จังหวัดแจ้งเตือน ผู้มีประวัติไปห้างสรรพสินค้าดัง ให้รีบสังเกตอาการตัวเอง

จังหวัดประกาศเตือน ผู้มีประวัติไปห้างสรรพสินค้าดัง ให้รีบสังเกตอาการตัวเอง 14 วัน หากพบอาการผิดปกติให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19

เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 64 ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ ประจำวัน ว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 91 ราย เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด 6 ราย ที่เหลือเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด โดยมาจากคลัสเตอร์ใหม่ และคลัสเตอร์ที่ยังมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง 8 ราย ได้แก่ คลัสเตอร์ใหม่ ที่ ห้างบิ๊กซีมาร์เกต สาขาพันธุ์ทิพย์พลาซ่า อำเภอเมืองเชียงใหม่ 2 ราย, คลัสเตอร์  7-11 สาขาศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ 2 ราย,  คลัสเตอร์ โรงพยาบาลสารภี 2 ราย, คลัสเตอร์ร้านสักไม่มีชื่อร้าน ถนนหมื่นด้ามพร้าคต ซอย 1 ตำบลช้างเผือก 1 ราย และคลัสเตอร์แคมป์คนงาน หมู่ 4 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ 1 ราย 

 

จังหวัดแจ้งเตือน ผู้มีประวัติไปห้างสรรพสินค้าดัง ให้รีบสังเกตอาการตัวเอง

นอกจากนี้ ยังพบการติดเชื้อคลัสเตอร์เดิมที่อยู่ระหว่างการควบคุมโรค การออกตรวจเชิงรุก และการติดตามผู้สัมผัส ซึ่งยังคงพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 11 ราย ได้แก่ คลัสเตอร์ตลาดเมืองใหม่ 3 ราย, คลัสเตอร์ห้างบิ๊กซีเชียงใหม่ สาขาดอนจั่น 3 ราย, คลัสเตอร์หมู่ 2 ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม 3 ราย, คลัสเตอร์ตลาดต้นลำไย 1 ราย และคลัสเตอร์คลังสินค้า CP All ตำบลฟ้าฮ่าม เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ 1 ราย ขณะที่การติดเชื้อในกลุ่มครอบครัวพบน้อยลงมากเพียง 2 ราย จากครอบครัวชุมชนป่าแพ่ง เทศบาลนครเชียงใหม่

 

จังหวัดแจ้งเตือน ผู้มีประวัติไปห้างสรรพสินค้าดัง ให้รีบสังเกตอาการตัวเอง


โดยวันนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้ประกาศพื้นที่เสี่ยง 2 แห่ง คือ ร้าน Big C Market สาขาพันธุ์ทิพย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน และ 7-11 สาขาศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ ตำบลหายยา โดยให้ผู้ที่มีประวัติเดินทางไปหรือสัมผัสพนักงาน ระหว่างวันที่ 2-9 ธันวาคม 2564 สังเกตอาการ 14 วัน นับจากวันสัมผัสเสี่ยงวันสุดท้าย หากพบอาการผิดปกติให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่ง และศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ

 

จังหวัดแจ้งเตือน ผู้มีประวัติไปห้างสรรพสินค้าดัง ให้รีบสังเกตอาการตัวเอง

ทั้งนี้ หน่วยตรวจเฉพาะกิจศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จะเปิดให้บริการถึงวันที่ 10 ธันวาคมนี้ และจะย้ายจุดตรวจ Swab เฉพาะกิจ ไปที่อาคารเอนกประสงค์สวนสุขภาพบ้านเด่น ตำบลวัดเกต (ใกล้กับการไฟฟ้าบ้านเด่น ถนนเชียงใหม่-ลำพูน) ซึ่งเริ่มตรวจได้ตั้งวันที่ 12 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น.

 

จังหวัดแจ้งเตือน ผู้มีประวัติไปห้างสรรพสินค้าดัง ให้รีบสังเกตอาการตัวเอง