเว่น ครั้งที่ 1”

ทำหมันฟรี นนทบุรี ร่วมมือ 7-11 จัดงาน “ชุมชนคนรักหมา 4 ขาหน้าเซเว่น ครั้งที่ 1”

โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณพัฒนสิน อำขำ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) จังหวัดนนทบุรี, น.สพ.ไทยวิวัฒน์ วรรณสุข ปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี นำทีมสัตวแพทย์พร้อมเจ้าหน้าที่จากกรมปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี มาให้บริการทำหมันสุนัขและแมว พร้อมด้วย คุณสมภพ ตะราษี ผู้จัดการทั่วไป บมจ.ซีพี ออลล์ และคุณรติชา วิริวุฒิกร ผู้จัดการทั่วไป บมจ.ซีพี ออลล์ ร่วมงาน

ทำหมันฟรี นนทบุรี ร่วมมือ 7-11 จัดงาน “ชุมชนคนรักหมา 4 ขาหน้าเซเว่น ครั้งที่ 1”

โครงการ “ชุมชนคนรักหมา” จัดตั้งขึ้นโดย ประสานงานบรรเทาสาธารณภัยบมจ.ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่นเดลิเวอรี่ ตั้งแต่ปี 2557 ประกอบด้วย การอบรมแลกเปลี่ยนความรู้ในการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้องเพื่อลดการทอดทิ้งสัตว์ให้กับผู้เลี้ยงและคนในชุมชน, การทำหมันสุนัขและแมวร่วมกับภาครัฐ เพื่อลดจำนวนของสุนัข แมวจรจัด และลดอัตราความเสี่ยงในการเกิดโรคร้ายแรงในสุนัขและแมว รวมถึงการสนับสนุนการบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและจำกัดเห็บ หมัด พร้อมติดตามผลสุขภาพของสุนัขและแมวในโครงการ 

โดยปัจจุบันซีพี ออลล์ ได้ร่วมกับ บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด (พีซีจี) และบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลเพ็ทฟู้ด จำกัด (เจอร์ไฮ) ในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกันในการส่งมอบอาหารสุนัขและแมวให้กับชุมชนที่ร่วมเข้าโครงการฯ และเข้าช่วยเหลือสุนัขและแมวที่ประสบภัยธรรมชาติต่างๆ ต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 9 ปี เป็นไปตามปณิธานองค์กร “Giving & Sharing” ของซีพี ออลล์

ทำหมันฟรี นนทบุรี ร่วมมือ 7-11 จัดงาน “ชุมชนคนรักหมา 4 ขาหน้าเซเว่น ครั้งที่ 1”

ทำหมันฟรี นนทบุรี ร่วมมือ 7-11 จัดงาน “ชุมชนคนรักหมา 4 ขาหน้าเซเว่น ครั้งที่ 1”

ทำหมันฟรี นนทบุรี ร่วมมือ 7-11 จัดงาน “ชุมชนคนรักหมา 4 ขาหน้าเซเว่น ครั้งที่ 1”