เปิดเอกสารรับรอง การออกนอกเคหสถาน ช่วง21.00 - 04.00 พื้นที่เคอร์ฟิว10จังหวัด

เปิดให้ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสารรับรองความจำเป็นสำหรับการออกนอกเคหสถานในระหว่างเวลา 21.00 - 04.00 น สำหรับการเดินทางในพื้นที่เคอร์ฟิว 10 จังหวัด

 จากการที่ศบค.ประกาศ เคอร์ฟิว 10 จังหวัด ห้ามออกนอกเคหสถาน เวลา 21.00 - 04.00 น. เริ่ม 12 ก.ค. 64 ได้แก่ กทม. นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสาคร สงขลา ยะลา นราธิวาส และปัตตานี 

 

ลาซาด้า ดีลดี

 


ซึ่งตั้งเเต่คืนนี้เป็นต้นไป จะมีการตั้งจุดตรวจ 147 จุดเพื่อบังคับใช้มาตรการห้ามออกนอกเคหสถาน เริ่ม 12 ก.ค.64  เวลา 21.00 – 04.00 น. ตรวจการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค และตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าออกจังหวัด พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด (กทม. นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสาคร สงขลา ยะลา นราธิวาส ปัตตานี) 

เปิดเอกสารรับรอง การออกนอกเคหสถาน ช่วง21.00 - 04.00 พื้นที่เคอร์ฟิว10จังหวัด
- กรุงเทพฯ  88 จุดตรวจ 
- จังหวัดปริมณฑล 5 จังหวัด 20 จุดตรวจ
- จังหวัดชายแดนภาคใต้ 4 จังหวัด 39 จุดตรวจ

เปิดเอกสารรับรอง การออกนอกเคหสถาน ช่วง21.00 - 04.00 พื้นที่เคอร์ฟิว10จังหวัด
ล่าสุดนั้น  ได้มีไฟล์เอกสารรับรองความจำเป็นสำหรับการออกนอกเคหสถานในระหว่างเวลา 21.00 - 04.00 น. (ไฟล์นี้เป็นตัวอย่างสำหรับหน่วยงานไปประยุกต์ใช้) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดปริมณฑล (นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร) และจังหวัดชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา)  
“สำหรับหน่วยงาน หรือบริษัท หรือสถานประกอบการต้นสังกัดออกให้บุคคลที่ได้รับการยกเว้นฯ ตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 27) ลงวันที่ 10 ก.ค. 64 ได้แก่ การสาธารณสุข การขนส่งสินค้าเพื่อประโยชน์ของประชาชน การขนส่งหรือขนย้ายประชาชน การให้บริการหรืออำนวยประโยชน์ หรือความสะดวกแก่ประชาชน และการประกอบอาชีพที่จำเป็น”

เปิดเอกสารรับรอง การออกนอกเคหสถาน ช่วง21.00 - 04.00 พื้นที่เคอร์ฟิว10จังหวัด

(ดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์นี้ https://bit.ly/3xyiaNY)  https://drive.google.com/file/d/1IhhCZItnrCOWXkjIVA7O9nl2xtvgmW5L/view?fbclid=IwAR1xP6-KqBz8x8-N2UMyvBwV0B0sOOcCfkSQPdTtODG6Tp2c1F2NqXCscdw


นอกเหนือจากบุคคลที่ได้รับการยกเว้น ให้ขอเอกสารรับรองความจำเป็นฯ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ เช่น ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน นายอำเภอ ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าสถานีตำรวจ

 

ลาซาด้า ดีลดี