ชาวบ้านหวั่นน้ำไม่พอใช้ อ่างลำเชียงไกร เเค่2วัน น้ำหายไปเกือบหมดอ่าง

อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่าง ล่าสุดน้ำหายไปเกือบหมดอ่าง เหลือน้ำเพียง 25%ของความจุ ชาวบ้านหวั่นน้ำไม่พอใช้


    30ก.ย.64 อันเดตสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร (ตอนล่าง) ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา หลังจากที่ในช่วง3-4วันที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนัก จนทำให้ปริมาณน้ำล้นอ่าง พังทลายคันดินเสียหายเป็นช่องโหว่ โดยในวันนี้ปริมาณน้ำเหนือสันอ่างเก็บน้ำได้ลดลงอย่างรวดเร็ว  หลังจากที่มวลน้ำไหลไปท่วมหนักใน อ.โนนไทย อ.โนนสูง 

  ชาวบ้านหวั่นน้ำไม่พอใช้ อ่างลำเชียงไกร เเค่2วัน น้ำหายไปเกือบหมดอ่าง

   ล่าสุด ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ลดลงเหลือน้ำในอ่างแค่ 6.8 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 24% ของความจุ 27.7 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือลดลงจากจุดที่เคยสูงสุดมากกว่า 140% ส่งผลให้ชาวบ้าน ต่างหวั่นเกรงว่า ปริมาณน้ำที่เหลืออยู่ในตอนนี้ จะไม่พอใช้อุปโภคบริโภค รวมทั้งพื้นที่ทำการเกษตร

ชาวบ้านหวั่นน้ำไม่พอใช้ อ่างลำเชียงไกร เเค่2วัน น้ำหายไปเกือบหมดอ่าง

   ด้านทางเพจ Korat Next Step ได้โพสต์เผยสถานการณ์ล่าสุดพร้อมภาพว่า เเล้งเเล้ว อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่าง หลังคันดินกั้นน้ำพัง เพียง 2 วัน น้ำหายไปเกือบหมดอ่าง จากล้นกลายเป็นเเล้ง ข้อมูลล่าสุด 30 ก.ย. 64 พบเหลือน้ำเพียง 25% ของความจุอ่างฯ

ชาวบ้านหวั่นน้ำไม่พอใช้ อ่างลำเชียงไกร เเค่2วัน น้ำหายไปเกือบหมดอ่าง

ชาวบ้านหวั่นน้ำไม่พอใช้ อ่างลำเชียงไกร เเค่2วัน น้ำหายไปเกือบหมดอ่าง

แจกโค้ดส่งฟรีลาซาด้า


   ทั้งนี้  อธิบดีกรมชลประทาน ได้เผยสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร(ตอนล่าง) หลังได้รับผลกระทบจากพายุ “เตี้ยนหมู่” ทำให้มีปริมาณน้ำเกินความจุและมีน้ำไหลข้ามทำนบดินชั่วคราว บริเวณบ่อก่อสร้างงานปรับปรุงทางระบายน้ำล้นแบบ Service Spillway จนเกิดการกัดเซาะบริเวณฝั่งขวาของอาคารที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ทรุดตัวกว้างประมาณ 15 เมตร นั้น 

ชาวบ้านหวั่นน้ำไม่พอใช้ อ่างลำเชียงไกร เเค่2วัน น้ำหายไปเกือบหมดอ่าง

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน ได้เร่งรัดให้แก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วน ด้วยการถมดินบริเวณฝั่งซ้ายของอาคารระบายน้ำล้น เพื่อให้เครื่องจักรสามารถเข้าไปทำงานบนอาคารได้จนแล้วเสร็จ พร้อมกับรื้อถอนนั่งร้านและแผ่น Stop lock บริเวณอาคารระบายน้ำล้นออก เพื่อให้น้ำสามารถระบายผ่านอาคารได้สะดวกขึ้น รวมทั้งได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการลำเลียงกล่อง Gabion ปิดบริเวณฝั่งขวาของอาคารระบายน้ำล้น เพื่อชะลอการไหลของน้ำบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพื้นที่ด้านท้าย และเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งที่กำลังจะมาถึง 

ชาวบ้านหวั่นน้ำไม่พอใช้ อ่างลำเชียงไกร เเค่2วัน น้ำหายไปเกือบหมดอ่าง

ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร(ตอนล่าง) มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 14.98 ล้าน ลบ.ม. หรือ 54 % ของความจุอ่าง มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มในพื้นที่ตอนบน จะทำการปิดการระบายน้ำในอ่างฯ เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งปีที่กำลังจะมาถึงต่อไป

ขอบคุณ
Korat Next Step

แจกโค้ดส่งฟรีลาซาด้า