ติดตามข่าวสารได้ที่ www.tnews.co.th

            นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดงาน เครือข่ายชุมชนต้นแบบรักษ์นกยูงและเทศกาลนับนกยูงไทยแห่งป่าเวียงลอ ครั้งที่ 1 ณ วัดกู่ผางลาง ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา เพื่อเป็นการสร้างต้นแบบการอนุรักษ์นกยูงไทยอย่างเป็นรูปธรรม สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนกยูงกับชุมชนควบคู่กับการเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ให้คงอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขระหว่างนกยูงกับคนในชุมชน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ อปท.ในพื้นที่ ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก

 

ห้ามพลาด..!! ชาวพะเยาเปิดท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิญชมนกยูงไทยแห่งป่าเวียงลอ รับหนาวนี้..

ห้ามพลาด..!! ชาวพะเยาเปิดท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิญชมนกยูงไทยแห่งป่าเวียงลอ รับหนาวนี้..

 

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดแสดงของดีเมืองจุนและเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา , การประกวดภาพถ่ายนกยูงไทยแห่งป่าเวียงลอ , การประกวดหุ่นไล่กาอนุรักษ์นกยูงไทย , การประกวดวาดภาพวิถีชุมชนอนุรักษ์นกยูงไทย , กาดคนเมืองล้านนาและผลิตภัณฑ์ของดีเมืองจุน , การเสวนาโดยวิทยากรพิเศษระดับประเทศ “Next  Step การขับเคลื่อนเครือข่ายชุมชนรักษ์นกยูงไทย , เครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนพะเยา , นิทรรศการเชิงวิชาการสู่ชุมชน , ดนตรีพื้นเมืองล้านนา , และขันโตกยามเย็น “ลานรักษ์ ข่วงนกยูง”

 

ห้ามพลาด..!! ชาวพะเยาเปิดท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิญชมนกยูงไทยแห่งป่าเวียงลอ รับหนาวนี้..

ห้ามพลาด..!! ชาวพะเยาเปิดท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิญชมนกยูงไทยแห่งป่าเวียงลอ รับหนาวนี้..

            ทั้งนี้ จุดสำคัญที่นักดูนกจะเข้าสำรวจนกยูง ได้แก่ ลานรักษ์ข่วงนกยูง ชุมชนบ้านร่องหาด ชุมชนศรีเมืองชุม ชุมชนบ้านเซี๊ยะ และชุมชนบ้านกิ่วแก้ว โดยข่วงนกยูงบ้านกิ่วแก้ว ถนนพะเยา-จุน หมู่ 8 ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา ถือเป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งในการอนุรักษ์นกยูง และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชมนกยูง ซึ่งที่ผ่านมาฝูงนกยูงที่อาศัยอยู่ตามป่าเวียงลอได้พากันบินลงมาหาอาหารกิน ทำให้พืชผลทางการเกษตรที่ชาวบ้านปลูกไว้ได้รับความเสียหาย จนกระทั้งปี 2552 ชาวบ้านในชุมชนบ้านกิ่วแก้วได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งข่วงนกยูงบ้านกิ่วแก้วขึ้นมา เพื่อให้นกยูงที่ลงมาหากินอาหารไม่ให้ไปรบกวนพืชไร่ของชาวบ้าน ขณะเดียวกันยังได้สร้างข่วงนกยูงกระจายไปตามแนวป่าเวียงลอ รวม 5 ข่วง เพื่อให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา และนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศเดินทางมาศึกษาและดูนกยูงที่ข่วงนกยูงดังกล่าว รวมถึงรับเป็นการต้อนรับเทศกาลท่องเที่ยวช่วงฤดูหนาวนี้ด้วย

ห้ามพลาด..!! ชาวพะเยาเปิดท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิญชมนกยูงไทยแห่งป่าเวียงลอ รับหนาวนี้..

ห้ามพลาด..!! ชาวพะเยาเปิดท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิญชมนกยูงไทยแห่งป่าเวียงลอ รับหนาวนี้..

ห้ามพลาด..!! ชาวพะเยาเปิดท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิญชมนกยูงไทยแห่งป่าเวียงลอ รับหนาวนี้..

ห้ามพลาด..!! ชาวพะเยาเปิดท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิญชมนกยูงไทยแห่งป่าเวียงลอ รับหนาวนี้..

ห้ามพลาด..!! ชาวพะเยาเปิดท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิญชมนกยูงไทยแห่งป่าเวียงลอ รับหนาวนี้..

ห้ามพลาด..!! ชาวพะเยาเปิดท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิญชมนกยูงไทยแห่งป่าเวียงลอ รับหนาวนี้..

ห้ามพลาด..!! ชาวพะเยาเปิดท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิญชมนกยูงไทยแห่งป่าเวียงลอ รับหนาวนี้..

ห้ามพลาด..!! ชาวพะเยาเปิดท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิญชมนกยูงไทยแห่งป่าเวียงลอ รับหนาวนี้..

ห้ามพลาด..!! ชาวพะเยาเปิดท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิญชมนกยูงไทยแห่งป่าเวียงลอ รับหนาวนี้..

ภาพ/ข่าว ปัณณวิชย์  อยู่ดี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จังหวัดพะเยา

logo-pwa

เพิ่ม Tnews

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด