ติดตามข่าวสารได้ที่ www.tnews.co.th

                      วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 นายศิลปะ ชัยเรือนสูง นายอำเภอปะเหลียน นางศศิกาญจน์ ศรีจันทร์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการสำนักงานพมจ.ตรัง และนางสาวอภิญญา แอสนั่น เจ้าของร้านเสริมสวยอภิญญาบิวตี้ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านของผู้ที่ประสบปัญหาทางสังคม พื้นที่ หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,9,10 ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง จากการลงพื้นที่สำรวจพบมีผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยติดเตียง ทั้งหมด 14 ราย และได้มอบเงินสดช่วยเหลือเบื้องต้น รายละ 1,000 บาท พร้อมเจ้าของร้านเสริมสวยที่มีจิตอาสาลงตัดผมฟรีผู้ป่วยติดเตียง มอบเสื้อกระเช้า ผ้าโสร่งผ้าถุง และแพมเพิส ให้สำหรับผู้ป่วยที่เป็นคนพิการด้วย

พม.ตรัง ปฏิบัติการเชิงรุก ลุยพื้นที่ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ตัดผมฟรี ผู้สูงอายุป่วยพิการติดเตียง

                     โดยเฉพาะบ้านของนางหนู กาสาด อายุ 80 ปี อยู่บ้านเลขที่ 17 ม.3 ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ต้องเลี้ยงดูหลานทั้งหมด 3 คน ซึ่งเป็นผู้พิการแต่กำเนิด 1 คน คือน.ส.มุทิตา กาสาด อายุ 18 ปี ส่วนอีก 2 คน ปกติ แต่โดนบิดามารดาทอดทิ้งไปตั้งแต่ยังเล็ก ประกอบกับที่บ้านไม่มีห้องน้ำ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าช่วยเหลือเพื่อซ่อมแซมต่อเติมห้องน้ำให้
                     นอกจากนี้ทางหน่วยงาน ได้แนะนำให้แก่ญาติที่ดูแลผู้ป่วยคนพิการ เข้ารับจดทะเบียนคนพิการ และยังได้เบี้ย ยังชีพคนพิการ พร้อมกันนั้น หากญาติต้องดูแล ผู้ป่วยที่ติดเตียงไม่สามารถไปประกอบอาชีพได้ ก็ยังสามารถขอกู้ยืมเงินช่วยเหลือเรื่องอาชีพได้อีกด้วย

พม.ตรัง ปฏิบัติการเชิงรุก ลุยพื้นที่ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ตัดผมฟรี ผู้สูงอายุป่วยพิการติดเตียง

พม.ตรัง ปฏิบัติการเชิงรุก ลุยพื้นที่ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ตัดผมฟรี ผู้สูงอายุป่วยพิการติดเตียง

                     ด้านนางศศิกาญจน์ ศรีจันทร์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการสำนักงานพมจ.ตรัง กล่าวว่า สำนักงาน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดตรัง ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านของผู้ที่ประสบปัญหาทางสังคม โดยจะมีผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงทั้งหมด 14 ราย เป็นเงินสดรายละ 1,000 บาท ซึ่งเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัวเงินช่วยเหลือ เร่งด่วนเฉพาะหน้า ทั้งหมดเป็นหนึ่งหมื่นสี่พันบาท ส่วนในกรณีบ้านของคุณยายที่เลี้ยงดูหลานทั้งสามคน ซึ่งบิดามารดาทอดทิ้ง และที่บ้านไม่มีห้องน้ำ ซึ่งทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะช่วยเหลือเรื่องการปรับปรุงที่อยู่อาศัย และมีการช่วยเหลือเรื่องค่าวัสดุในซ่อมแซม ที่อยู่อาศัย และห้องน้ำให้คุณยาย และจะร่วมกับทางนายอำเภอปะเหลียน ซึ่งจะมาดูเรื่องค่าแรงและแรงงาน ที่จะมาช่วยก่อสร้างให้คุณยาย และจะเป็น 2 ส่วนรวมทั้งพื้นที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้านอีกด้วย และในส่วนของน้องที่เป็นคนพิการ ตั้งแต่กำเนิด จากการสอบถามคุณยาย ฉันควรจะยินดีที่จะให้ทางหน่วยงาน ส่งเข้ารับการสงเคราะห์ในสถานสงเคราะห์คนพิการ ทาง กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะได้ทำการประสาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกทีหนึ่ง เรื่องการเข้ารับการสงเคราะห์ของคนพิการ ส่วนในเรื่องของเด็กอีก 2 คนจะต้องทำการสอบถามครอบครัวอีกที คุณยายอยากจะดูแลเองไหม หรือเด็กทั้งสองคนก็อาจจะช่วยเหลือดูแลคุณยาย หรือหากคุณยายจะให้ทางกระทรวงพัฒนาสังคมฯได้ส่งเข้าเรียน ก็จะนำส่งเด็กไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ ซึ่งกรณีดังกล่าวอาจจะต้องนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งบ้านพักเด็กและครอบครัวลงมาเยี่ยมบ้านอีกทีหนึ่ง เพราะมีเด็กอายุไม่เกิน 18 ปีอยู่ด้วย ในเรื่องของการคุ้มครองเด็ก
                     นอกจากนี้ ร้านเสริมสวยอภิญญาบิวตี้ ซึ่งเป็นจิตอาสา ได้มาให้บริการตัดผมฟรี ให้กับผู้ประสบปัญหาผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยพิการถึงบ้าน แล้วก็ยังมีเสื้อผ้า มีเสื้อคอกระเช้า มีผ้าโสร่ง ผ้าถุง และมีแพมเพิส สำหรับผู้ป่วยที่ติดเตียง ให้สำหรับผู้ป่วยที่เป็นคนพิการด้วย ซึ่งเป็นผู้ที่มีจิตอาสา มาร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้
                     ในส่วนของผู้พิการ แต่ทางญาติไม่ทราบว่าผู้พิการสามารถลงทะเบียน จดทะเบียนคนพิการได้ตนเองจึงได้แนะนำ ให้ขอเอกสารในการรับรองคนพิการจากทางโรงพยาบาล ของรัฐบาลพร้อมด้วยเอกสารประจำตัว ของคนพิการ และผู้ดูแล ให้นำไปยื่นเรื่อง ได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมจังหวัด เพื่อที่จะจดทะเบียนคนพิการและหลังจากนั้น พอได้บัตรประจำตัวคนพิการแล้วก็ให้นำมายื่นเรื่องที่อบต.ประจำท้องถิ่น ที่สังกัด เพื่อ ที่จะขึ้นทะเบียนและรับเบี้ยยังชีพต่อไป ซึ่งคนพิการจะได้เบี้ยยังชีพเดือนละ 800 บาท ไปตลอดชีวิต และสำหรับญาติที่ดูแลคนพิการ หรือต้องดูแลคนพิการเป็นประจำ และไม่สามารถ ออกไปประกอบอาชีพได้ ทางญาติก็จะสามารถยื่นเรื่องขอกู้เงิน กองทุนฟื้นฟูคนพิการได้ นอกจากคนพิการจะได้รับสวัสดิการเพิ่มเบี้ยยังชีพแล้ว ก็ยังสามารถ กู้ยืม ช่วยเหลือเรื่องอาชีพ แล้วจะมีเงินสงเคราะห์คนพิการ จะเป็นครั้งคราวไป
                        หากใครสนใจที่จะช่วยเหลือหรือร่วมบริจาคเงินให้แก่ยายหนู กาสาด อายุ 80 ปีที่ต้องเลี้ยงดูหลานถึง 3 คน สามารถช่วยเหลือได้ที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาทุ่งยาว ชื่อบัญชี นางหนู กาสาด เลขที่บัญชี 01-457-2-24146-6

พม.ตรัง ปฏิบัติการเชิงรุก ลุยพื้นที่ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ตัดผมฟรี ผู้สูงอายุป่วยพิการติดเตียง

พม.ตรัง ปฏิบัติการเชิงรุก ลุยพื้นที่ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ตัดผมฟรี ผู้สูงอายุป่วยพิการติดเตียง

พม.ตรัง ปฏิบัติการเชิงรุก ลุยพื้นที่ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ตัดผมฟรี ผู้สูงอายุป่วยพิการติดเตียง

พม.ตรัง ปฏิบัติการเชิงรุก ลุยพื้นที่ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ตัดผมฟรี ผู้สูงอายุป่วยพิการติดเตียง

ภาพ/ข่าว สุนิภา หนองตรุด ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.ตรัง