สุดซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ!! มูลนิธิราชประชานุเคราะห์มอบทุนพระราชทาน เพื่อการศึกษาแก่นักเรียนที่บิดามารดาเสียชีวิตจากอุทกภัย

ติดตามข่าวสารได้ที่ www.tnews.co.th

วันที่ 18 เม.ย. 2560 ที่ห้องประชุมศรีวิชัย ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช พล.ต.ต.อรรถกฤษณ์ ธารีฉัตร เลขาธิการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์แก่นักเรียนที่บิดาหรือมารดาเสียชีวิตจากอุทกภัยในช่วงเดือนธันวาคม 2559 ถึงเดือนมกราคม 2560 จำนวน 8 ราย และมอบสิ่งของพระราชทานแก่นักเรียนกำพร้าจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 11 ราย มีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช รองผู้ว่าราชการจังหวัด คณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช นายอำเภอ และผู้ปกครอง นักเรียน ให้การต้อนรับและร่วมในพิธี

สุดซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ!! มูลนิธิราชประชานุเคราะห์มอบทุนพระราชทาน เพื่อการศึกษาแก่นักเรียนที่บิดามารดาเสียชีวิตจากอุทกภัย

เลขาธิการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เกิดขึ้นมากว่า 50 ปีแล้ว ที่แหลมตะลุมพุก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช เมื่อปี 2505 เป็นที่กำเนิดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์เมื่อปี 2506 หลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชทานความช่วยเหลือและระดมความช่วยเหลือจากส่วนกลางในคราวนั้น ครอบครัวที่เสียชีวิต ลูกกำพร้าที่สูญเสียบิดามารดาหัวหน้าครอบครัว ทรงพระราชทานทุนการศึกษาและโรงเรียน อาจจะเรียกได้ว่าในคราวเกิดภัยพิบัติที่แหลมตะลุมพุก อ.ปากพนัง เป็นตัวแบบได้ทรงวางรากฐานการช่วยเหลือพสกนิกรในยามเกิดภัยพิบัติได้อย่างชัดเจน ในเบื้องต้นคือการช่วยเหลือในเรื่องเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องนุ่งห่มให้ดำรงชีวิตอยู่ได้และกำลังใจ ในเรื่องของความยั่งยืนนั้นคือเรื่องของการศึกษา ลูกหลานที่แหลมตะลุมพุกที่สูญเสียหัวหน้าครอบครัวก็กลายเป็นเด็กที่ขาดผู้ปกครองดูแล ทรงวางรูปแบบไว้ว่าเด็กจะต้องเจริญเติบโตขึ้นไปนั้นต้องเป็นคนดีและมีความรู้ จึงทรงสร้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์บ้านปลายแหลมขึ้นเป็นโรงเรียนแรก และพระราชทานทุนการศึกษาแก่เด็กกำพร้าให้เรียนสูง ๆ เท่าที่จะเรียนได้ ซึ่งลูกกำพร้าบางคนได้เรียนจบเป็นด๊อกเตอร์ เป็นรองอธิการบดีมหาวิทยาลัย และยังมีมากมาย
สุดซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ!! มูลนิธิราชประชานุเคราะห์มอบทุนพระราชทาน เพื่อการศึกษาแก่นักเรียนที่บิดามารดาเสียชีวิตจากอุทกภัย
ส่วนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์นั้นหมายความว่าพระราชากับประชาชนช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในยามมีภัย และทรงวางบุคคลที่เป็นตัวแทนต่างพระเนตรพระกรรณไว้ในทุกจังหวัด คือผู้ว่าราชการจังหวัดนั่นเอง ที่ทำอีกหน้าที่หนึ่งคือประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด ส่วนผู้ที่ได้รับทุนพระราชทานจะได้รับทุนปีละ 2 ครั้งต่อเนื่องไปจนจบการศึกษาซึ่งเป็นการเริ่มต้นการช่วยเหลือแบบยั่งยืน นี้คือพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงวางรากฐานไว้ ส่วนที่พสกนิกรตอบแทนในพระมหากรุณาธิคุณคือการเลี้ยงลูกให้ดี ตั้งใจทำมาหากินเป็นคนดี ซึ่งในความโชคร้ายที่เราสูญเสียหัวหน้าครอบครัว แต่เราคือผู้โชคดีที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระเจ้าอยู่หัวโดยตรง ดังนั้นสิ่งที่เราจะทำถวายท่านในเรื่องความกตัญญูกตเวทีนั้นคือการเป็นคนดี เรียนเก่งมากเก่งน้อยแล้วแต่สติปัญญา แต่การกระทำความดีให้ประจักษ์นั้น ไม่ได้อยู่ที่สติและปัญญา แต่อยู่ที่ส่วนลึกของจิตใจว่าเราได้คิดดีทำดีเป็นการตอบแทนบุญคุณพระมหากษัตริย์ พ่อแม่ และแผ่นดินบ้านเกิด

ภาพ/ข่าว ธีศักดิ์ อักษรกูล  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค  สำนักข่าวทีนิวส์  จ.นครศรีธรรมราช