ติดตามข่าวสารได้ที่ www.tnews.co.th

วันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2561 ที่หอประชุม 200ปี อาคารมหามกุฎราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา นายจรรัสชัย โชครุ่งเรืองสกุล รอง ผวจ.โคราช เป็นประธานในพิธีเปิดการประมอบนโยบาย และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การขับเคลื่อนหลักสูตร”ธรรมศึกษา”โดยมี นายพิทยา ไชยมงคล ผอ. สำนัก เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 นครราชสีมา นำผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 50 โรงของจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมรับทราบนโยบายและลงนามในบันทึกข้อตกลง ในการจัดการเรียนการสอนวิชา”ธรรมศึกษาฝ่ายหนึ่ง กับ พระราชสีมาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา(ฝ่ายมหานิกาย) และ พระวินัยโมลี รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา(ฝ่ายธรรมยุต)อีกฝ่ายหนึ่ง

ระดมสมอง.!! หลักสูตร “ธรรมศึกษา” ดึง 50 ผอ.โรงเรียนมัธยม ลงนามตกลง MOU จัดหลักสูตรโคราชเมืองพุทธ  (ชมคลิป)

พระราชสีมาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า จากการเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนวิชา“ธรรมศึกษา”ในระดับชั้นมัธยมศึกษา ตามที่ได้มีการทำบันทึกข้อตกลงระหว่าง สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง กระทรวงศึกษาธิการ และ สำนักงานพระพุทธศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เมื่อปี 2558 ที่ผ่านมา สถานศึกษาในจังหวัดได้ติดตาม ประเมินผลการสอนของคณะครูที่ทั้งพระภิกษุและคณาจารย์ในจังหวัด  ปรากฏว่าผลการเรียนวิชาธรรมศึกษามีผลงานก้าวหน้า เป็นอย่างมากโดยโรงเรียน หลายแห่งได้รับรางวัลสถานศึกษา และมีผู้สอบวิชาธรรมศึกษาได้เป็นอันดับ 1 ของประเทศ

ระดมสมอง.!! หลักสูตร “ธรรมศึกษา” ดึง 50 ผอ.โรงเรียนมัธยม ลงนามตกลง MOU จัดหลักสูตรโคราชเมืองพุทธ  (ชมคลิป)

ทั้งคณะธรรมยุต และคณะมหานิกาย ตั้งแต่ 2555 เป็นต้นมา และเพื่อให้มีการจัดสอนธรรมศึกษาให้เต็มพื้นที่ของจังหวัด จึงได้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันในวันนี้กับโรงเรียนมัธยม 50 แห่งใน 32 อำเภอของจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นการเปิดหลักสูตรธรรมศึกษาให้เต็มพื้นที่ ซึ่งเชื่อว่าวิชา”ธรรมศึกษา”จะสามารถขัดเกลาโน้มนาวจิตใจของเยวาวชนในจังหวัดนครราชสีมา ได้เข้าถึงหลักธรรมพระพุทธศาสนา อันเป็นศาสนาสำคัญของโลก ซึ่งสามารถทำให้เยาวชนมีคุณธรรมประจำใจ ทำให้เป็นคนดีของสังคม เป็นพลังสำคัญของประเทศชาติต่อไปในอนาคตด้วย

ระดมสมอง.!! หลักสูตร “ธรรมศึกษา” ดึง 50 ผอ.โรงเรียนมัธยม ลงนามตกลง MOU จัดหลักสูตรโคราชเมืองพุทธ  (ชมคลิป)

ภาพ/ข่าว กัญศลักษณ์ รุ่งสุขประเสริฐ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จังหวัดนครราชสีมา