ทอดกฐินจัดหนัก ได้รถพยาบาลฉุกเฉิน 14 คัน ยอดกว่า 35 ล้าน

ฮือฮา งานทอดกฐิน ถวายรถฉุกเฉินพยาบาล 14 คัน ให้กับ 13 อำเภอ 14 โรงพยาบาล มูลค่ากว่า 35 ล้านบาท เพื่อใช้รับส่งผู้ป่วยโควิด-19

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. ที่วัดพุทธวนาราม (วัดป่าวังน้ำเย็น) ต.เกิ้ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม พระครูภาวนาชยานุสิฐ (พระอาจารย์สุริยันต์ โฆสปัญฺโญ) ประธานสงฆ์วัดป่าวังน้ำเย็น นำเงินทอดกฐินมาจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดมหาสารคาม และทำพิธีส่งมอบจำนวน 14 คัน มูลค่า 35 ล้านบาท เพื่อใช้รับ-ส่งผู้ป่วยวิกฤต และผู้ป่วยฉุกเฉิน

ทอดกฐินจัดหนัก ได้รถพยาบาลฉุกเฉิน 14 คัน ยอดกว่า 35 ล้าน

พระครูภาวนาชยานุสิฐ (พระอาจารย์สุริยันต์ โฆสปัญฺโญ) ประธานสงฆ์วัดพุทธวนาราม (วัดป่าวังน้ำเย็น)  เปิดเผยว่า  ที่ผ่านมาสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ถือว่ารุนแรงในระดับหนึ่ง มีการระบาดเป็นคลัสเตอร์ขนาดใหญ่ในตลาดสด และในกลุ่มนิสิต นักศึกษา ซึ่งปัจจุบันพบว่ายังคงมีการระบาด แต่ส่วนใหญ่เกิดจากการนำเชื้อมาจากต่างพื้นที่ จึงได้ปรึกษากับลูกศิษย์ ว่าจะนำเงินที่ญาติโยมนำมาทำบุญทอดกฐินมาจัดซื้อรถพยาบาลตอนแรกคิดไว้ว่า จะจัดซื้อ 4 คัน  แต่คิดไปคิดมายังมีอีกหลายโรงพยาบาลที่รถฉุกเฉินไม่เพียงพอ จึงตัดสินใจซื้อรถมอบให้กับโรงพยาบาล 14 โรงพยาบาลเลยรวดเดียว รวมแล้วจัดซื้อไปทั้งสิ้นประมาณ 35 ล้านบาท โดยมียอดเงินทำบุญทอดกฐินปี 2564 นี้จำนวนทั้งสิ้น 14,176,339.93 บาท (หนึ่งร้อยสิบสี่ล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันสามร้อยสามสิบเก้าบาทเก้าสิบสามสตางค์)

ทอดกฐินจัดหนัก ได้รถพยาบาลฉุกเฉิน 14 คัน ยอดกว่า 35 ล้าน

โดย วัดป่าวังน้ำเย็น ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวบับเบิ้ลแอนด์ซิล ในลักษณะของการท่องเที่ยววิถีใหม่แบบนิวนอร์มอล มีพุทธศาสนิกชนเดินทางมาท่องเที่ยว ศาลาไม้ขนาดใหญ่ บรรยากาศสงบร่มรื่น มีมาตรการในการป้องกันโรคโควิด-19 มีจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT อย่างเคร่งครัด

ทอดกฐินจัดหนัก ได้รถพยาบาลฉุกเฉิน 14 คัน ยอดกว่า 35 ล้าน

affaliate-2

ทั้งนี้ ภายในรถได้ตกแต่งติดตั้งอุปกรณ์กู้ชีพ เป็นรถฉุกเฉินที่ได้มาตรฐาน มีอุปกรณ์ในการฟื้นคืนชีพ มีเครื่องปั๊มหัวใจ  เครื่องช่วยหายใจ กระเป๋าปฐมพยาบาลเบื้องต้น วิทยุสื่อสาร ไฟฉุกเฉิน ซึ่งครบครัน และเมื่อทำการส่งมอบเสร็จ ก็สามารถนำรถไปใช้ออกปฏิบัติการได้ทันที

ทอดกฐินจัดหนัก ได้รถพยาบาลฉุกเฉิน 14 คัน ยอดกว่า 35 ล้าน

ทอดกฐินจัดหนัก ได้รถพยาบาลฉุกเฉิน 14 คัน ยอดกว่า 35 ล้าน

ทอดกฐินจัดหนัก ได้รถพยาบาลฉุกเฉิน 14 คัน ยอดกว่า 35 ล้าน

โดย - เอนก กระแจ่ม 

affaliate-3