กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดงานเสวนาวิชาการ "สิ่งพิมพ์ : วิกฤตคือโอกาสฯ"

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม ได้ที่ www.tnews.co.th

 

การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคดิจิตอล และพฤติกรรมผู้บริโภคสื่อที่เปลี่ยนไป ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อสื่อสิ่งพิมพ์ในปัจจุบัน โดยจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ในช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมา สำนักพิมพ์หลายแห่งต้องปิดตัวลงอย่างน่าเสียดาย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จึงได้จัดงานเสวนาทางวิชาการ ภายใต้หัวข้อ "สิ่งพิมพ์ : วิกฤตคือโอกาส และบทบาทของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์"  โดยได้เชิญวิทยากรชั้นนำในแวดวงสื่อสิ่งพิมพ์ในเมืองไทย มาร่วมให้ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนสื่อสิ่งพิมพ์ให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคลดิจิตอลอีกด้วย รายละเอียดจะเป็นอย่างไร ติดตามได้จากรายงานพิเศษ ชิ้นนี้

 

 

 

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดงานเสวนาวิชาการ "สิ่งพิมพ์ : วิกฤตคือโอกาสฯ"

 

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดงานเสวนาวิชาการ "สิ่งพิมพ์ : วิกฤตคือโอกาสฯ"

 

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดงานเสวนาวิชาการ "สิ่งพิมพ์ : วิกฤตคือโอกาสฯ"

 

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดงานเสวนาวิชาการ "สิ่งพิมพ์ : วิกฤตคือโอกาสฯ"

 

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดงานเสวนาวิชาการ "สิ่งพิมพ์ : วิกฤตคือโอกาสฯ"