จังหวัดประกาศเตือน ผู้ใช้บริการ 4 ร้านค้าในห้างดัง รีบสังเกตอาการตัวเอง

จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งผู้มีประวัติเคยไปใช้บริการ หรือสัมผัสกับพนักงานใน 4 ร้านค้าของห้างสรรพสินค้าดัง รีบสังเกตอาการตัวเอง หากผิดปกติให้รีบไปตรวจโควิดทันที

เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 64 จังหวัดเชียงใหม่ ออกประกาศผ่านเพจ ประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่มีประวัติเคยไปใช้บริการหรือสัมผัสกับพนักงานในสถานที่ดังต่อไปนี้ ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม  2564 ซึ่งประกอบด้วย 

 

จังหวัดประกาศเตือน ผู้ใช้บริการ 4 ร้านค้าในห้างดัง รีบสังเกตอาการตัวเอง

1. ศิลานนา ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย

2. โรงเพาะกล้า โป่งแยง ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม

3. ร้านค้าในบิ๊กซี ดอนจั่น อำเภอเมืองเชียงใหม่

- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

- ช็อป Wacoal Studio

- ร้านยาเพียว

- แผนกเบเกอรี่
 

affaliate-2

ทั้งนี้ ผู้ใดมีประวัติเคยไปใช้บริการ หรือสัมผัสกับพนักงานในสถานที่ดังกล่าว ให้สังเกตอาการตัวเอง 14 วัน (นับจากวันที่สัมผัสเสี่ยงวันสุดท้าย) หากพบอาการผิดปกติให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่ง หรือที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ 

 

จังหวัดประกาศเตือน ผู้ใช้บริการ 4 ร้านค้าในห้างดัง รีบสังเกตอาการตัวเอง

 

จังหวัดประกาศเตือน ผู้ใช้บริการ 4 ร้านค้าในห้างดัง รีบสังเกตอาการตัวเอง

affaliate-3