ปรับโฉม ถ.พระราม 4 นำสายสื่อสารลงดิน พร้อมรองรับโครงการสายไฟฟ้าใต้ดิน MEA

ปรับโฉม! ถ.พระรามที่ 4 นำสายสื่อสารลงใต้ดินต่อเนื่อง พร้อมรองรับโครงการสายไฟฟ้าใต้ดิน MEA โดยการรื้อสายสื่อสารในพื้นที่ดังกล่าวมีแผนจะดำเนินการต่อเนื่องถึงเดือน พฤษภาคม 2567

MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม และภาคีเครือข่าย ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานรื้อสายสื่อสาร ถนนพระรามที่ 4 ตั้งแต่ บริเวณสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) ถึง บริเวณแยกสามย่าน ระยะทาง 1.5 กิโลเมตร หลังจากดำเนินการจัดทำระบบสายสื่อสารใต้ดินแล้วเสร็จ โดยการรื้อสายสื่อสารในพื้นที่ดังกล่าวมีแผนจะดำเนินการต่อเนื่องถึงเดือน พฤษภาคม 2567 

 

ปรับโฉม ถ.พระราม 4 นำสายสื่อสารลงดิน พร้อมรองรับโครงการสายไฟฟ้าใต้ดิน MEA

อย่างไรก็ตาม ภาพรวมการนำสายสื่อสารลงใต้ดินของ ถนนพระรามที่ 4 ทั้งหมด จะดำเนินการตั้งแต่ บริเวณสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) ถึง แยกถนนสุขุมวิท รวมระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร มีแผนดำเนินการในปี 2567 โดยการนำสายสื่อสารนี้ยังเป็นหนึ่งในขั้นตอนเตรียมความพร้อมรองรับโครงการสายไฟฟ้าใต้ดินของ MEA ที่มีภาพรวมแผนดำเนินงานในพื้นที่ ถนนพระรามที่ 4 ตั้งแต่ บริเวณสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) ถึง บริเวณซอยโรงงานยาสูบ รวมระยะทาง 3.8 กิโลเมตร ซึ่งมีกำหนดแล้วเสร็จทั้งหมดภายในปี 2572

 

ปรับโฉม ถ.พระราม 4 นำสายสื่อสารลงดิน พร้อมรองรับโครงการสายไฟฟ้าใต้ดิน MEA

 

ทั้งนี้ ปี 2567 MEA และหน่วยงานภาคี มีแผนนำสายสื่อสารลงใต้ดินจำนวน 29 เส้นทาง ระยะทางรวมกว่า 61 กิโลเมตร ประกอบด้วยพื้นที่บางช่วงของถนนสายสำคัญต่าง ๆ เช่น ถนนอโศกมนตรี ถนนศรีอยุธยา ถนนพระรามที่ 4 และถนนจรัญสนิทวงศ์ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าให้มีระเบียบเรียบร้อย รวมระยะทางกว่า 570 กิโลเมตร เฉลี่ยดำเนินงานเดือนละ 45 กิโลเมตร และในปี 2568 ยังมีเป้าหมายจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้ารวมระยะทาง 800 กิโลเมตร ซึ่งในส่วนนี้ MEA ได้สนับสนุนการติดตั้งคอนสายสื่อสารเพื่อใช้สำหรับการยึดสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า ดำเนินการควบคุมให้ติดตั้งสายสื่อสารตามมาตรฐาน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การติดตั้งสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของ MEA รวมถึงการจัดทำระบบบริหารจัดการข้อมูลสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า Smart CCM (Smart Communication Cable Management) เพื่อให้บริการขออนุญาตติดตั้งสายสื่อสารแบบออนไลน์ (Online) บันทึกข้อมูลของสายสื่อสาร และแผนผังเส้นทางที่ติดตั้งสายสื่อสารในแผนที่ภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) ของ MEA ช่วยบริหารจัดการข้อมูลสายสื่อสารที่ติดตั้งขึ้นใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปรับโฉม ถ.พระราม 4 นำสายสื่อสารลงดิน พร้อมรองรับโครงการสายไฟฟ้าใต้ดิน MEA

 

สำหรับประชาชนที่พบเห็นปัญหาสายสื่อสารรกรุงรัง สายสื่อสารหลุดห้อยไม่ปลอดภัย เสาสื่อสารชำรุด สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน กสทช. โทร. 1200 หรือ LINE@ : @nbtc1200 หรือคลิก https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=nbtc1200 หรือพบว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าของ MEA ชำรุด อยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัย สามารถแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟน ใช้งานได้ทั้งผ่านระบบ iOS และAndroid หรือสอบถามผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ได้แก่ Facebook: การไฟฟ้านครหลวง MEA X: @mea_news และ Line: MEA Connect (@MEAthailand) สัญลักษณ์โล่สีเขียวนำหน้าชื่อบัญชีทางการ เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center Online 1130 ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

 

ปรับโฉม ถ.พระราม 4 นำสายสื่อสารลงดิน พร้อมรองรับโครงการสายไฟฟ้าใต้ดิน MEA

 

#รื้อสายสื่อสาร
#ถนนพระราม4 #หน่วยงานภาคี
#ผู้ประกอบการโทรคมนาคม 
#การไฟฟ้านครหลวง #MEA 
#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

 

ปรับโฉม ถ.พระราม 4 นำสายสื่อสารลงดิน พร้อมรองรับโครงการสายไฟฟ้าใต้ดิน MEA

 

ปรับโฉม ถ.พระราม 4 นำสายสื่อสารลงดิน พร้อมรองรับโครงการสายไฟฟ้าใต้ดิน MEA